Kuželky na skúške - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kvalita=Záruka absolvovania všetkých hodín v kurze
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Kuželky na skúške

Pre žiaka autoškoly
Kuželky autoškola
Podmienky podľa skúšobných komisárov (policajtov)
Pred skúškou ti skúšobný komisár vysvetlí podmienky cvičenia - skúšky
 • Čas max. 10 min,skúšobný komisár(policajt) ti čas meria,
 • Na slalome nesmieš cúvať,

 • Nesmieš sa dotknúť žiadneho kužeľa ani priestoru medzi nimi (pomyselná čiara),

 • Pri kolmom parkovaní nesmiete ísť v pred ďalej ako stĺpik predných dverí maximálne po slalom,

 • Nesmiete vystupovať z auta,

 • A nie je podmienkou aby ste zacúvali na jeden ťah, môžete si auto potiahnuť aj v pred,

 • Auto musí  byť celým objemom  v parkovacom mieste

 • Ak ti auto často "zdochne" tak zasiahne inštruktor pretože ničíš mu auto a nevieš základnú vec a to rozjazd !!!

 • A netreba zabúdať že pred skúškou na autocvičisku sa ťa komisár opýta na jednu otázku z konštrukcie a údržby

Download - stiahni
kuželky v autoškole rozmery
Klikni a stiahni

Kuželky v autoškole:

Ako žiak v autoškole DLD VIKTÓRIA dostal si prístup do online učebne kde je video s návodom na kuželky, s popisom, komentárom, a radami ako to zvládnuť

Autoškola DLD Viktoria návod kužele na skúške v Košiciach
Tento návod je predbežná príprava na hodinu kuželiek pre žiaka našej autoškoly DLD Viktória. Nie pre žiakov iných autoškôl ak im to nejde. Nedá sa to doslovne, pretože každé auto ma iný rozmer,vzdialenosť pozdĺžnej a kolmej garáže je vždy iný,auta majú iný rázvor, polomer zatáčania a ...
Žiak ak chce toto cvičenie zvládnuť mal by počas kurzu v autoškole zvládnuť pracovať so spojkou (inak pomáha inštruktor), je potrebná nejaká orientácia v priestore, slabý žiak to má ťažké, ale dá sa to postupným tréningom zvládnuť (hodiny navyše :) )
Slalom v pred
Pred jazdou si nastav
 • Sedadlo
 • Zrkadlá
 • Pripútaj sa bezpečnostným pásom.
 • Naštartuj, zaraď 1 RS, uvoľni RB a ideš...
Ako sa pohneš policajt ti začne merať čas cvičenia, maximálne 10 minút ...
Slalom, ideš z ľava ...
1
 • Rozjazd na 1 RS, bez plynu
 • Pracuj zo spojkou - záber a vytlač
 • Auto sa nesmie príliš rozbehnúť pretože ak to "nevytočíš" na slalome nesmieš cúvať
 • Toč volantom vľavo a pravo a obchádzaj kužele s asi 50 cm odstupom
 • A za posledným kužeľom slalomu zastav
Odtiaľ cúvaš
...do kolmého parkovacieho miesta
 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát

 • Ak potiahneš auto pred garáž, nesmiete ísť v pred ďalej ako - stĺpik predných dverí (na strane vodiča) maximálne po slalom

 • Po zaparkovaní do kolmého státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo

1
 • Zaraď R - spiatočka
 • Zorientuj sa kde si...
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže
 • Cúvaj...
!!!
 • Cúvať treba tak aby bočný odstup bol cca 50 cm a nie 1-1,5 m!
2
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže
 • Cúvaj ku kužeľu
 • Cúvaj rovnobežne a kolmo na garáž
 • Dodržuj odstup asi 50 cm, obrázok vyššie
 • Zastav pri kuželi tak že v zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa a potom ešte rovno cúvni asi 50-70 cm
3
 • Zaradená je "spiatočka" R
 • Vytoč volant na mieste úplne doprava
 • Otoč hlavu a pozeraj sa na zadný stierač
4
 • Začni cúvať
 • Sleduj ľavý kužeľ kolmej garáže
 • Ľavý kužeľ kolmej garáže vidíš v zadnom okne (stierač) a ak sa ti stráca tak potom v ľavom spätnom zrkadle
 • Zastav pred ľavým kužeľom asi 50 cm
5
 • Zaraď 1 RS
 • Vytoč volant úplne doľava
6
 • Sleduj spätné zrkadlá a v nich  prvý ľavý a pravý kužeľ kolmej garáže
 • Potiahni auto dopredu
 • A snaž sa vyrovnať pred garážou
 • Ale len potiaľ pokiaľ ti to dovolí ľavý slalomový kužeľ
 • Potiahnuť dopredu môžeš len po stĺpik ako je zobrazené na obrázku nižšie
!!!
 • Potiahnuť dopredu môžeš len po stĺpik
7
 • Vyrovnaj kolesá, sleduj zrkadlá a pomaly cúvaj, volantom najprv viac v pravo a potom vyrovnať kolesá
 • Asi v 1/2 garáže otoč hlavu na zadný stierač a sleduj kužeľ za tebou
 • Zastav od neho asi 50 cm
8 !!!
 • Zaraď 1 RS a potiahni auto asi do 1/3 vonku z garáže, na mieste vytoč volant v pravo na doraz a vyjdeš na prvý šup...
 • Ale pozor, treba ísť veľmi pomaly a pozor na pravý predný kužel
 • Odporúčam a je lepšie z garáže vyjsť ako je to zobrazené nižšie
8+
 • Potiahnem pred kužeľ
9+
 • Cúvnem
10+
 • A dopredu
...do pozdĺžneho parkovacieho miesta

 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát
 • Po zaparkovaní do pozdĺžneho státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo
 • Po vyjdení z garáže sa drž viac naľavo (bližšie k slalomu)
1
 • Zaraď R
 • Zorientuj sa kde si...
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj...
!!!
 • Cúvať treba tak aby bočný odstup bol cca 50 cm a nie 1-1,5 m!
2
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj ku kužeľu
 • Cúvaj rovnobežne a kolmo na garáž
 • Dodržuj odstup asi 50 cm, obrázok vyššie
 • Zastav pri kuželi tak že v zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa
3
 • Na mieste, vytoč volant v pravo na doraz
4
 • Cúvaj
5
 • Pri cca 45° uhle voči garáži zastav
 • Pravý bok auta je v línii na kužel slalomu ako na obrázku
 • Na mieste otoč volant v ľavo na doraz
 • Začni cúvať
6
 • Pri cúvaní sleduj pravý bok auta a zadný stierač
 • Zastav
7
 • Zaraď 1 RS a ideš von
...do východzieho parkovacieho miesta
 • Cúvaj
 • V ľavom zrkadle sleduj slalomové tyčky
 • Za poslednou slalomovou tyčkou toč volantom doľava
 • Potom jemne doprava
 • Sleduj obidve zrkadlá a si v garáži
 • Zatiahni RB, vypni motor a vystúp z auta
Klikni, video kužele v autoškole
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah