Vaše časté otázky - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola
DLD VIKTÓRIA

Autoškola v KošiciachVodičák sk. B+B1,AM Osobné auta do 3,5tNákladné vozidlá do 3,5tKvalitne,zodpovedne,fér Vždy aktuálna apka s PCPMáš kontrolu nad hodinami

Prejsť na obsah

Vaše časté otázky

Ak tu nenájdete potrebné informácie ohľadom našej autoškoly, naších kurzov,  radi Vám odpovieme na Vaše otázky
Radi Vám odpovieme na otázky ohľadom výcviku v autoškolách ,počtu hodín v autoškolách,  aj keď  ste žiak inej autoškoly
Pošlite otázku na
Časté otázky
  • ktoré prišli nám na náš e-mail
  • Poniektoré aj od žiakov z iných autoškôl v Košiciach kde im nedali patričné odpovede alebo ich "šidili" :) Na tieto odpovedáme na Facebooku a to anonymne.
Ako si mám vybrať autoškolu ? Čo my doporučíte Vy?
Asi niečo prezradím ale .... je to jednoduché ...
Jednoducho a rozumne povedané odporúčam - vyberte si autoškolu kde majú dobrého, dobrých inštruktorov a je fuk na čom sa povozíš!
Dobrý  inštruktor je že tomu rozumie a nie brigádnik, penzista a výsluhový... a... za 4 € ako študentka v supermarkete :), papiere a skúšky má (musí mať) každý z nich. Dobrých inštruktorov je málo! Tak autoškoly sú radi že majú nejakého! A tak dnes autoškoly lákajú len na vozový park lebo na to letí väčšina žiakov a na zaplatenie dobrého inštruktora už autoškole neostané. Skús sa zamyslieť opačne z pohľadu majiteľa autoškoly ..."podnikanie... biznis... veľa žiakov .....lákať žiaka.....reklama" No a ekonomika ťa nepustí, autoškola nie je platená štátom ale všetko sa premieta do ceny kurzu ešte aj ta sekretárka ak autoškola ju má na prijímanie žiadostí sa premietne v cene kurzu a z ceny kurzu čo platí žiak autoškole sa nedá aj super "bourak", "nešidiť", platiť to a to a... ešte aj dobrý inštruktor a hlavne dobre platený čo sa mi venuje aj dobré auto a ešte aj zisk! Takže jazdia penzisti, brigádnici,  „neschopáci“  za 4-5 €  v hrubom čiže na živnosť.  Ak by bol "schopák" tak hoci kde inde zarobí viac a v "kľude" ... je ťažké mať dobrého inštruktora a udržať si ho ... takže pozor na hlavne že je tu niekto kto to odjazdí ...!!!
A keby ste sa prihlásili na kurz za inštruktora tak by si sa dozvedel(a) že najdôležitejší v autoškole je inštruktor a nie na čom jazdíš ! Auto ťa nenaučí.
Ja keď som začínal ako inštruktor v autoškole tak som v jednej Bratislavskej autoškole dostal ako nováčik inštruktor nové auto. A namiesto žiaka som dával pozor na auto aby sme ho ...
Tak si vyber rozume!
A máte dobrého inštruktora? Pozor každý majiteľ povie že jasné....
V našej autoškole príď a keď nie tak ... osobne v autoškole... autoškoly opisujú :) :) :)  
Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
  • Do autoškôl a autoškoly DLD VIKTÓRIA sa môžete prihlásiť osobne a musíte priniesť lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia" Preto ešte pred zaradením do kurzu v každej autoškole si musíte stiahnuť a vytlačiť alebo vyzdvihnúť v autoškole tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky". Uvedené tlačivo si musíte dať potvrdiť u svojho lekára. Týmto preukazujete že ste spôsobilí riadiť motorové vozidlo. Až po predložení vyššie uvedeného  tlačiva, ktoré máte potvrdené od svojho lekára vás autoškola môže zaradiť do výcviku. Tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" je vo formáte A 4 a môžete si ho stiahnuť z našej web stránky. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musíš vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4 !!! Alebo si tlačivo bezplatne vyzdvihni v autoškole DLD VIKTÓRIA. Potom autoškola Vaše údaje zaznamená do autoškolského systému JISCD. A ste v kurze. Zápis do autoškoly DLD Viktória prebieha v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
  • Informácie o kurze v autoškole DLD Viktória dostaneš
- mailom na info@dldviktoria.sk
- telefonicky na tel. č.  0911 868341
- osobne v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
  • Pozor:
Na prízemí v samostatnom vchode je iná autoškola.
My sme na 7 poschodí. Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika v podnikateľskom centre .
Nemôžem sa zúčastňovať na teórii. Môžem v autoškole vynechať teóriu ?
Áno ale si ju musíš nahradiť doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD ...viz nižšie
  • V autoškole podľa Zákona musíte absolvovať teóriu v predpísanom počte. Každá autoškola na Slovensku má stanovený rovnaký minimálny počet hodín v kurze, a preto v učebni musí mať namontované zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly a o čase strávenom v učebni. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave - JISCD. Jednotný informačný systém v cestnej doprave prevádzkuje štát, čiže Ministerstvo dopravy, takže GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu je  v autoškolách povinný a je rovnaký aj minimálny počet hodín teórie . Jednoducho povedané je to sledované prostredníctvom GPS monitoringu žiakov zo strany štátu.
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % v JISCD, počas COVID 19 až 100 % . Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny v JISCD a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.

Koľko hodín teórie je v autoškole ?

Naša autoškola tu uvádza kompletný počet hodín teórie v autoškolách
Koľko je v autoškole jázd?
Naša autoškola tu uvádza kompletný  počet hodín praxe v autoškole.
Aká je dĺžka kurzu v autoškole?
Zo zákona o autoškolách je to maximálne 1 rok. Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od vášho aktívneho prístupu, takže závisí od vašich možností - voľného času žiaka a pod. Teória prebieha zvyčajne 1 x až 2x krát do týždňa, zvyčajne v poobedňajších hodinách, pretože študenti  denného štúdia   môžu hodiny teórie navštevovať  zvyčajne až po 16.00 hod. Ak je záujem zo strany žiakov a v kurze nie sú žiaci denného štúdia, napríklad sú len študenti vysokých škôl  a pracujúci na zmeny  tak teória môže prebiehať  aj v dopoludňajších hodinách. Všetko je na  vzájomnej dohode. Na čase a dňoch  vyučovania teórie sa dohodnú účastníci kurzu pred otvorením  kurzu v autoškole. Po absolvovaní teórie je na vás ako často si budete dávať  hodiny autotrenažéra a praktických jázd. Napríklad ak nemáte ešte potrebný  vek 17 rokov na absolvovanie skúšky, chodíte do školy, pracujete a pod.  Maximálne  však môže kurz trvať do jedného roka. Samozrejme termín a čas jázd si určujete vy. Naša autoškola nemá záujem na nejakom naťahovaní kurzu.  Maximálne kurz môže však  trvať do jedného roka, je to stanovené zo zákona.
Som študent,pracujúci,Viete mi  prispôsobiť čas a termín jázd?
Áno, deň a čas praktickej jazdy si dohodnete vopred podľa vašich časových možností. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod.
Jazdíme denné od rána od 6.00 hod do 22.00 hod.  Ak potrebujete budeme jazdiť aj cez víkendy.
Aké učebné pomôcky dostanem?
Každý žiak v kurze dostane prístup do ON-LINE učebne zdarma, je to e-learning ON-LINE UČEBŇA! Už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma  výuka! Je tam ako zvládnuť kuželky na skúšku - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách. Takže skúška z teórie by pre vás mala byť formalita pokiaľ sa budete aktívne pripravovať. Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma!Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.

+ stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc

Je možná platba za kurz v autoškole  aj na splátky ?
Áno, dá sa. Pred zahájením kurzu je potrebné zaplatiť zálohu. Zvyšnú sumu zaplatíte v troch splátkach.

Čo je to rýchlokurz alebo individuálny kurz v autoškole ?

Kurzy, najme teória v autoškolách prebieha v skupine osôb. Každá autoškola na Slovensku už má rovnaký minimálny počet hodín v kurze, a musí mať vo vozidle , v učebni a pokiaľ má tremažér tak aj na trenažéri namontované zariadenie umožňujúce zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom  v učebni, na trenažéri, zúčastnení sa  na jazde, o trase a trvaní dĺžky jazdy. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave - JISCD. Čiže  GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách povinný a je rovnaký minimálny počet hodín. Jednoducho povedané je to sledované prostredníctvom GPS monitoringu žiakov zo strany štátu. Preto ak  Vám teória z rôznych časových dôvodov nevyhovuje, alebo sa na nej nemôžete z rôznych dôvodov v dané dni  zúčastňovať tak autoškoly ponúkajú  individuálny kurz alebo aj rýchlokurz . V prípade ak potrebujete začať kurz hneď, potrebujete kurz v rýchlom tempe a pod., je pre vás vhodný  rýchlokurz. V prípade individuálneho kurzu sa výcvik v autoškolách časovo väčšinou aj skracuje ( teória a jazdy prebiehajú častejšie). V prípade individuálneho kurzu  si  vy určíte kedy by ste chceli mať vyučovanie . Autoškola Vám vyhovie, ale cena za individuálny výcvik a rýchlokurz je iná ako za normálny kurz.

Môžem získať vodičský preukaz sk. B  od 17-tich rokov ?
Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný. Skúšku môžete absolvovať už ako 17-ročný. Po úspešnom zložení  skúšky vám bude udelené vodičské oprávnenie na sk. B.  Do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace  môžete viesť vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorého schválil zákonný zástupca, má vodičák skupiny B najmenej 10 rokov a bol zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru.
Môžem sa prihlásiť do autoškoly na  sk. B  od 16-tich rokov ?
Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný.
Aké testy sú na skúškach ?
Otázky v testoch na skúškach o vodičské oprávnenie sú zhodné s otázkami v testoch ktoré používame v autoškole. Je ich 35 kusov. Veľa otázok sa opakuje. Testy na skúškach  sú  označené bodkami a nie číslami ako v autoškole. V autoškole DLD VIKTÓRIA dostanete papierové testy, preto takmer všetci naši žiaci testy urobia na plný počet bodov.
Chcela by som doma robiť si testy z autoškoly. Zapožičiavate v autoškole testy ?
V kurze v našej autoškole dostanete aj skušobné testy . Testy sú  v ON-LINE učebni do ktorej dostanete prístup zdarma.Takže skúška z teórie by pre vás mala byť formalita pokiaľ sa budete aktívne pripravovať.
Ako dlho trvá jedna jazda?
Autoškola zaznamenáva jazdy do systému JISCD prostredníctvom čipu. Pípne sa začiatok a koniec jazdy a hotovo. Skontroluješ si to v JISCD. Celkovo v autoškole je spolu minimálne  4 hod. trenažér alebo cvičisko, 2 hod cvičisko, 24 hod. jazdy, 6 hod. flexi a 2 hod kuželky. V systéme JISCD sú jazdy vedené v minútach. Aby bola započítaná musí trvať minimálne 30 minút a maximálne 135 minút. Od 2017 r každá autoškola na Slovensku už má rovnaký minimálny počet hodín v kurze. Vo vozidle má namontované zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o zúčastnení sa  na jazde a trvaní dĺžky jazdy. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave JISCD digitálna autoškola. Čiže je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách povinný a je rovnaký minimálny počet hodín.
Počas jázd najazdíme potrebné kilometre  v Košiciach ako  aj mimo obce, jazdu si vyskúšate aj na diaľnici.
Samozrejme že jazdíme  po najrušnejších križovatkách  v meste Košice . Samozrejmosťou sú aj jazdy cez víkendy. Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, neskracovanie jázd ,nešetrenie pohonných hmôt.A samozrejme aj jazda s prívesom.
Autoškola používa počas jázd čiernu skrinku. Od 14.12.2016 používa naša autoškola GPS Monitoring žiaka - JISCD systém. Všetka dokumentácia autoškoly sa vedie elektronicky.
Ako prebieha teória?
V kurze je už možná 50 % elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaných hodín teórie, bez udania dôvodu) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole Ak vynecháš teóriu tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD. Počas COVID situácie môžete absolvovať až 100 % teórie doma elektronicky !Teória prebieha len v popoludňajšom  čase, až po 16.00 hod. Pretože študenti denného štúdia môžu na hodiny teórie zvyčajne až po 15.00 hod. Ak je záujem zo strany žiakov tak teória môže prebiehať  aj v dopoludňajších hodinách. Vyučovanie prebieha v malom kolektíve kde inštruktor autoškoly DLD VIKTÓRIA pomocou najmodernejšej audiovizuálnej techniky ako veľkoplošná obrazovka prepojená s počítačom a za pomoci výkladu vám vysvetlí jednotlivé ustanovenia Pravidiel Cestnej Premávky, teórie jazdy a zásad bezpečnej jazdy. Hlavný dôraz kladieme na pochopenie križovatiek. Pred skúškou v cene kurzu je preskúšanie žiaka z pravidiel cestnej premávky a konštrukcie  zdarma.Každá autoškola na Slovensku už má v učebni zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom  v učebni. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave JISCD digitálna autoškola. Čiže od 2018  je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách povinný a je rovnaký minimálny počet hodín.
Kedy môžem ísť na opravnú skúšku a koľko eurový kolok sa platí na opakovanú skúšku ?
Opravnú skúšku je možné vykonať podľa vyhlášky najskôr po piatich pracovných dňoch od poslednej skúšky, najneskôr do 6 mesiacov od 1. neúspešnej skúšky. Žiak podľa vyhlášky ma nárok len na 2 opravné skúšky. Správny poplatok za opravu je 8 € . Správny poplatok sa dá zakúpiť napríklad na Slovenskej pošte.Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE. Náklady autoškoly na vašu prípadnú opravnú skúšku nie sú zarátané v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis , zabezpečenie učebne ,autocvičiska na skúšku a iné náklady s tým spojené. Cena za opravnú skúšku je uvedená v cenníku autoškoly. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní vodičského kurzu.
Neurobil som skúšku
V poslednom obdoby sa na mňa telefonicky obracajú ľudia z Nitry, Bratislavy, Žiliny s otázkou „neurobil som skúšku a policajt ma vyhodil za to .... a za to....“ že som neuposlúchol pokyn, výzvu alebo príkazu policajta, že som neodbočil a....
Hľadajú na Google a nájdu nás... a volajú... takže tu je link kde píšem o skúške a ten si treba najprv preštudovať a nájdeš tam odpoveď
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah