Top chyby na skúške - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Top chyby na skúške

Pre žiaka autoškoly

Podľa vyhlášky 9/2009 policajt-skúšobný komisár by mal na skúške v každej autoškole na Slovensku na jazde skúšať minimálne 25 minút. Je vo vyhláške čo policajt má skúšať. Policajt by mal objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov a preukázanie schopností podľa Vyhlášky 9/2009. To znamená že sa nevyhadzuje za každú chybu ale ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí. Na druhej strane nie však každý žiak po minimálnom počte hodín v autoškole je pripravený na skúšku,  ale podľa zákona môžete isť na skúšku. Žiak nerád od autoškoly počúva že je nepripravený, však on píše testy na 55 b! Minimálny počet hodín má,  ale všetko závisí predovšetkým od vašich schopností...
Viac o  skúške sa dozvieš   sem
 
Aby si niekto nemyslel že toto sú najčastejšie jazdené chytáky.Toto je len na ukážku, na všetky by nestačila web stránka a treba na jazdách počas kurzu dávať pozor!

Testy z PCP a kuželky
TESTY
Naša autoškola dáva žiakovi na prípravu domov
 • Učebnicu z pravidiel CP
 • Skúšobné testy (papierové)
 • Online učebňa do mobilu    
Takže testy nepatria medzi časté chyby na skúške, ledaže sa niekto neučí a nepripravuje na skúšku ...
KUŽELKY
Sa dajú naučiť, pozri si video

klikni si...
Bezpečnostný pás a ručná brzda
Ovladanie vozidla
Na skúške sadneš do vozidla, pozdrav, vypočuj si pokyny a potom:
Nastav si sedadlo, zrkadlá, nezabudni sa pripútať bezpečnostným pásom, naštartuj motor, skontroluj uzatvorenie dverí, zaraď rýchlosť, daj smerovku, pozri zrkadlá a hlavne pred rozjazdom daj dole ručnú brzdu!
Pokiaľ žiak nevie samostatne ovládať auto a to

 • rozjazd s vozidlom (za jedno "zdochnutie ťa nikto nevyhodí!)
 • radenie rýchlostných stupňov hore a dole
 • podraďovať pred ...
 • jazdenie nie po vozovke ale po dierach a obrubníkoch
 • správne držať volant, nerúčkovať
 • plynule brzdenie s vozidlom
 • rozjazd v kopci
 • a iná technika vedenia vozidla
nemal by sa rozhodnúť ísť na skúšku !
Nie každý po minimálnom počte hodín je pripravený na skúšky
Nesprávny smer jazdy a nesprávne zaradenie sa pred križovatkou
(policajt ti napíše -Neuposlúchnutie pokynu policajta)
Policajt skúšobný komisár ťa na skúške v Košiciach poučí a to na učebni alebo v aute pred jazdou že stále musíš  isť
 • po "Hlavnej ceste"

 • a ak nie si na HC čiže si  na VC tak ideš cez križovatku rovno.
 • alebo si na semafore, tak ideš cez križovatku rovno.
To znamená že ak pred križovatkou je viac jazdných pruhov tak sa  musíš správne zaradiť do jazdného pruhu ktorý ide rovno cez križovatku.

Podľa mňa by mal policajt jasne a zrozumiteľne pred každou križovatkou včas ti udať smer napríklad  smer Michalovce (na značke), pôjdeme po Hlavnej ceste, pôjdeme rovno a pod. (viz Vyhláška 9/2009).
Na skúške ti dá policajt podpísať záznam o skúške. Tak  sa neboj a ozvi sa !
Ideš rovno...
Prejdi do stredného JP!
Prejdi do ľavého JP!
Prejdi do "rovno" JP!
Rovno je v skutočnosti "v pravo" smer do uličky za Dargov.
Prejdi do ľavého JP!
Prejdi do ľavého a poto do stredného JP!
Pri odbočovaní vľavo  pozor na dva jazdné pruhy do ľava!!!
Pri odbočovaní idú dva JP do ľava (do prava). Je jedno do ktorého sa zaradíš pred križovatkou, ale pozor aby si aj za križovatkou bol v tom pruhu v ktorom si bol pred križovatkou.
Ak si pred križovatkou v pravom pruhu tak za križovatkou do pravého pruhu , ak si v ľavom pruhu tak do ľavého pruhu !!!
Pripájací jazdný pruh
 • Pri odbočovaní v ľavo je v križovatke pripájací pruh.
    Žiak na skúške prejde "čiaru"!

 • Pri odbočovaní v pravo je v križovatke pripájací pruh
    Žiak na skúške prejde "čiaru"!


Nedanie prednosti na križovatke sprava
Na obrázkoch sú sprava križovatky kde platí pravidlo prednosti sprava.
Neprehliadni ,križovatka prednosť sprava!
Neprehliadni , ešte pred "STOP" je križovatka a prednosť sprava!
Neprehliadni , síce nemôžeš v ľavo ale je to križovatka a prednosť sprava! Hoc ju zakrývajú auta!
Ak ideš rovno neprehliadni ,prednosť sprava!
Križovatka prednosť sprava!
Neprehliadni , križovatka a prednosť sprava!
Neprehliadni ,ostrovček - križovatka prednosť sprava!
Pozor na ostrovčeky kde za križovatkou je ostrovček a tam sa dáva prednosť s prava (ak nie je upravená značkou)
Treba otočiť hlavu do prava. Nie výhovorka však nič nešlo! A ak by išlo? Treba dať vodičák takému?

Neprehliadni , ešte pred značkami je ostrovček - križovatka a prednosť sprava!
Nedanie prednosti na križovatke
Prednosť po Hlavnej ceste a aj sprava!
po hlavnej ceste a aj sprava
Prednosť po Hlavnej ceste a aj sprava!
Alebo dáš prednosť niekomu kto nemá  prednosť na križovatke
Dávaš prednosť iba po "Hlavnej"!
Ak budeš púšťať vozidlo z ľava, policajt ťa "vyhodí" že nevieš križovatky.
Dávaš prednosť iba po"Hlavnej"!
Ak budeš púšťať vozidlo z ľava policajt ťa "vyhodí" že nevieš križovatky.
Nedanie prednosti pri odbočovaní vľavo
na križovatke pri odbočovaní vľavo protiidúcemu vozidlu.
Nezastavenie na stopke
Na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad!
Na skúške často jazdia policajti z ul. Moyzesova cez 3 x "STOPKA" na ul. Kuzmányho. Na týchto "STOPKÁCH" dávame prednosť v prvom rade električkám a až potom vozidlám na HC! Takže musím zastaviť pred električkovou koľajou tak cca 1m ! Nie na čiare alebo pred ňou! nemáš rozhľad! A nie až na koľaji!                                                                                                                                    
No a hlupák ktorý nevie PCP a nezastaví povie však električka nešla ! (aj vo výcviku)
Vojdenie do zákazu
Ideš od značky v pravo. Je to ostrovček, ideš popri ostrovčeku v pravo. Obľúbene miesto určitých chytrákov!
Musíš sa opýtať skúšobného komisára policajta : Kam ideme, v pravo alebo v ľavo ?
Nesledovanie značiek
Musíš odbočiť vpravo! Zapni smerovku.
Napríklad vojdeš do zákazu.
Musíš odbočiť vpravo! Zapni smerovku.
Pri odbočovaní musíš ísť v pravo od značky "Zákaz"! V ľavo je protismer!
Nesprávne odbočenie
Napríklad cez autobusový pruh.
Pozor kde odbočíš

Tam kde sa dá odbočuj.
Policajt ti povie :
Na vhodnom mieste odbočte v ľavo/v pravo/. A ty odbočíš až na 2 možno 3 križovatke v ľavo / pravo/, pretože predtým ti to značky na prižovatke neumožňujú.


Vpravo sa dá, ale až na druhej odbočke!!!
Vľavo sa dá, ale až na druhej odbočke!!!
Nesprávna jazda v jazdných pruhoch
Napríklad vojdenie do autobusového pruhu.
Jazda do protismeru
Nezabudni že pri odbočení v ľavo, nesmieš si to skracovať cez protismer ,či je čiara alebo nie je.
Smer jazdy je v smere vyznačenom šípkami na značke "Kruhový objazd".
Smerovky - nedávanie smeroviek, nesprávne, pomýlenie niekoho smerovkou
Akosi je v móde a žiak to asi vidí u svojich blízkych a tiež nedáva smerovky, pritom znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v zákone 8/2009. Sú to tieto prípady: smerovka pri odbočovaní,smerovka pri predchádzaní ak vybočujete zo smeru svojej jazdy,smerovka pri prechádzaní v jazdných pruhoch,smerovka pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca ak vybočujete zo smeru svojej jazdy,smerovka ak chcete zastaviť alebo stáť alebo zachádzať na okraj cesty alebo chodníka,smerovka ak vozidlo zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka.Ďalej vždy aj pri zmene smeru jazdy vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.Vodič je povinný dávať "smerovky" včas a to pred začatím jazdného úkonu spomenutého vyššie. Ale pozor! Smerovky dávaš včas a pred začiatkom úkonu ale to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy. Pozor kde a kedy dáš smerovku! Tak aby si neuviedol do omylu iných účastníkov cestnej premávky. Pretože napríklad iný vodiť na tvoju smerovku do prava ti vojde do dráhy a pod.

Pokyn policajta "Ideme do prava na semafore" a žiak už dáva smerovku teraz a signalizuje odbočenie nie na semafore ale teraz v pravo, ak by išlo auto sprava vojde ti do dráhy a ...
Obchádzam stojace auto, smerovka do ľava!
Smerovka do ľava!
Čiary a zebry
Pozor , odbočuješ vľavo ale nie cez zebru.
Pri odbočení vľavo je za križovatkou nečakané pripájací JP- plná čiara, toč vľavo.
Jazda v BUS pruhu
Nesmieš vojsť do BUS pruhu.
Zoberu ťa do úzkych uličiek

Jazda v tesných uličkách.
Samozrejme že nikto tam  z parkujúcich vozidiel nedodržuje 3 a 3 m. Nikto to nekontroluje.

Netlač sa medzi auta , keď nevieš či sa zmestíš, počkaj. Nezabudni dať smerovku v ľavo.

Keď tam vojdeš potom stretneš "inteligentného vodiča" a ....

...chceš odtrhnúť zrkadlá.
Kde je tá súdnosť komisára?
Nesprávne radenie RS
Nezvládnutie auta, časté zhastnutie, neradenie rýchlostných stupňov.
Bezdôvodne pomalá jazda
Policajt na skúške napíše "Bezdôvodne pomalá jazda"
Nikto ti nemôže povedať že na "skúške budeš jazdiť medzi 40 až 50 km/h pretože podľa Zákona 8/2009
 • Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad
 • Vodič  motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou  3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-l. Na diaľnici  a na rýchlostnej ceste smie jazdiť  vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h-l
 • Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1
 • Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia
 • Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1
Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti patrí k najčastejším priestupkom proti pravidlám cestnej premávky. Preto ponáhľaj sa pomaly.
Nechávajte si dostatočnú brzdnú vzdialenosť od vozidla pred vami pre prípad reakcie na nečakanú situáciu.  Buďte pripravený kedykoľvek zastaviť. V mokrom počasí počas dažďa  je cesta klzká a cesty sa stávajú šmykľavými, viditeľnosť sa môže v daždi  znížiť  preto choďte pomaly. V hustej hmle jazdite pomalšie. Jazdite defenzívne ,spomaľte, kontrolujte si  situáciu v spätných zrkadlách, a vždy  sa sústreďte na jazdu. Reagujte  v predstihu, jazdite tak aby ste každú situáciu dokázali zvládnuť vlastnými silami a počítajte stále  s horšou možnosťou v danom okamihu. Buďte pripravený  na vyhýbací  manéver alebo núdzové brzdenie a to vždy a všade, nezávisle od toho, či ide o autá, chodcov alebo cyklistov. Vždy je to lepšie, ako mať na svedomí ľudský život alebo búračku.
Takže čo to tam ten  "básnik" napísal "Bezdôvodne pomalá jazda" ???
Sťažuj sa a spýtaj sa kompetentných - "Bezdôvodne pomalá jazda" - Čo to je? Kedy to bolo ? V akej situácii to bolo ? Kde to je uvedené v zápise zo skúšky ?
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah