Zápis do autoškoly - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kvalita=Záruka absolvovania všetkých hodín v kurze
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Zápis do autoškoly

Do autoškoly DLD VIKTÓRIA  sa môžete zapísať na kurz skupiny B (AM,B1,B)
 • ak máte vek minimálne 16 rokov a viac a to
Elektronická prihláška,zápis
 • stále, nonstop cez elektronickú online prihlášku
ONLINE
Osobne
  • Príď sa nezáväzne pozrieť a poinformovať o kurze a to v čase hodín pre zápis  
  • Vyzdvihnete si tlačivo (tlačivo si môžeš vyzdvihnúť aj nonstop, je v schránke vo dverách autoškoly)
  • Pomôžeme vám vyplniť prihlášku Žiadosť o udelenie VO
  • Dozviete sa všetky potrebné informácie ešte pred začiatkom kurzu.
  • Po telefonickej objednávke deň vopred na t.č. 0911 868341, môžete prísť v utorok a štvrtok od 08.00 do 9.30 hod a v pondelok a stredu  od 14.00 do 15.30 hod
  • Alebo keď prebieha teoretická výuka od 18.30 do 20.00 hod. , ale over si deň či budeme v autoškole  na t.č. 0911 86834
  • Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín a to telefonicky na tel. 0911 868341 a elektronicky
   na info@dldviktoria.sk. D
   ohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
         V AUTOŠKOLE SME V DŇOCH A ČASE.
         Ak sa chceš prísť zapísať osobne do autoškoly, pre informácie v aké dni a hodiny sme v autoškole klikni na "AKTUÁLNE INFORMÁCIE"
         V iný deň a čas vykonávame výcvik,autotrenažér,autocvičisko,jazdíme v premávke
         Zápis prebieha v priestoroch autoškoly:
         Podnikateľské centrum STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708
         Pozor:
         Na prízemí v samostatnom vchode je iná autoškola.
         My sme na 7 poschodí. Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika v podnikateľskom centre .

         Otvorenie kurzu :
         Kurzy otvárame podľa plánu autoškoly. Najbližší kurz otvárame info na 0911868341, dopoludňajší kurz, individuálny kurz a  rýchlo kurz otvárame priebežne.
         Do kurzu v autoškole podľa Zákona o autoškolách môžeš byť zaradený až keď predložíš autoškole správne vyplnené, lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.
         Pred zaradením do kurzu v každej autoškole v Košiciach musíte
         1: Potrebuješ tlačivo
         "Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia"
         • Stiahni si ho na našej web stránke (viz nižšie)
         • Tlačivo musíš vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4
         • Tlačivo správne vyplň  podľa vzoru na našej stránke (viz nižšie)
         • Tlačivo si môžeš vyzdvihnúť aj v autoškole (tlačivo je v schránke na dverách autoškoly, non-stop prístup)
         2: Navštív svojho lekára a daj si potvrdiť tlačivo
         3: Tlačivo prines do kancelárie autoškoly v Košiciach na Južnej Triede 93
         • Autoškola ťa zaradí do kurzu pre skupinu B. Autoškola podľa Zákona o autoškolách zaznamená z "Žiadosti o udelenie VO" tvoje osobné údaje,záver lekárskej prehliadky do systému JISCD
         STIAHNI SI TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
         Klikni...
         AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
         Klikni...
         Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky
         Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky je vo formáte A 4.
         Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musí byť vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.Žiadosť si môžeš stiahnúť na webstránke autoškoly DLD VIKTÓRIA a následne si vytlačiť na domácej tlačiarni A 4.Preto si tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia  nemusíš vydvihnúť osobne v autoškolách. Dokladom "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná
         Vzor vyplnenia tlačiva  "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky.
         Zadna strana tlačiva Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia Príklad vyplnenia tlačiva
         Predná strana tlačiva Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia Príklad vyplnenia tlačiva
         Zaradenie do kurzu:

         Zápis do autoškoly
         • Si nenechávajte na poslednú chvíľu
         • Pretože do kurzu vás zaradíme až po predložení Žiadosti o udelenie VO ktoré musí byť potvrdené od všeobecného lekára,
         • Ktorý vás môže poslať na rôzne vyšetrenia ako očné vyšetrenie, a pod.
         • Vaše údaje musí autoškola zaznamenať do systému JISCD ešte pred začiatkom kurzu, dodatočné to nie je možné !!!
         Výcvik sa môže začať až po dohodnutí zmluvných podmienok v autoškole a odovzdaní vyplneného formulára iadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky". Začiatok výcviku v našej autoškole je stanovovaný na základe voľných kapacít učebne a trenažéra autoškoly , ale aj na základe záujmu žiadateľov. Výcvik prebieha v skupine žiadateľov alebo individuálne v kurze. Kurz otvára autoškola DLD Viktória na základe voľných kapacít technickej základne autoškoly.
         Dokladom "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná

         Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
         Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
         Návrat na obsah