Aktuálne INFO - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Dáme ti záruku absolvovania všetkých hodín
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Aktuálne INFO

Aktuálne informujeme. Info aj na 0911868341
 • Info aktuálne
 • Ceny kurzov
1: B - KLASICKY - 660 €
Akcia: 600 € platba v hotovosti
2: B - KLASICKY Plus plus - 760
Akcia: 700 € platba v hotovosti
3: B - ZRÝCHLENÝ - 860
4: B - INDIVIDUÁLNY - 1500 €
5: B - INDIVIDUÁLNY - 900 €
6: RÝCHLOKURZ  - 2000 €
- INFO o kurzoch, otvorení a zápise na tel.č. 0911868341 po-pia od 8.00 do 20.00 hod
- a ak už máš potvrdenú "Žiadosť o Udelenie VO" od lekára tak zavolaj na 0911868341 alebo na email autoškoly kedy ju môžeš priniesť a zaradiť sa do kurzu
 • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) ) Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
 • Klasická výuka teórie prebieha
na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
V kurzoch autoškôl je už  možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Počas mimoriadnej situácie CIVID 19 a núdzového stavu ak je nutné (nariadené vládou) výuka teórie prebieha "Dištančnou formou" výučby teórie v kurzoch .
Dištančná forma výučby teórie v kurzoch sa realizuje počas COVID 19
- „on-line audio a video prenosom“ medzi inštruktorom a účastníkom kurzu
alebo
- e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %. • V kurze dostaneš už nové aktuálne učebné pomôcky (na rozdiel v iných autoškolách).

Vždy
aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky a testy. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky • + stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc a tabletu

Komplet vždy aktualizované Pravidlá Cestnej Premávky, dopravné značky, riešenie križovatiek, aktuálne testy

 • Na web stránke autoškoly pribudlo
 1. Nová Vyhláška o dopravnom značení, signály semafora (vieš čo je "Čakaj" ? a iné...), pokyny policajta, rozdelenie a platnosť dopravných značiek a iné, dosť podstatné zmeny, platia od 1.4.2020
 2. Nové samostatné vyobrazenie a význam dopravných značiek. A to symboly, výstražné, regulačné, informačné, vodorovné značky, dodatkové tabuľky a dopravné zariadenia, platia od 1.4.2020
 3. Nove znenie Zákona 8/2009 - Pravidlá Cestnej premávky, platí od 1.4.2020
 4. Nove znenie Vyhlášky 9/2009, nové znenie o skúškach, platí od 1.9.2020
Stiahnuť si ich môžete tu

5.  Doplnil som návod na kuželky o pohľad do zrkadiel
Do kurzov v autoškole sa môžete zapísať osobne v tieto dni a čase

1. KEĎ PREBIEHA  VÝUKA V UČEBNI
 • pravidelne napríklad v Utorky od 16.30 do 19.30 hod
 • Utorok sme zvyčajne v autoškole už od 16.00 hod
(pre istotu :) ) Over si to na t.č. 0911 868341
2. Alebo AK SA OBJEDNÁŠ a to
  • Na konkretný dátum a čas , a to po telefonickej objednávke aspoň deň vopred na t.č. 0911 868341, dohodneme si stretnutie s nami v dohodnutom čase v kancelárii našej autoškoly
  • Objednať sa môžete aj elektronicky na info@dldviktoria.sk. a dohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
  • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) )
  Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
  My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
  Otvorenie nového kurzu
  NOVÉ KURZY OTVÁRAME
  • Na otvorenie kurzu nečakáš !
  • Kurzy otvárame každý týždeň v utorok, ak prinesieš lekárom potvrdené tlačivo"Žiadosť o udelenie VO", autoškola zaznamená tvoje údaje do štátneho systému JISCD  a budeš zaradený do vyučovacieho procesu v autoškole
  • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška. V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole
   (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
  Stiahni si - Žiadosť o udelenie VO a vytlač

  a
  Tlačivo "Ziadosť o udelenie Vodičského Oprávnenia"


  • Po stiahnutí Tlačivo vytlač na A4 obojstranne!  Info o kurzoch na

  • 0911868341
  • e-mai:  info@dldviktoria.sk

  Najbližšia skúška

  PRE NAŠICH ŽIAKOV

  • Dňa: 10.06.2021 o 7.45 hod na mieste určenia skúšky.
  V DEŇ SKÚŠKY je potrebné
  • Prísť, a to v čas o 7.45 hod , začiatok skúšky je o 08.00 hod už na mieste skúšky (podľa určenia Polície SR)
  • Policajt na nikoho nečaká, ak príde zaháji skúšku zápisom do protokolu
  • Miesto skúšky ti oznámila tel. alebo SMS autoškola v deň požiadania termínu skúšky na KRPZ Košice
  • Skúšobný komisár na nikoho nečaká a ako náhle príde začína skúšku a na nikoho nečaká
  • Nezabudni si  platný Občiansky preukaz a modré pero (podpisuješ sa a píšeš testy)
  • Skúša Polícia SR a nie autoškoly !
  Bližšie informácie o vašej skúške
  dostaneš na tel. čísle: 0911 868 341

  • Informácie aktuálne dávam aj na
  Facebook
  Kurz prvej pomoci
  Podľa Zákona o autoškolách je Žiadateľ o vodičské oprávnenie sk B  pred ukončením kurzu povinný predložiť autoškole osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci a vykonaní skúšky u držiteľa platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR .
  Kurz prvej pomoci
  • Vykonávajú len držitelia platnej akreditácie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia vydanej MZ SR napríklad
  1. Slovenský Červený kríž
  2. A iný držitelia platnej akreditácie kurzu vydanej Ministerstvom Zdravotníctva SR, dostaneš v autoškole kontakt na spoločnosť
  • Kurz pp trvá 8 h
  • Po kurze pp je vykonaná skúška
  • Dostaneš certifikát a predložiš ho autoškole
  • Ceny kurzov pp sú od 20 € (ceny určujú si spoločnosti a im platíš, nie v cene kurzu!)
  • Najbližší termín info v autoškole
  Ak potrebuješ viac informácii
  Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Návrat na obsah