Kuželky na skúške - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachKvalitne, poctivo kurz BVodičák sk. B+B1,AM Autoškola v KošiciachOsobné auta do 3,5tAutoškola v KošiciachNákladné vozidlá do 3,5tAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Kuželky na skúške

Pre žiaka autoškoly
Kuželky autoškola
Kuželky si nevymysleli autoškoly ale štát=úradnici a policajti
Pred skúškou ti skúšobný komisár vysvetlí a poučí ťa o podmienkach cvičenia - skúšky
 • Čas max. 10 min,skúšobný komisár(policajt) ti čas meria
 • Na slalome nesmieš zastaviť a cúvať. Vo vyhláške ale je ...zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu...
 • Nesmieš sa dotknúť žiadneho kužeľa ani priestoru medzi nimi (pomyselná čiara)
 • Pri kolmom parkovaní nesmieš ísť v pred ďalej ako stĺpik predných dverí - maximálne po slalom
 • Nesmieš vystupovať z auta (až v poslednej garáži)
 • A nie je podmienkou aby si zacúval na jeden ťah, môžeš si auto potiahnuť aj v pred
 • Auto musí  byť celým objemom  v parkovacom mieste
 • Ak ti auto často "zdochne" tak zasiahne inštruktor pretože ničíš mu auto a nevieš základnú vec a to rozjazd !!!
 • A netreba zabúdať že pred skúškou na autocvičisku sa ťa komisár opýta na jednu otázku z konštrukcie a údržby
Download - stiahni si PDF kuželky v autoškole rozmery, umiestnenie a vzdialenosti kuželiek. Nedá sa už siahnuť od 6/2022, nepotrebuješ to pretože v autoškolách vedia rozmery a asi takto ... ak nejdú ti kužele v autoškole tak "sedláč" nie doma trénujem  s tatom, frajerom  ale odborníkom inštruktorom v autoškolách a treba si zaplatiť kondičné jazdy na autocvičisku
PDF návod postup ako na kuželky, Kuželky v autoškole: vysvetlenie ako to jednoduch zvládnuť, rady inštruktora

Autoškola DLD Viktoria - on line návod na kužele pre skúšku v autoškole v Košiciach
Ako žiak v autoškole DLD VIKTÓRIA dostal si prístup do online učebne kde je aj video s návodom na kuželky, s popisom, komentárom, a radami ako to zvládnuť.
Tento návod autoškoly (viz nižšie)je predbežná príprava na hodinu kuželiek pre žiaka našej autoškoly DLD Viktória. Nie pre žiakov iných autoškôl ak im to nejde. Nedá sa to doslovne "nabifľovať sa", pretože každé auto ma iný rozmer, rázvor nápravy, polomer zatáčania a vzdialenosť pozdĺžnej od kolmej garáže je vždy iný a ...
TO TU -Niekedy si to žiak nechce priznať že pokiaľ žiak nevie samostatne ovládať auto - pedále a to bez pomoci inštruktora tak ťažko zvláda toto cvičenie s počtom hodín predpísaných v JISCD. Ak žiak chce toto cvičenie zvládnuť mal by počas kurzu v autoškole zvládnuť pracovať so spojkou (inak pomáha inštruktor), je potrebná nejaká orientácia v priestore, je potrebné vedieť čo mám urobiť, kde idem, mať to v "hlave" ujasnené čo robím a následne urobím. Slabý žiak a "lajdák" ktorý príde bez prípravy na hodinu to má ťažké, (preto to preberáme na teórii, máš to v apke Dobrý Vodič a aj tu máš návod ! ) ale dá sa to postupným tréningom zvládnuť, napríklad hodiny navyše :) ) Na skúške stačí raz ak ide inštruktor na pedále počas skúšky tak žiaka policajt hodnotí NEPROSPEL, a pokiaľ žiak nevie rozjazd s vozidlom , čiže "zdochýnanie", tu nepomôžu nejaké výhovorky ale treba ísť na kurz pre automat a dostaneš obmedzenie do VP
KUŽELKY V AUTOŠKOLE POSTUP NÁVOD AKO NA TO...
Pred skúškou z kuželiek je aj konštrukcia...
Otvorenie kapoty
maj na pamäti že pred skúškou na autocvičisku sa ťa skúšobný komisár - policajt opýta na jednu otázku z konštrukcie a údržby napríklad kontrola
 • prevádzkových kvapalín
 • pneumatík
 • osvetlenie vozidla
 • povinná výbava
 • výhľad z vozidla
 • to čo bolo na teórii a máš učebné pomôcky
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Otvorenie kapoty
Slalom v pred...
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Slalom
Pred jazdou si nastav
 • Sedadlo
 • Zrkadlá
 • Pripútaj sa bezpečnostným pásom.
 • Naštartuj, zaraď 1 RS, uvoľni RB a ideš...
Ako sa pohneš policajt ti začne merať čas cvičenia, maximálne 10 minút ...
Slalom, ideš z ľava ...
Ako na to...
1
 • Ideš prvú kuželku z ľava...

 • Rozjazd na 1 RS, bez plynu
 • Pracuj zo spojkou - záber a vytlač a záber a vytlač...
 • Auto sa nesmie príliš rozbehnúť pretože ak to "nevytočíš" na slalome nesmieš cúvať
 • Toč volantom vľavo a pravo a obchádzaj kužele s asi 50 cm odstupom
 • A za posledným kužeľom slalomu zastav
Odtiaľ cúvaš...
...Do kolmého parkovacieho miesta
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Kolmé parkovanie
 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát
  Ak potiahneš auto pred garáž, nesmiete ísť v pred ďalej ako - stĺpik predných dverí (na strane vodiča) maximálne po slalom
  Po zaparkovaní do kolmého státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo
Ako na to...
1


 • Zaraď R - spiatočka
 • Zorientuj sa v zrkadlách kde si...
 • Ujasni si ku ktorej kuželke ideš cúvať...
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže

 • Cúvaj... pomaly...
!!!


 • Cúvať treba tak aby bočný odstup bol cca 50 cm a nie 1-1,5 m!
 • Často toto žiaci (hlavne slečny!) nedodržujú !!!
2


 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže
 • Cúvaj ku kužeľu
 • Cúvaj rovnobežne a kolmo na kolmú garáž
 • Dodržuj odstup asi 50 cm, obrázok vyššie (dôležite)
 • Zastav pri vyznačenom kuželi tak že v pravom zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa a potom ešte rovno cúvni asi 50-70 cm

3


 • Stojíš a
 • Zaradená je "spiatočka" R
 • Pusti brzdu, ak treba jemne daj spojku do záberu a vytoč "bleskom" volant úplne doprava
 • Otoč hlavu do prava a pozeraj sa na zadný stierač
 • A teraz začni cúvať
4


 • Cúvaš a
 • Sleduj ľavý kužeľ kolmej garáže najprv cez zadné okno (stierač)
 • Ľavý kužeľ kolmej garáže vidíš v zadnom okne (stierač) a ak sa ti stráca tak potom v ľavom spätnom zrkadle
 • Zastav pred ľavým kužeľom asi 50 cm (často doňho ťuknú a skúška končí)

5


 • Stojíš...
 • Zaraď 1 RS
 • Pusti brzdu, ak treba jemne daj spojku do záberu a vytoč "bleskovo" volant úplne doľava
6


 • Sleduj spätné zrkadlá a v nich  prvý ľavý a pravý kužeľ kolmej garáže
 • Potiahni auto dopredu
 • A snaž sa vyrovnať pred garážou

 • Dopredu môžeš ísť ale len potiaľ pokiaľ ti to dovolí ľavý slalomový kužeľ
 • Čiže potiahnuť dopredu môžeš len po stĺpik ako je zobrazené na obrázku nižšie
!!!
 • Dopredu potiahnuť auto môžeš len po stĺpik!
Z praxe príklad:
 • žiak sa rehoce vo výcviku keď mu to inštruktor s úsmevom vraví...
 • po skúške volá otec (lekár) že prečo ho policajt vyhodil...
7


 • Pusti brzdu, vyrovnaj kolesá, sleduj zrkadlá - pravé a ľavé a pomaly cúvaj, volantom najprv viac v pravo a potom vyrovnať kolesá

 • Asi v 1/2 garáže otoč hlavu na zadný stierač a sleduj kužeľ za tebou
 • Alebo pomôcku- trik ti dáme v autoškole.... :)
 • Od zadnej kuželky zastav cca asi 50 cm
8 !!!


 • Zaraď 1 RS a potiahni auto asi do 1/3 vonku z garáže, vytoč volant v pravo na doraz a vyjdeš na prvý šup...
 • Ale pozor, treba ísť veľmi pomaly a pozor na pravý predný kužel
 • Odporúčam a je lepšie z garáže vyjsť ako je to zobrazené nižšie
8+


 • Potiahnem pred kužeľ
9+


 • Cúvnem
10+


 • A dopredu
...Do pozdĺžneho parkovacieho miesta
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Pozdĺžne parkovanie

 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát
 • Po zaparkovaní do pozdĺžneho státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo
 • Po vyjdení z garáže sa drž viac naľavo (bližšie k slalomu)
Ako na to...
1


 • Zaraď R
 • Zorientuj sa kde si...
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj...
!!!


 • Cúvať treba tak aby bočný odstup bol cca 50 cm a nie 1-1,5 m!
 • Často toto žiaci (hlavne slečny!) nedodržujú !!
2


 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj ku kužeľu
 • Cúvaj pomaly a rovnobežne a kolmo na garáž
 • Dodržuj odstup asi 50 cm, obrázok vyššie
 • Zastav pri kuželi tak že v zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa
3


  • Pusti brzdu, ak treba jemne daj spojku do záberu a vytoč "bleskom" volant úplne doprava
  4


  • Cúvaj
  • Sleduj ľavé zrkadlo a
  • Prvá kuželka (zelená tyčka)

  • Druhá kuželka (tyčka)

  • Zastav keď zbadáš tretiu kuželku (zelená tyčka)

  5


   • Viz vyššie ...Keď zbadáš tretiu kuželku (zelená tyčka) zastav

   • Je to pri cca 45° uhle voči garáži
   • Pusti brzdu, jemne spojku do záberu ale súčastne "bleskovo"otoč volant v ľavo na doraz
   • Cúvaš
   6


   • Pri cúvaní sleduj pravé a ľavé zrkadlo, a zadný stierač


   • Zastav
   7


   • Zaraď 1 RS a ideš von
   ...Do východzieho parkovacieho miesta
   KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Cúvanie späť
   Ako na to...
   • Cúvaj
   • V ľavom zrkadle sleduj slalomové tyčky

   • Za poslednou slalomovou tyčkou toč volantom doľava

   • Potom jemne doprava

   • Sleduj obidve zrkadlá a si v garáži


   • Zatiahni RB, vypni motor a vystúp z auta
    Klikni na obrázok, video kužele v autoškole
    
   Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
   Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
   Návrat na obsah