Aktuálne INFO - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kvalita,serióznosť v autoškole=čip žiakovi do vlastných rúk
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Aktuálne INFO

Aktuálne informujeme. Info aj na 0911868341
 • Cena kurzu aktuálna
sk. B vodičák AM,B1,B - 525
INFO o kurzoch, otvorení a zápise na tel.č. 0911868341 a ak už máš potvrdenú "Žiadosť o Udelenie VO" od lekára tak zavolaj na 0911868341 alebo na email autoškoly kedy ju môžeš priniesť a zaradiť sa do kurzu
 • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) ) Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
  • Náhrada vymeškaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie:
  V kurze je od 1.4.2020 možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok. Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
  • V kurze dostaneš už nové aktuálne učebné pomôcky (na rozdiel v iných autoškolách). Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky
  • + stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc a tabletu

  Komplet vždy aktualizované Pravidlá Cestnej Premávky, dopravné značky, riešenie križovatiek, aktuálne testy

  • Na web stránke autoškoly pribudlo
  1. Nová Vyhláška o dopravnom značení, signály semafora (vieš čo je "Čakaj" ? a iné...), pokyny policajta, rozdelenie a platnosť dopravných značiek a iné, dosť podstatné zmeny, platia od 1.4.2020
  2. Nové samostatné vyobrazenie a význam dopravných značiek. A to symboly, výstražné, regulačné, informačné, vodorovné značky, dodatkové tabuľky a dopravné zariadenia, platia od 1.4.2020
  3. Nove znenie Zákona 8/2009 - Pravidlá Cestnej premávky, platí od 1.4.2020
  4. Nove znenie Vyhlášky 9/2009, nové znenie o skúškach, platí od 1.9.2020
  Stiahnuť si ich môžete tu

  5.  Doplnil som návod na kuželky o pohľad do zrkadiel
  Do kurzov v autoškole sa môžete zapísať osobne v tieto dni a čase

  1. KEĎ PREBIEHA  VÝUKA V UČEBNI
  • pravidelne napríklad v Utorky od 16.30 do 19.30 hod
  • Utorok sme zvyčajne v autoškole už od 16.00 hod
  (pre istotu :) ) Over si to na t.č. 0911 868341
  2. Alebo AK SA OBJEDNÁŠ a to
   • Na konkretný dátum a čas , a to po telefonickej objednávke aspoň deň vopred na t.č. 0911 868341, dohodneme si stretnutie s nami v dohodnutom čase v kancelárii našej autoškoly
   • Objednať sa môžete aj elektronicky na info@dldviktoria.sk. a dohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
   • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) )
   Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
   My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
   Otvorenie nového kurzu
   NOVÉ KURZY OTVÁRAME
   • Na otvorenie kurzu nečakáš !
   • Kurzy otvárame každý týždeň v utorok, ak prinesieš lekárom potvrdené tlačivo"Žiadosť o udelenie VO", autoškola zaznamená tvoje údaje do štátneho systému JISCD  a budeš zaradený do vyučovacieho procesu v autoškole
   • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška. V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole
    (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
   Stiahni si -


   Tlačivo "Ziadosť o udelenie Vodičského Oprávnenia"

   • Tlačivo vytlač na A4 obojstranne!

   Info o kurzoch na

   • 0911868341
   • e-mai:  info@dldviktoria.sk

   Najbližšia skúška

   PRE NAŠICH ŽIAKOV

   • Dňa: 2.10.2020 o 7.45 hod
   V DEŇ SKÚŠKY
   • Čas skúšky je o 07.45 hod už na mieste skúšky
   • Miesto skúšky ti oznámila tel. alebo SMS autoškola v deň požiadania termínu skúšky na KRPZ Košice
   • Skušobný komisár na nikoho nečaká a ako náhle príde začína skúšku a na nikoho nečaká
   • Nezabudni si  platný Občiansky preukaz a modré pero (podpisuješ sa a píšeš testy)
   Informácie o vašej skúške
   aj na tel. čísle: 0911 868 341

   • Informácie aktuálne dávam aj na
   Facebook
   Kurz prvej pomoci
   Podľa Zákona o autoškolách je Žiadateľ o vodičské oprávnenie sk B  pred ukončením kurzu povinný predložiť autoškole osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci a vykonaní skúšky u držiteľa platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR .
   Kurz prvej pomoci
   • Vykonávajú len držitelia platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej MZ SR napríklad
   1. Slovenský Červený kríž
   2. A iný držitelia platnej akreditácie kurzu vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR, dostaneš v autoškole kontakt na spoločnosť
   • Kurz pp trvá 8 h
   • Po kurze pp je vykonaná skúška
   • Dostaneš certifikát a predložiš ho autoškole
   • Ceny kurzov pp sú od 20 € (ceny určujú si spoločnosti a im platíš, nie v cene kurzu!)
   • Najbližší termín info v autoškole
   Ak potrebuješ viac informácii
   Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
   Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
   Návrat na obsah