Zápis do autoškoly - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Zápis do autoškoly

Do autoškoly DLD VIKTÓRIA  sa môžete zapísať na kurz skupiny B (AM,B1,B)
 • Kurz na skupinu B: ak máte vek minimálne 16 rokov a viac a to
Elektronická prihláška - predbežný zápis do kurzu
 • stále, nonstop cez elektronickú online prihlášku
Ale podľa Zákona musíte priniesť do autoškoly aj papierove Tlačivo "Žiadosť o udelenie VO"
ONLINE
Osobne
 • Po telefonickej objednávke deň vopred na t.č. 0911 868341, môžete prísť v utorok a štvrtok od 08.00 do 9.30 hod a v pondelok a stredu  od 14.00 do 15.30 hod
 • Alebo keď prebieha teoretická výuka od 18.30 do 20.00 hod. , ale over si deň či budeme v autoškole  na t.č. 0911 86834
 • Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín a to telefonicky na tel. 0911 868341 a elektronicky
  na info@dldviktoria.sk. a dohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
        V AUTOŠKOLE SME V DŇOCH A ČASE.
        Ak sa chceš prísť zapísať osobne do autoškoly, pre informácie v aké dni a hodiny sme v autoškole klikni na "AKTUÁLNE INFORMÁCIE"
        V iný deň a čas vykonávame výcvik,autotrenažér,autocvičisko,jazdíme v premávke
        Zápis prebieha v priestoroch autoškoly:
        Podnikateľské centrum STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708
        Pozor:
        Na prízemí v samostatnom vchode je iná autoškola.
        My sme na 7 poschodí. Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika v podnikateľskom centre .

        Otvorenie kurzu :
        Kurzy otvárame podľa plánu autoškoly. Najbližší kurz otvárame info na 0911868341, dopoludňajší kurz, individuálny kurz a  rýchlo kurz otvárame priebežne.
        Do kurzu v autoškole podľa Zákona o autoškolách môžeš byť zaradený až keď predložíš autoškole správne vyplnené, lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.
        Pred zaradením do kurzu v každej autoškole v Košiciach musíte
        1: Potrebuješ tlačivo
        "Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia"
        • Stiahni si ho na našej web stránke (viz nižšie)
        • Tlačivo musíš vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4
        • Tlačivo správne vyplň  podľa vzoru na našej stránke (viz nižšie)
        • Tlačivo si môžeš vyzdvihnúť aj v autoškole (tlačivo je v schránke na dverách autoškoly, non-stop prístup)
        2: Navštív svojho lekára a daj si potvrdiť tlačivo
        3: Tlačivo prines do kancelárie autoškoly v Košiciach na Južnej Triede 93
        • Autoškola ťa zaradí do kurzu pre skupinu B. Autoškola podľa Zákona o autoškolách zaznamená z "Žiadosti o udelenie VO" tvoje osobné údaje,záver lekárskej prehliadky do systému JISCD
        STIAHNI SI TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
        Klikni...
        AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
        Klikni...
        Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky
        Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky je vo formáte A 4.
        Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musí byť vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.Žiadosť si môžeš stiahnúť na webstránke autoškoly DLD VIKTÓRIA a následne si vytlačiť na domácej tlačiarni A 4.Preto si tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia  nemusíš vydvihnúť osobne v autoškolách. Dokladom "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia-Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná
        Vzor vyplnenia tlačiva  "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky.
        Zadna strana tlačiva Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia Príklad vyplnenia tlačiva
        Predná strana tlačiva Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia Príklad vyplnenia tlačiva
        Zaradenie do kurzu:

        Zápis do autoškoly
        • Si nenechávajte na poslednú chvíľu
        • Pretože do kurzu vás zaradíme až po predložení Žiadosti o udelenie VO ktoré musí byť potvrdené od všeobecného lekára,
        • Ktorý vás môže poslať na rôzne vyšetrenia ako očné vyšetrenie, a pod.
        • Vaše údaje musí autoškola zaznamenať do systému JISCD ešte pred začiatkom kurzu, dodatočné to nie je možné !!!
        Výcvik sa môže začať až po dohodnutí zmluvných podmienok v autoškole a odovzdaní vyplneného formulára iadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky". Začiatok výcviku v našej autoškole je stanovovaný na základe voľných kapacít učebne a trenažéra autoškoly , ale aj na základe záujmu žiadateľov. Výcvik prebieha v skupine žiadateľov alebo individuálne v kurze. Kurz otvára autoškola DLD Viktória na základe voľných kapacít technickej základne autoškoly.
        Dokladom "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná

        Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
        Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
        Návrat na obsah