Kuželky na skúške - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Kuželky na skúške

Pre žiaka autoškoly
Kuželky autoškola
Kuželky si nevymysleli autoškoly ale štát = úradníci a policajti
Pred skúškou ti skúšobný komisár vysvetlí a poučí ťa o podmienkach cvičenia - skúšky tak počúvaj ho pozorne !
 • A netreba zabúdať že pred skúškou na autocvičisku sa ťa komisár opýta na jednu otázku z konštrukcie a údržby

Download - stiahni si PDF kuželky v autoškole rozmery, umiestnenie a vzdialenosti kuželiek. Nedá sa už siahnuť od 6/2022, nepotrebuješ to pretože v autoškolách vedia rozmery a asi takto ... ak nejdú ti kužele v autoškole tak "sedláč" nie doma trénujem  s tatom, frajerom  ale odborníkom inštruktorom v autoškolách a treba si zaplatiť kondičné jazdy na autocvičisku

PDF návod postup ako na kuželky, Kuželky v autoškole: vysvetlenie ako to jednoducho zvládnuť, rady inštruktora
Autoškola DLD Viktoria - on line návod na kužele pre skúšku v autoškole v Košiciach
Ako žiak v autoškole DLD VIKTÓRIA si dostal aj prístup do online učebne kde je taktiež video s návodom na kuželky, s popisom, komentárom, a radami ako to zvládnuť.
Tento návod autoškoly (viz nižšie)
je predbežná príprava na hodinu kuželiek pre žiaka našej autoškoly DLD Viktória. Nie pre žiakov iných autoškôl ak im to nejde. Nedá sa to doslovne "nabifľovať sa", pretože každé auto ma iný rozmer, rázvor nápravy, polomer zatáčania a vzdialenosť pozdĺžnej od kolmej garáže je vždy iný a ...
TO TU
ono vyzerá velice jednoducho ale...
Niekedy si to žiak nechce priznať že pokiaľ žiak nevie samostatne ovládať auto - pedále, rozjazd, citlivá práca so spojkou a to bez pomoci inštruktora tak ťažko zvláda toto cvičenie s počtom hodín predpísaných pre jeden kurz v JISCD. Ak žiak chce toto cvičenie zvládnuť mal by počas kurzu v autoškole zvládnuť citlivo pracovať so spojkou (inak pomáha inštruktor), je potrebná nejaká orientácia v priestore, je potrebné vedieť čo mám urobiť, kde idem, mať to v "hlave" ujasnené čo robím a následne urobím. V autoškole nekričíme a - Slabý žiak a "lajdák" ktorý príde bez prípravy na hodinu to má ťažké, (preto to preberáme na teórii, máš to v apke Dobrý Vodič a aj tu máš návod ! ) ale dá sa to postupným tréningom zvládnuť, napríklad hodiny navyše :) ) Na skúške stačí raz ak ide inštruktor na pedále počas skúšky tak žiaka policajt hodnotí NEPROSPEL, a pokiaľ žiak nevie rozjazd s vozidlom , čiže "zdochýnanie", tu nepomôžu nejaké výhovorky ale treba ísť napríklad na kurz pre automat a dostaneš obmedzenie do VP alebo viac hodín v kurze... a pôjde to a zo skúsenosti vieme že to ide :)
KUŽELKY V AUTOŠKOLE POSTUP NÁVOD AKO NA TO...
Predpokládame že ...:)
Funkcia spojky  a činnosť s ňou v aute by mala byť známa každému žiakovi v autoškole, od 4/2023 máš to už aj v testoch !
Spojku ovláda vodič pedálom (ľavý) spojky. Pedál spojky pri rozjazde uvoľňuje citlivo a jemne, pomaly a do záberu, v zábere ju treba chvíľu zadržať.  Spojka prenáša točivý (krútiaci)  moment motora a nachádza medzi výstupom motora a prevodovkou. Spojka (stlačením pedála spojky až na podlahu) umožňuje krátkodobé prerušenie krútiaceho momentu. Inak povedané spojka v aute má za úlohu zapájanie a odpájanie hnacieho momentu motora od prevodovky a z prevodovky sa točivý moment motora prenáša až na kolesa, potom auto sa pohybuje. Spojka umožňuje prerušenie točivého momentu aby sme mohli radiť rýchlostné stupne, plynulý rozjazd auta, zastavenia auta.   Treba si uvedomiť že cúvame z vozidlom čo najmenšou rýchlosťou pretože vtedy máme čas na prácu z volantom (točenie volantom) a smerové ovládanie. Rýchlosť jazdy regulujeme pri cúvaní citlivo jemným uvoľňovaním pedála spojky do záberu (jemne do záberu aby sa auto nerozbehlo) a stláčaním spojky. Ak stláčam pedál brzdy a ak to nie je potrebné napríklad na kopci v Auparku :) a pod ... , tak neotáčame volantom pokiaľ vozidlo ešte stojí na mieste a máš stlačený pedál brzdy, ... ta prečo ?! , po "čase" sa ti vypne posilovač riadenia ! a aj sa opotrebováva!
Pri jazde dozadu je dôležité si uvedomiť, že vozidlo sa otáča na tú stranu, na ktorú točíme volantom pri cúvaní. Príklad -  ak chceme ísť a  cúvať doprava (zadok auta kľučka), musíme volantom zatočiť taktiež doprava.
dopísané 6/2023 pre d. :)  príklad 2 - ak chceme ísť - cúvať doľava (zadok auta kľučka), musíme volantom zatočiť taktiež doľava
Pred skúškou z kuželiek je aj konštrukcia...
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Otvorenie kapoty
Otvorenie kapoty
maj na pamäti že pred skúškou na autocvičisku sa ťa skúšobný komisár - policajt opýta na jednu otázku z konštrukcie a údržby napríklad kontrola
 • prevádzkových kvapalín
 • pneumatík
 • osvetlenie vozidla
 • povinná výbava
 • výhľad z vozidla
 • to čo bolo na teórii a máš učebné pomôcky
Slalom v pred...
Pred slalomom do predu si nastav
 • Polohu - sedadlo
 • Zrkadlá
 • Pripútaj sa bezpečnostným pásom
 • Naštartuj, na skúške pozor! možno pred tebou slabý žiak nechal rýchlosť ! takže stlač spojku pred štartovaním, zaraď 1 RS, uvoľni RB čím zhasne kontrolka RB a ideš... čo najmenšou rýchlosťou pretože vtedy máme čas na prácu z volantom (točenie volantom) a smerové ovládanie, kužele sú od seba iba :) 1,6 dĺžky auta
Ako sa pohneš policajt ti začne merať čas cvičenia, maximálne 10 minút ...
Slalom, ideš z ľava ...
Ako na to...
1
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Slalom
 • Ideš prvú kuželku z ľava...

 • Rozjazd na 1 RS, bez plynu
 • Pracuj zo spojkou - spojka trošku do záberu a vytlač a zase záber a vytlač...
 • Auto sa nesmie príliš rozbehnúť pretože ak to "nevytočíš" tak na slalome nesmieš cúvať
 • Toč volantom vľavo a pravo a obchádzaj kužele s asi 50 cm odstupom a sleduj ich v zrkadle
 • A za posledným kužeľom slalomu zastav
Odtiaľ cúvaš...
...Do kolmého parkovacieho miesta
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Kolmé parkovanie
 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát
  Ak potiahneš auto pred garáž, nesmiete ísť v pred ďalej ako - stĺpik predných dverí (na strane vodiča) maximálne po slalom
  Po zaparkovaní do kolmého státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo
Ako na to...
Dá sa to zacúvať na jeden šup ...,
... hej vyzerá to jednoduchšie ale ... ale
záleží od šikovnosti alebo treba viac hodín, kto vie, šikovnejší zvláda, má už nejakú prax na letisku v ... :)

pretože prax a oko vidí kedy a koľko si nadbehnúť, kedy zatočiť ... ale začiatočník - čiara alebo bod nie je na betóne nakreslený
asi policajt na skúške by nebol happy :)
Takže pre začiatočníkov, bifľošov, slabších po technickej stránke, atď ...
cúvajte takto viz nižšie
1


 • Zaraď R - t.j. spiatočka :)
Spiatočka sa radí len na stojacom aute!
 • Zorientuj sa v zrkadlách kde si...
 • Ujasni si ku ktorej kuželke ideš cúvať...
(inštruktor ich môže dať vo výcviku farebne označené aby si neblúdil :) )
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže
(prvá tyčka žltý koniec)

 • Cúvaj... pomaly... Treba si uvedomiť že cúvame z vozidlom čo najmenšou rýchlosťou pretože vtedy máme čas na prácu z volantom (točenie volantom) a smerové ovládanie. Rýchlosť jazdy regulujeme pri cúvaní citlivo jemným uvoľňovaním pedála spojky do záberu
!!!


ďalej
 • Cúvať treba rovno, "nekľučkovať", cúvať tak aby bočný odstup bol cca 30 cm, max 50 cm a nie 1-1,5 m!
 • Často toto žiaci (hlavne slečny!) nedodržujú !!!
2


 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ kolmej garáže (prvá tyčka žltý koniec)
 • Cúvaj ku kužeľu a
 • Cúvaj rovnobežne a dodržuj odstup asi 30 cm, obrázok vyššie (dôležite) si v pohybe a
 • Vytoč volant "bleskom" (nie točím ako pribrzdený/á !) do prava úplne ( t.j 1 + 3/4 otáčky)  v pozícii pri vyznačenom kuželi tak že v pravom zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa (je lepšie ešte rovno cúvnuť asi 30-50 cm a až potom zatočiť do prava) a pozeraj na zadný stierač

3


 • Cúvaš, pomaly ...
 • Zaradená je "spiatočka" R
 • Vytočený volant úplne doprava ( t.j 1 + 3/4 otáčky)
 • Otočená hlava do prava a pozeraj sa na zadný stierač
 • A cúvaš, pomaly ...
4


 • Cúvaš a
 • Sleduj ľavý kužeľ kolmej garáže najprv cez zadné okno (stierač)
 • Ľavý kužeľ kolmej garáže vidíš v zadnom okne (stierač) a ak sa ti stráca tak potom v ľavom spätnom zrkadle
 • Zastav pred ľavým kužeľom asi 50 cm (často doňho ťuknú a skúška končí)

5
 • Stojíš...
 • Zaraď 1 RS
 • Pusti brzdu, a pretoč  "bleskovo" volant úplne doľava na doraz (nie točím ako pribrzdený/á !), spojka je stlačená
6


 • Potiahni (spadne ti auto ) auto dopredu
 • Sleduj pravé spätné zrkadlo a v ňom  prvý pravý kužeľ kolmej garáže
 • Nesmieš stratiť z dohľadu "tyčku" ( prvá žltý koniec)

 • Dopredu môžeš ísť ale len potiaľ pokiaľ ti to dovolí ľavý slalomový kužeľ
 • Čiže potiahnuť dopredu môžeš len po stĺpik ako je zobrazené na obrázku nižšie
!!!
 • Dopredu potiahnuť auto môžeš len po stĺpik!
Z praxe príklad:
 • žiak sa rehoce vo výcviku keď mu to inštruktor s úsmevom vraví...
 • po skúške volá otec (lekár) že prečo ho policajt vyhodil...
7


 • Zaraď "R" na stojacom aute a potom  Pusti brzdu a súčasne daj spojku do záberu, sleduj v pravom zrkadle pravú stranu , volantom najprv viac a viac až úplne???  podľa toho akú necháš medzeru medzi autom a tyčkou v pravo,  zvyčajne je volant vytočený úplne do prava  a potom asi v 1/3 garáže už vyrovnané kolesá, sleduj zrkadlá - pravé a ľavé a pomaly cúvaj, auto ti nesmie ísť ani v ľavo ani v pravo!

 • Asi v 1/2 garáže otoč hlavu na zadný stierač a sleduj kužeľ za tebou
 • Alebo pomôcku- trik ti dáme v autoškole.... :)
 • Od zadnej kuželky zastav cca asi 50 cm
8 !!!


 • Zaraď 1 RS a potiahni auto asi do 1/3 vonku z garáže, vytoč volant v pravo na doraz a vyjdeš na prvý šup...
 • Ale pozor, treba ísť veľmi pomaly a pozor na pravý predný kužel
 • Odporúčam a je lepšie z garáže vyjsť ako je to zobrazené nižšie
8+


 • Potiahnem pred kužeľ
9+


 • Cúvnem
10+


 • A dopredu
...Do pozdĺžneho parkovacieho miesta
KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Pozdĺžne parkovanie

 • Nemusíš zacúvať na jeden krát, môžeš si potiahnuť auto aj v pred a to aj viackrát
 • Po zaparkovaní do pozdĺžneho státia, vychádzaš späť vonku z garáže a to vpravo
 • Po vyjdení z garáže sa drž viac naľavo (bližšie k slalomu)
Ako na to...
1


 • Zaraď R
 • Zorientuj sa kde si...
 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ ( tyčka zelený koniec) pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj... rovno a "nekľučkuj", cúva sa pomaly, ak auto ide spojka je stlačená
 • ak ideš rýchlo stlač spojku a pribrzdí si (nie zastaviť!)
!!!


 • Cúvať treba rovno, nekľučkovať, cúvať tak aby bočný odstup auta od kuželov v pravo bol cca 30 až 50 cm a nie 1-1,5 m!
 • Často toto žiaci (hlavne slečny!) nedodržujú !!
2


 • V pravom zrkadle sleduj pravý kužeľ (tyčka zelený koniec) pozdĺžnej garáže
 • Cúvaj ku kužeľu (tyčka zelený koniec)
 • Cúvaj pomaly a rovnobežne a kolmo na garáž, ak ideš rýchlo stlač spojku a pribrzdí si (nie zastaviť!)
 • Dodržuj odstup asi 30 až 50 cm, obrázok vyššie
 • Keď budeš pri kuželi (tyčka zelený koniec) tak že v zrkadle bude zadná kľučka na úrovni kužeľa tak zatoč úplne do prava ( dve otáčky a nie točím ako pribrzdený/á !)...
3


  • Auto je v pohybe, vytoč "bleskom" (nie točím ako pribrzdený/á !) volant úplne doprava dve otáčky a cúvaj
  • cúvaš jemne... a teraz sleduj ľavé zrkadlo (pribrzdený teraz ....:) )
  4


  • auto je v pohybe ...
  • Sleduj ľavé zrkadlo a
  • A míňaš ...prvá kuželka (zelená tyčka)

  • A míňaš ...druhá kuželka (tyčka)

  • V pozícii 2,5 až tretia kuželka (2 zelená tyčka)

  a pretoč volant "BLESKOM" úplne vľavo a vozidlo je v pohybe (veľmi pomaly cúvaš...)
  5


   • Viz vyššie ...v pozícii 2,5 až tretia kuželka (druhá zelená tyčka) pretoč volant úplne vľavo na doraz (nie točím ako pribrzdený/á !), taký príklad z výcviku - pozor pribrzdený/á zbadá tretiu tyčku a jej reakcia 1...2...3 s a až potom ... :) :) :)

   • Je to pri cca 45° uhle voči garáži
   • Keď máš pretočený volant úplne vľavo až teraz daj jemne spojku do záberu
   • Cúvaš (z volantom už netoč)
   6


   • Pri cúvaní sleduj pravé a ľavé zrkadlo, a zadný stierač


   • Zastav tak aby si neťukol do zadnej kuželky
   7


   • Zaraď 1 RS a ideš von
   ...Do východzieho parkovacieho miesta
   KUŽELKY V AUTOŠKOLE - Cúvanie späť
   Ako na to...
   • Cúvaj, pomaly, rovno, "nekľučkuj" a dodržuj 50 cm odstup
   • V ľavom zrkadle sleduj slalomové tyčky a dodržuj 50 cm odstup

   • Za poslednou slalomovou tyčkou toč 1/2 volantom doľava

   • Potom vyrovnaj, toč 1/2 volantom doprava, vyrovnaj

   • Sleduj obidve zrkadlá a si v garáži


   • Zatiahni RB, vypni motor a vystúp z auta
    Klikni na obrázok, video kužele v autoškole
    
   Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
   Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
   Návrat na obsah