Aktuálne INFO - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Aktuálne INFO

Do kurzov v autoškole sa môžete zapísať osobne v tieto dni a čase
Môžete prísť
 • Ak sa objednáš tak po telefonickej objednávke deň vopred, prídeme do autoškoly a to
  • na objednávku v utorok a štvrtok od 07.30 do 8.30 hod
  • na objednávku v pondelok a stredu v čase od 14.00 do 15.30 hod
  • objednať sa treba na t.č. 0911 868341, a to aspoň deň vopred
 • Keď prebieha teoretická výuka
  • sme v autoškole, učíme ale over si,či budeme v autoškole  na t.č. 0911 868341
  • dňa 05.08.2019 v čase od 16.00 do 18.00 hod
  • dňa 15.08.2019 v čase od 16.00 do 18.00 hod
  • dňa 20.08.2019 v čase od 16.00 do 18.00 hod
  • dňa 22.08.2019 v čase od 16.00 do 18.00 hod
     • V iný čas a dni prebieha praktický výcvik
     • Objednajte sa na presmý čas na t.č 0911868341
     Otvorenie nového kurzu

     info o otvorení kurzov :

     Nové kurzy otvárame

     • Podľa záujmu
     • Naplnenosti
     • Zvyčajne koncom mesiaca
     Nový kurz - predpokladané otvorenie je 04.09.2019 o 17.00 h
     NEPREHLIADNI!
     Do kurzu môže byť zaradený len žiak ktorý
     1. Tlačivo "Žiadosť o udelenie VO" doniesol pred otvorením kurzu!
     2. Má tlačivo správne vyplnené
     3. Tlačivo má potvrdené od lekára

     Stiahni si - Tlačivo "Ziadosť o udelenie Vodičského Oprávnenia"


     Tlačivo vytlač na A4 obojstranne!

     Info o kurzoch na

     • 0911868341
     • e-mai:  info@dldviktoria.sk
     Individuálny kurz, individuálny dopoludňajší
     • otvárame po prinesení tlačiva "Žiadosť o udelenie VO" a dohodnutí podmienok

     Najbližšia skúška

     Pre našich žiakov

     Dňa: 23.08.2019
     Začiatok skúšky
     • Čas o 07.45 hod už na mieste skúšky
     • Miesto skúšky ti oznámila autoškola v deň požiadania termínu skúšky na KRPZ Košice
     • Skušobný komisár na nikoho nečaká a ako náhle príde začína skúšku a na nikoho nečaká
     • Nezabudni si  platný Občiansky preukaz a modré pero
     Informácie o vašej skúške
     na Tel. čísle: 0911 868 341

     Preskúšanie z Testov  a konzultácie z Pravidiel Cestnej Premávky
     V pondelok a stredu  čase od 18.30 do 20.00 hod, keď prebieha výuka v kurzoch
     • preskúšanie z pravidiel cestnej premávky pre žiakov v kurze
     • konzultácie z pravidiel cestnej premávky pre žiakov v kurze
     • zdarma
     • Informácie  
     na tel. čísle  0911 868341

     Kurz prvej pomoci
     • Podľa Zákona o autoškolách je Žiadateľ o vodičské oprávnenie sk B  pred ukončením kurzu povinný predložiť autoškole osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci a vykonaní skúšky u držiteľa platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR .
     • Kurz trvá 8 h
     • Vykonávajú ho držitelia platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej MZ SR
     • Ceny sú od 18 €
     • Najbližší termín info v autoškole
     Ak potrebuješ viac informácii
     • Informácie
     Facebook
     • Informácie
     na Google +
     Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
     Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
     Návrat na obsah