Testy v autoškole - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachKvalitne, poctivo kurz BVodičák sk. B+B1,AM Autoškola v KošiciachOsobné auta do 3,5tAutoškola v KošiciachNákladné vozidlá do 3,5tAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Testy v autoškole

Pre žiaka autoškoly
Testy v autoškole v Košiciach
Testy - skúšobné testy na skúšku ...
Ak si žiak našej autoškoly zdarma v cene kurzu
dostaneš zdarma učebné pomôcky a to nie neaktuálnu knihu ale prístup do On-line učebne  a aj prístup do systému JISCD do výuky . V apke Dobrý Vodič a aj v JISCD máš kompletnú výuku potrebnú na zvládnutie testov na skupinu B. A to potrebné Zákony a Vyhlášky na študovanie jednotlivých ustanovení a § Pravidiel Cestnej Premávky, jednotlivé Dopravné značky a Dopravné zariadenia, Riešenie dopravných situácii, Teória Vedenia Vozidiel, Zásady Bezpečnej jazdy, Konštrukcia vozidiel.
Skúšku z predpisov o cestnej premávke vykonáva Skúšobný komisár- policajt a nie autoškoly. Skúšobný komisár pred začatím skúšky poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vykonania skúšky.  Do 31.12.2022 písomná skúška - Test z PCP sa "píše" pod dohľadom policajta na učebniach autoškôl ktoré dávajú autoškoly zdarma policajtom. Test trvá max. 20 minút, testy sú papierové, je ich 35 a každý skúšobný test obsahuje 27 otázok. Napríklad v našej autoškole ich "nedal" za rok 1-2 žiaci.
Od 1.1.2023 sa Teoretická skúška vykoná elektronicky skúšobným testom na polícii a testy budú náhodne generované. Na Teoreticku skúšku máš 30 minút. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok. A to
a) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných, ako sú uvedené v písmenách b) až d) a g),
b) 3 Body, a 2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach,
c) 2 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach,
d) 4 Body, a 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
e) 2 Body, a 1 otázku preverujúcu ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody,
f) 2 Body, a 3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla,
g) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke,
h) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy,
j) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe a
- preverenie vedomostí  o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v odpružení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách a odrazových sklách,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na pneumatikách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo zvukových výstražných zariadeniach,
- o kontrole a dopĺňaní pohonných látok a motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
- na čelnom skle a stieračoch,
- na bezpečnostných pásoch.


Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah