Radenie rýchlosti - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola
DLD VIKTÓRIA

V Košiciach kurz B Vodičák B,AM,B1 Kvalitne,zodpovedne,fér Výhodné ceny kurzov

Prejsť na obsah

Radenie rýchlosti

Pre žiaka autoškoly
Toto platí pre  auto v autoškole
Časy keď žiak v autoškole nevedel radiť, inštruktor penil ale na skúške adept dostal vodičák sú už preč... aspoň v Košiciach ...
V autách sa používa
  • manuálna prevodovka

vodič pre rozjazd, radenie, podraďovanie rýchlostných stupňov a zastavenie potrebuje vedieť ovládať spojku a používa manuálne - ručné radenie jednotlivých prevodový chstupňov
  • automatická prevodovka
vodič pre rozjazd, radenie, podraďovanie rýchlostných stupňov a zastavenie  nepotrebuje ovládať spojku a radenie jednotlivých stupňov vykonáva robotická prevodovka.
Polohy radiacej páky
P - "Parking", R - "Reverse", N - "Neutral", D - "Drive", M - "Manual", S - "Sport"
Pred jazdou stlačíte brzdový pedál presuniete páku do polohy D, pustíte brzdu a idete ...plyn... brzda... plyn... docela fajn :)
Ak v autoškole po výcviku vykonáte skúšku na automate tak dostanete vodičák s obmedzením len na automat !!!
O kurz na automat je malý záujem, počet hodín je rovnaký. Naša autoškola kurz na automat nevykonáva.

Manuálna prevodovka v autoškole:
Pre žiaka autoškoly môže radenie rýchlostných stupňov pôsobiť ako niečo nepochopiteľné. Hlavne pre „bifľošov“ a netechnicky rozmýšľajúcich (na smártfóne by to šlo :) ). Autoškola sa snaží to žiakovi uľahčiť a dá mu nejaký ten manuál a žiak sa snaží radiť podľa naučených poučiek. Ale správny moment na preradenie konkrétneho rýchlostného stupňa sa môže líšiť v závislosti od výkonu a točivého momentu motora v aute, spôsobu jazdy, zaťaženie vozidla a výškového profilu cesty. Na rovine to ide aj podľa poučky a 1 a potom 2 a 3 (trojka aj pri 25 km/h :) ) , ale čím strmšia cesta (stúpanie), tým je nutnejšie držať motor vo vyšších otáčkach. Pokles otáčok (nízke otáčky) sa prejaví vibráciami od motora a auto nereaguje na pridanie plynu, takže po pridaní plynu vôbec neťahá a nezrýchľuje, alebo len veľmi pomaly. Tu nepomôže nič iné len treba bleskom zareagovať (bez inštruktora) a podradiť, a tým zvýšiť otáčky motora pri rovnakej rýchlosti vozidla, inak auto sa zatrasie a zdochne. Takže tomu kto radí podľa poučiek určite príde okamžik keď spraví chybu a skúste to vysvetliť policajtovi na skúške :) ! Dať radu? no.... chce to jazdiť jazdiť a jazdiť aj nad rámec minimálnych hodín v kurze autoškoly a dostať pre radenie cit.
Je rozdiel či idete po rovine, hore kopcom (stúpanie, väčšie a menšie) alebo dole kopcom. Motor nesmie extrémne hučať, avšak nesmie sa dusiť na nízkych otáčkach. Radíme podľa otáčkomera a šikovnejší podľa sluchu.

Na rovine pri dosiahnutí 1500 až 2000 otáčok radíme vyššiu rýchlosť.  

V stúpaní  pri dosiahnutí 2500  až 3000 otáčok radíme vyššiu rýchlosť.

V klesaní pri dosiahnutí 1100 až 1500 otáčok radíme vyššiu rýchlosť.
Dá sa radiť aj podľa rýchlosti na tachometri ale  toto platí len pre dané  auto v autoškole.
1 RS - jednotka
Slúži na rozjazd, pomalú jazdu do 15 - 20 km/h, manévrovanie  s vozidlom na parkovisku, posúvanie sa na semafore, jazda cez kužele   a pod
2 RS - dvojka
Po rozjazde radíme 2 RS. Na dvojke jazdíme v uličkách, pri dávaní prednosti na križovatke a odbočovaní  podraďujeme tiež  dvojku, dobre je spomaliť a podradiť dvojku v meste pred veľmi nebezpečnými miestami a pod
Preradenie na 2 RS . Otáčky a rýchlosť na rovine.
Preradenie na 2 RS . Otáčky a rýchlosť v kopci.
3 RS - trojka
Bežná jazda v meste do 50 km/h. V meste jazdíme od 30 do 50 km/h. Jazda v stúpaní do kopca
Preradenie na 3 RS . Otáčky a rýchlosť na rovine.
Preradenie na 3 RS . Otáčky a rýchlosť v kopci.
4 RS - štvorka
Viac prúdové  cesty v meste  kde je rýchlosť nad 50 km/h. Mimo mesta. Jemné stúpania.
Radím nad  5O km/h
Preradenie na 4 RS . Otáčky a rýchlosť na rovine.
Preradenie na 4 RS . Otáčky a rýchlosť v kopci.
5 RS - päťka
Mimo mesta, na diaľnici, na rovine  nad 80 km/h, len mierné stúpanie
Preradenie na 5 RS . Otáčky a rýchlosť na rovine.
Preradenie na 5 RS . Otáčky a rýchlosť v kopci.
R -spiatočka
Na stojacom aute!
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah