Aktuálne INFO - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachVodičák sk. B+B1,AM Autoškola v KošiciachOsobné auta do 3,5tAutoškola v KošiciachNákladné vozidlá do 3,5tAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Aktuálne INFO

Aktuálne informácie

Info o kurzoch v autoškole dostaneš na
 • Daniel Demjan
 • 0911868341
 • e-mail:  info@dldviktoria.sk
Upozornenie: (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) ) Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
My sme na 7 poschodí ! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre. Kontakt Daniel Demjan
Otvorenie nového kurzu, cena kurzu sk B

Zápis do kurzov v utorky 17-20 hod, 0911868341 Tlačivo k lekárovi nájdeš nižšie,stiahni a vytlač si hoZápis do kurzov v utorky 17-20 hod, 0911868341 Potvrdené tlačivo prines do autoškoly,Utorky od 17.00Zápis do kurzov v utorky 17-20 hod, 0911868341 Prines potvrdené tlačivo a do kurzu nastúpiš ďalší UtorokInfo na 0911868341 info@dldviktoria.sk

Kurz B - KLASICKY 840 (3x280€)
Akcia Apríl 690 €, (v celku) info 0911868341
 • Po kurze a úspešnej skúške dostaneš Vodičák AM, B1,B,
 • Môžeš šoférovať vozidlá ... viac na
 • Dohodni si stretnutie dopredu po telefonickom kontakte!
 • Na otvorenie kurzu nečakáš !
 • Kurzy otvárame každý týždeň v utorok, ak prinesieš lekárom potvrdené tlačivo"Žiadosť o udelenie VO", autoškola zaznamená tvoje údaje do štátneho systému JISCD  a budeš zaradený do vyučovacieho procesu v autoškole
 • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška. V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme

Stiahni si tlačivo k lekárovi - Žiadosť o udelenie VO • Po stiahnutí tlačivo vytlač na A4 obojstranne!

- INFO o kurzoch, otvorení a zápise na tel.č. 0911868341 po-pia od 8.00 do 20.00 hod
- a ak už máš potvrdenú "Žiadosť o Udelenie VO" od lekára tak zavolaj na 0911868341 alebo na email autoškoly kedy ju môžeš priniesť a zaradiť sa do kurzu
 • Klasická výuka teórie prebieha
na učebni autoškoly vybavenej prezenčnou a projektorovou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
V kurzoch autoškôl je už  možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD. Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom v JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Počas mimoriadnej situácie CIVID 19 a núdzového stavu ak je nutné (nariadené vládou) výuka teórie prebieha "Dištančnou formou" výučby teórie v kurzoch .
Dištančná forma výučby teórie v kurzoch sa realizuje počas COVID 19
- „on-line audio a video prenosom“ medzi inštruktorom a účastníkom kurzu
alebo
- e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %. • V kurze dostaneš už nové aktuálne učebné pomôcky (na rozdiel v iných autoškolách).

Vždy
aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky a testy. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky • dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc a tabletu

Komplet vždy aktualizované Pravidlá Cestnej Premávky, dopravné značky, riešenie križovatiek, aktuálne testy

 • Na web stránke autoškoly pribudlo
 1. Nová Vyhláška o dopravnom značení, signály semafora (vieš čo je "Čakaj" ? a iné...), pokyny policajta, rozdelenie a platnosť dopravných značiek a iné, dosť podstatné zmeny, platia od 1.4.2020
 2. Nové samostatné vyobrazenie a význam dopravných značiek. A to symboly, výstražné, regulačné, informačné, vodorovné značky, dodatkové tabuľky a dopravné zariadenia, platia od 1.4.2020
 3. Nove znenie Zákona 8/2009 - Pravidlá Cestnej premávky, platí od 1.4.2020
 4. Nove znenie Vyhlášky 9/2009, nové znenie o skúškach, platí od 1.9.2020
Stiahnuť si ich môžete tu

5.  Doplnil som návod na kuželky o pohľad do zrkadiel
Do kurzov v autoškole sa môžete zapísať osobne v tieto dni a čase

1. KEĎ PREBIEHA  VÝUKA V UČEBNI
 • Zavolaj a  over si to na t.č. 0911868341
2. Alebo AK SA OBJEDNÁŠ a to
  • Na konkretný dátum a čas , a to po telefonickej objednávke aspoň deň vopred na t.č. 0911 868341, dohodneme si stretnutie s nami v dohodnutom čase v kancelárii našej autoškoly
  • Objednať sa môžete aj elektronicky na info@dldviktoria.sk. a dohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
  • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) )
  Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
  My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
  Najbližšia skúška

  PRE NAŠICH ŽIAKOV

  • Dňa: 10.5.2022 o 8.00 hod na mieste určenia skúšky KRPZ Košice.
  V DEŇ SKÚŠKY je potrebné
  • Prísť a to v čas, začiatok skúšky je o 08.00 hod už na mieste skúšky podľa určenia Polície SR - KRPZ Košice
  • Policajt na nikoho nečaká, ak príde zaháji skúšku zápisom do protokolu
  • Miesto skúšky ti oznámila tel. alebo SMS autoškola v deň požiadania termínu skúšky na KRPZ Košice
  • Skúšobný komisár na nikoho nečaká a ako náhle príde začína skúšku a na nikoho nečaká
  • Nezabudni si  platný Občiansky preukaz a modré pero, podpisuješ sa a píšeš testy
  • A nezabudni že Skúša Polícia SR a nie autoškoly !
  Bližšie informácie o vašej skúške
  dostaneš na tel. čísle: 0911 868 341

  • Informácie aktuálne dávam aj na
  Facebook
  Kurz prvej pomoci
  Podľa Zákona o autoškolách je Žiadateľ o vodičské oprávnenie sk B  pred ukončením kurzu povinný predložiť autoškole osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci a vykonaní skúšky u držiteľa platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR .
  Kurz prvej pomoci
  • Vykonávajú len držitelia platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej MZ SR napríklad
  1. Napríklad Slovenský Červený kríž, Redcross.sk územný spolok Košice
  2. Alebo aj iný držitelia platnej akreditácie kurzu vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR, dostaneš v autoškole kontakt na spoločnosť
  • Kurz pp trvá 8 h
  • Po kurze pp je vykonaná skúška
  • Dostaneš certifikát a predložiš ho autoškole
  • Ceny kurzov pp sú od cca 25 €, ceny si určujú spoločnosti s akreditáciou, im platíš nie autoškole , a nie je to v cene kurzu!
  • Najbližší termín info v autoškole
  Ak potrebuješ viac informácii
  Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Návrat na obsah