Testy v autoškole - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý a plný výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachNajkvalitnejšia výuka v KEAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Testy v autoškole

Pre žiaka autoškoly
Testy v autoškole v Košiciach
Testy - skúšobné testy na skúšku
Vyskúšaj si test na teoretickú skúšku ... klikni na link viz nižšie na konci webstránky :)
Skúšku z predpisov o cestnej premávke vykonáva Polícia SR , Skúšobný komisár- policajt a nie autoškoly. Skúšobný komisár pred začatím skúšky poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vykonania skúšky.
Príprava na skúšku - Teoretická skúška v našej autoškole
Ak si žiak našej autoškoly zdarma v cene kurzu
dostaneš zdarma učebné pomôcky a to nie neaktuálnu knihu ale prístup do On-line učebne aplikácie Dobrý vodič.  
V apke Dobrý Vodič a aj v JISCD máš kompletnú výuku potrebnú na zvládnutie testov na skupinu B. A to potrebné Zákony a Vyhlášky, na študovanie jednotlivých ustanovení a § Pravidiel Cestnej Premávky, jednotlivé Dopravné značky a Dopravné zariadenia, Riešenie dopravných situácii, Teória Vedenia Vozidiel, Zásady Bezpečnej jazdy, Konštrukcia vozidiel.
V apke sú kompletné otázky a odpovede pre všetky skupiny vodičských oprávnení, otázky potrebné na zvládnutie nových testov. Od 2024 dostaneš aj papierové testy



Taktiež dostaneš aj prístup do systému JISCD kde je tiež výuka, § Pravidiel Cestnej Premávky, jednotlivé Dopravné značky a Dopravné zariadenia, Riešenie dopravných situácii, Teória Vedenia Vozidiel, Zásady Bezpečnej jazdy, Konštrukcia vozidiel.
Od 1.4.2023 sa Teoretická skúška vykoná elektronicky skúšobným testom na polícii a testy budú náhodne generované. Na Teoreticku skúšku máš 30 minút. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok.
A to
a) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných, ako sú uvedené v písmenách b) až d) a g),
b) 3 Body, a 2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach,
c) 2 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach,
d) 4 Body, a 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
e) 2 Body, a 1 otázku preverujúcu ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody,
f) 2 Body, a 3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla,
g) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke,
h) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke,
i) 3 Body, a 8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy,
j) 1 Bod, a 2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe a
- preverenie vedomostí  o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v odpružení,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách a odrazových sklách,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na pneumatikách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
- o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo zvukových výstražných zariadeniach,
- o kontrole a dopĺňaní pohonných látok a motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
- na čelnom skle a stieračoch,
- na bezpečnostných pásoch.
Od 1.4.2023 sa Teoretická skúška vykoná elektronicky skúšobným testom na polícii a testy sú náhodne generované. Na Teoretickú skúšku máš 30 minút. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok.
Skúšobný komisár pred začatím skúšky poučí žiadateľa o vykonanie skúšky o spôsobe vykonania skúšky.
Spusti Testy pre autoškoly
1: Testy - Ministerstvo Vnútra SR
2: Testy pre autoškoly podľa skupín vodičských oprávnení SKVZA
Stiahni si , požiadaj autoškolu

Súbor testových otázok a odpovedí na teoretickú skúšku 2023.
10 okruhov otázok a odpovedí z
1 Pravidlá Cestnej Premávky
2 Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia
3 Dopravné značky a dopravné zariadenia
4 Dopravné situácie na križovatkách
5 Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody
6 Teória vedenia vozidiel
7 Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla
8 Podmienky prevádzky vozidiel v premávke
9 Zásady bezpečnej jazdy
10 Konštrukcia a údržba vozidiel

Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah