Kruhový objazd - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Kruhový objazd

Pre žiaka autoškoly
Kruhový objazd - Košice, Moldavská ul.
Download - stiahni alebo vytlač
Kruhový objazd v Košiciach na Moldavskej ulici
Stiahni si
Ako prejsť cez kruhový objazd v Košiciach na Moldavskej ...
Počas jázd v autoškole a aj na skúške často jazdíme cez kruhový objazd na Moldavskej ulici v Košiciach.
Inštruktor autoškoly alebo skúšajúci policajt ti zadá smer jazdy
napríklad:
  • smer podľa dopravnej značky, čo je na nej uvedené napríklad
"ideme cez kruhový objazd smer Centrum/Michalovce-Miškolc/Rožňava"
alebo
  • alebo smer "ideme cez kruhový objazd doľava/rovno/doprava
Následne sa treba zaradiť do jazdných pruhov pred kruhovým objazdom
Na obrázku nižšie je vyznačený prejazd cez kruháč na Moldavskej ul.
  1. červená smer Centrum/doľava
  2. zelená smer Michalovce/Miškolc/rovno
  3. žltá smer Rožňava/doprava
V jazdných pruhoch je aj napísaný smer MI/KE/RV
Semafór na kruhovom objazd na Moldavskej...
podľa Vyhlášky 9/2009 ...v osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným svetlom„Stoj!“, ktorému predchádza signál s plným žltým svetlom „Pozor!“; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č.V 5a,č.V 5b alebo č.V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením
...signál s plným žltým svetlom „Pozor!“...
...signál s červeným svetlom „Stoj!“...
...vodič je povinný zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č.V 5a,č.V 5b alebo č.V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením...
...signál so súčasne svietiacim červeným svetlom „Stoj!“ a žltým svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu...
...signál s plným žltým svetlom „Pozor!“ – ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane ,nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi...
Čo znamenajú svetelné signály pre vodiča nájdeš v časti
  • Pre žiaka autoškoly - semafory
Ak nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi tak sa riadiš
  • pravidlami o prednosti na križovatkách
  • a pravidlami o prednosti elektricky

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami

Smerovka - znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde,
ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah