Autoškola kurz B - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Dáme ti záruku absolvovania všetkých hodín
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Autoškola kurz B

Prečo sa rozhodnúť pre kurz v našej autoškole...
 • Hľadáš autoškolu... chceš si vybrať autoškolu... na GOOGLE je sama reklama s "najlepšia" a "najkrajšia" autoškola , "zaručený úspech" samé záruky ale... autôškôl je veľa alebo ...asi niečo prezradím... :) :)

 • Je fajn že si sa rozhodol pre autoškolu kde majú pekné auta ale dôležitý je inštruktor ! V autoškolách je všetko bez reálnej záruky pretože vodičák vám nemôže žiadna autoškola sľúbiť, skúšky robí polícia a tej je jedno v akej autoškole absolvuješ kurz, policajt skúša rovnako v každej autoškole (inak môže mať problém, trebárs s NAKA :) ) Policajt skúša podľa vyhlášky 9/2009
V autoškolách je
 • Obsah, rozsah a počet hodín je v každej autoškole podľa Zákona rovnaký
 • Preto je dôležité v autoškole absolvovať neukrátený predpísaný počet hodín podľa učebnej osnovy. Na to slúži systém JISCD, kde inštruktor prihlasuje žiaka na výuku  a to čipom v každej autoškole.
 • V kurze je možná aj elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
 • Dobrá autoškola je autoškola bez ohľadu na cenu kde sa kvalitne a "ľudskou rečou" vysvetľuje teória a nielen nejaký penzista alebo brigádnik inštruktor prečíta znenie §,  absolvuje trenažér, cvičisko, kde sa na cvičisku nestojí a šetrí "benzín" ale sa jazdí. Dôležité je samozrejme aj odjazdenie predpísaného plného počtu jázd v premávke a nielen odjazdenie ale aj aby sa ti inštruktor venoval. Aby ťa autoškola "nešidila" a aby si bol v obraze o svojom výcviku dôležité aby si mal prístup do systému JISCD kde vidíš svoje absolvované hodiny.
Niektoré autoškoly v Košiciach nedávajú prístup do systému JISCD. V systéme JISCD si môžeš skontrolovať počet absolvovaných jázd, dĺžku, čas a iné.
NAŠA AUTOŠKOLA
Sme  férová autoškola, kde vás neukrátime na vašom výcviku !!!
Naša autoškola ti namiesto pekných sľubov dáva pred kurzom záruku absolvovania všetkých predpísaných hodín v autoškole podľa Zákona 93/2005, Vyhlášky 45/2016 a učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR.
Dostaneš pred kurzom prístup do systému JISCD kde si všetko skontrolujete. Aj našu autoškolu a váš výcvik. Nie je to povinnosť zo zákona. V systéme JISCD je aj zdarma elearning.
Niekde v autoškole  dostaneš "Všetky učebné materiály"
Čo to je ??? Ale v našej autoškole

 • V kurze našej autoškoly dostaneš na začiatku kurzu na svoju prípravu na záverečne skúšky učebné pomôcky zdarma a to
- On line učebňa, je to aplikácia do smartfonu,tabletu ,PC kde je Učebnica pravidiel cestnej premávky s komplet Pravidlami Cestnej Premávky, riešenie križovatiek, dopravné značky, aktuálne platné zákony v doprave, a Skušobné testy 35 ks, rovnaké aké dostaneš na skúške
 • Zdarma prístup do platenej aplikácie e-learning On line učebňa už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma !
  Kompletný sprievodca učebnými materiálmi v súlade s platnými osnovami.
 • Už vo vašom smartfóne,tablete,PC.Ako zvládnuť autocvičisko - teória,ilustrácie,inštruktážne video.Dopravné značky a križovatky,50 animovaných dopravných situácií v 3D,riešenia s podrobným výkladom,Ilustrované pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla pre skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe.Je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách
   
V Kurze vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma!
Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.
 

+ stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc

 • Vybavená učebňa s učebnými pomôckami,zobrazovacia technika,PC,WiFi
 • Teória v malej skupine,tak aby sme sa venovali každému
 • V našej autoškole dávame žiakovy do vlastných rúk prihlasovací kľúč na identifikáciu jázd,  pre monitorovanie výuky v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle.Monitorovaný je, počet hodín teórie,počet hodín konštrukcie,počet hodín trenažéra,minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd. Tak aby si neprišiel ani o minútu.
 • Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave.
 • V kurze je možná  elektronická náhrada chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % to jest 16. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
35 ks skušobných testov,aktuálne v mobile a zdarma
 • Autotrenažér,pred cvičiskom v kľude, bez stresu nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Autocvičisko - cvičná plocha, u nás najprv trenažér až potom autocvičisko,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na tri splátky do 3 mesiacov
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci u subjektu s akreditáciou Ministerstva Zdravotníctva SR.Vyberieš si termín kurzu prvej pomoci kedy ti to vyhovuje,dopoludnia,popoludní.
 • Jazda s prívesom,každý v kurze odjazdí príves 750 kg
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov, každý v kurze
 • Kvalita výcviku a technickej základne autoškoly u nás je na vysokej úrovni, pretože v našej autoškole máme kvalitne vybavenú učebňu, veľké 200 m autocvičisko - cvičnú plochu, 3D autotrenažér
 • Nadštandardné služby autoškoly s pridanou hodnotou za čo najlepšiu cenu kurzu B v meste Košice
 • Ohľaduplnosť,slušnosť a bez kriku je v kurze samozrejmosťou
 • Zodpovedný, férový a ľudský prístup, trpezlivosť počas celého kurzu
Jazda s prívesným vozíkom je v kurze našej autoškoly samozrejmosťou. Každý v kurze odjazdí príves do 750 kg ak má záujem *. V autoškole možu byť 3 vyučovacie hodiny jazdy aj s prívesom do 750 kg* od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná.
Jazda po diaľnici, jazda po diaľnici smerom Prešov a späť rýchlosťou 100 až 130 km/h
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah