Testy v autoškole - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachKvalitne, poctivo kurz BVodičák sk. B+B1,AM Autoškola v KošiciachOsobné auta do 3,5tAutoškola v KošiciachNákladné vozidlá do 3,5tAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Testy v autoškole

Pre žiaka autoškoly
Testy v autoškole v Košiciach
Testy - skúšobné testy na skúšku ...
Sme radi že písomnú skúšku - Test z Pravidiel Cestnej Premávky v našej autoškole DLD Viktória Košice napíše cez 99% žiakov na prvý pokus
- mali sme tu na webe PDF testy na skúšku ale dali sme ich preč pretože ich využívali hlavne žiaci iných "cool" autoškôl
- Ak si žiak našej autoškoly máš ich zdarma v cene kurzu
- iný ...vyžaduj si od svojej autoškoly alebo sa prihlás k nám do kurzu alebo na preskúšanie vodiča a dostaneš testy
Testy používane v našej autoškole sú rovnaké ako testy na skúške a ktoré ma k dispozícii skúšobný komisár - policajt, testy nepredávame a nezapožičiavame verejnosti
Ak si žiak našej autoškoly - zdarma v cene kurzu
dostaneš zdarma učebné pomôcky a to nie neaktuálnu knihu ale prístup do On-line učebne kde sú skušobné testy rovnaké aké má policajt na skúške. V apke máš kompletnú výuku potrebnú na zvládnutie testov na skupinu B.
Skúšku z predpisov o cestnej premávke vykonáva Skúšobný komisár- policajt a to skúšobným testom v písomnej podobe, počet testov pre sk. B je 35 ks a od 1.1.2023 sa bude test už vykonávať len elektronicky na polícii a testy budú náhodne generované. Zatiaľ skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút a každý skúšobný test obsahuje 27 otázok a to
- otázky preverujúce ovládanie pravidiel cestnej premávky
- otázky preverujúce ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
- otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
- otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, alebo o povinnostiach nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Skúšobný komisár pred začatím skúšky z predpisov o cestnej premávke poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vypĺňania skúšobného testu. Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak dosiahne najmenej 90 percent z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu. Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah