Top chyby na skúške - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Top chyby na skúške

Pre žiaka autoškoly

Podľa vyhlášky 9/2009 policajt-skúšobný komisár by mal na skúške v každej autoškole na Slovensku na jazde skúšať minimálne 25 minút. Je vo vyhláške čo policajt má skúšať. Policajt by mal objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia zvládnutie úkonov a preukázanie schopností podľa Vyhlášky 9/2009. To znamená že sa nevyhadzuje za každú chybu ale ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí. Na druhej strane nie však každý žiak po minimálnom počte hodín v autoškole je pripravený na skúšku,  ale podľa zákona môžete isť na skúšku. Žiak nerád od autoškoly počúva že je nepripravený, však on píše testy na 55 b! Minimálny počet hodín má,  ale všetko závisí predovšetkým od vašich schopností...
Viac o  skúške sa dozvieš   sem

Aby si niekto nemyslel že toto sú najčastejšie jazdené chytáky. Toto je výber za 15 rokov jazdenia v Košiciach po skúškach, Bratislavské sem nedávam Je to len na ukážku, na všetky by nestačila web stránka a treba na jazdách počas kurzu dávať pozor a potom si možno priplatiť nejakú kondičnú jazdu navyše akože na chytáky na skúške! Každý policajt jazdí svoje trasy a "Košice ta ne Čaňa" Policajt kuká občas aj sem, inak zdravím a jazdi zase niečo iné aby vás nachytal, je to človek s chybami emóciami a bežným IQ a nie je naprogramovaný stroj a nie je to ani maturita kde sa nabiflím a učiteľka zajása.
 • stiahni si PDF TOP CHYBY NA SKÚŠKE, aktuálne trasy policajtov a ich chytáky , priebežne aktualizované 6/2023

Testy z PCP a kuželky
TESTY
Naša autoškola dáva žiakovi na prípravu domov už od začiatku kurzu v autoškole App. "Online učebňa" Dobrý vodič App. do mobilu, PC, tabletu a nie neaktuálnu knihu ale prístup do On-line učebne  a aj prístup do systému JISCD do výuky . V apke Dobrý Vodič a aj v JISCD máš kompletnú výuku potrebnú na zvládnutie testov na skupinu B. A to potrebné Zákony a Vyhlášky na študovanie jednotlivých ustanovení a § Pravidiel Cestnej Premávky, jednotlivé Dopravné značky a Dopravné zariadenia, Riešenie dopravných situácii, Teória Vedenia Vozidiel, Zásady Bezpečnej jazdy, Konštrukcia vozidiel.  Takže testy na skúške, ... ledaže sa niekto neučí a nepripravuje na skúšku ...
KUŽELKY
Sa dajú naučiť, pozri si video

klikni si...
Bezpečnostný pás, ručná brzda
Ovladanie vozidla -spojka,brzda,plyn,volant...
Na skúške sadneš do vozidla, pozdrav, vypočuj si pokyny a potom:
Nastav si sedadlo, zrkadlá, nezabudni sa pripútať bezpečnostným pásom, naštartuj motor, skontroluj uzatvorenie dverí, zaraď rýchlosť, daj smerovku, pozri zrkadlá a hlavne pred rozjazdom daj dole ručnú brzdu!
 • Funkcia spojky v aute by mala byť známa každému žiakovi v autoškole !!!
Spojka prenáša točivý (krútiaci)  moment motora a nachádza medzi výstupom motora a prevodovkou. Spojka umožňuje krátke prerušenie krútiaceho momentu kvôli radeniu rýchlostných stupňov a plynulému rozjazdu auta.  Inak povedané spojka v aute má za úlohu zapájanie a odpájanie hnacieho momentu motora od prevodovky a z prevodovky sa točivý moment motora prenáša na kolesa, auto sa pohybuje. Spojku ovláda vodič pedálom spojky. Konečne čo je spojka a načo ju máš a ako ju ovládaš je už od 1.4.2023 aj v teste !
TO TU, niekedy si to žiak nechce priznať že
pokiaľ žiak nevie samostatne ovládať auto  a to bez pomoci inštruktora, stačí raz ak ide inštruktor na pedále počas skúšky tak žiaka policajt hodnotí NEPROSPEL !
Ak žiak nevie ...
 • rozjazd s vozidlom, čiže "zdochýnanie", nie vyhovorky ale treba ísť na kurz pre automat a dostaneš obmedzenie do VP
 • radenie rýchlostných stupňov hore a dole
 • podraďovať pred križovatkou s prednosťou v jazde do 2 RS
 • jazdenie nie po vozovke ale po dierach a obrubníkoch
 • správne držať volant, nerúčkovať
 • plynule brzdenie s vozidlom
 • rozjazd v kopci
 • a iná technika vedenia vozidla
 • a potom až Pravidlá CP
potom by sa nemal rozhodnúť ísť na skúšku ! Nie každý po minimálnom počte hodín je pripravený na skúšky. Niekto je šikovnejší, chytrejší, sme vo veľkom meste kde je ťažšia premávka a odkaz od policajtov choď robiť skúšky ..... tam a tam ak tam je to ....
Pri zásahu inštruktora na pedále policajt ukončí skúšku !!! Ak neveríš presvedčíš sa na skúške, autoškola nikomu nebráni ísť na skúšku!
Chlebíčky a občerstvenie sa dáva na maturitách :) v školách ... v autoškole už nie ! Ale počul som že v autoškole ...
Alebo treba sa rozhodnúť pre kurz a skúšku na automate. Na automate nemusíš používať spojku a radiť jednotlivé rýchlostné stupne.
Policajt v prvom rade skúma či vieš najprv ovládať auto a až potom pravidlá cestnej premávky. Nie je to ako v školách ( stredné odborné a G ) kde slabým žiakom sa školy prispôsobujú aby nemuseli zavrieť :)  ... Policajt to nerobí
... a skúša štát - policajt a nie autoškola a ani autoškola nemôže ovplyvniť rozhodnutie policajta!

Nesprávny smer jazdy a nesprávne zaradenie sa pred križovatkou
policajt do protokolu napíše -Neuposlúchnutie pokynu policajta
A) Neuposlúchnutie pokynu policajta
Policajt skúšobný komisár ťa na skúške v Košiciach poučí a to na učebni alebo v aute pred jazdou že stále cez križovatku musíš isť
 • po "Hlavnej ceste" (HC)

 • ak nie si na HC čiže si na vedľajšej ceste (VC) tak ideš cez križovatku rovno!
 • Ak si na križovatke kde je semafor, tak ideš cez križovatku rovno.
To znamená že ak pred križovatkou je viac jazdných pruhov tak sa  musíš správne zaradiť do jazdného pruhu ktorý ide rovno cez križovatku.
Policajt ti nepovie (ale môže :) :) :) ) ..."vážený zaraď sa do ľavého pruhu inak ťa vyhodím ..."

Podľa mňa by mal policajt jasne a zrozumiteľne pred každou križovatkou včas ti udať smer napríklad  smer Michalovce (na značke), pôjdeme po Hlavnej ceste, pôjdeme rovno a pod. (viz Vyhláška 9/2009).
Na skúške ti dá policajt podpísať záznam o skúške. Tak sa neboj a ozvi sa alebo sa sťažuj u jeho nadriadeného !
Ideš rovno...
Prejdi do stredného JP!
Prejdi do ľavého JP!
Prejdi do "rovno" JP!
Rovno je v skutočnosti "v pravo" smer do uličky za Dargov.
Prejdi do ľavého JP!
Prejdi do ľavého a poto do stredného JP!
B) Neuposlúchnutie pokynu policajta
Na skúške v aute ti policajt povie odbočte na križovatke a žiak neodbočí

Napríklad za ostovčekom je križovatka!
Alebo
Na skúške v aute ti policajt povie odbočte na križovatke do prava a žiak odbočí do ľava

Chodec - nedanie prednosti na priechode
Vodič aj chodec má v zákone vymedzené jasne svoje povinnosti. Ale pri zrážke na priechode pre chodcov je automaticky za vinníka označený vodič. Stačí pozerať správy v TV. Málokedy sa skúma či chodec neporušil že  - "Chodec nesmie vstupovať na
vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť".
Takže ako vodič buď predvídavý a chodca ktorý stojí na chodníku pri priechode pre chodcov alebo sa blíži k nemu - tak ho pusti a potom pokračuj ďalej...
A túto myšlienku treba realizovať ale nie na poslednú chvíľu pretože prudké brzdenie pred priechodom pre chodca = náraz vozidla ale do nášho zadného nárazníka!
Pusti ich...

Pusť ho...
Pri odbočovaní vľavo  pozor na dva jazdné pruhy do ľava!!!
Obľubené na skúške! A zase tu niekto "poletí" !?
Pri odbočovaní idú dva JP do ľava (do prava). Je jedno do ktorého sa zaradíš pred križovatkou, ale pozor aby si aj za križovatkou bol v tom pruhu v ktorom si bol pred križovatkou.
Ak si pred križovatkou v pravom pruhu tak za križovatkou do pravého pruhu , ak si v ľavom pruhu tak do ľavého pruhu !!!
Pripájací jazdný pruh
 • Pri odbočovaní v ľavo je v križovatke pripájací pruh.
    Žiak na skúške prejde "čiaru"!

 • Pri odbočovaní v pravo je v križovatke pripájací pruh
    Žiak na skúške prejde "čiaru"!

Obľúbené Pri obchodnom centre Galéria ul. Považská na ul.Toryská

Obľúbené Pri obchodnom centre Galéria ul. Idanská na ul.Toryská
 • Pri odbočovaní v pravo je v križovatke pripájací pruh. Žiak zastaví viz. obr., treba vojsť do pripájacieho pruhu.


Nedanie prednosti na križovatke sprava
Neprehliadni ,križovatka prednosť sprava!
Na obrázkoch sú sprava križovatky kde platí pravidlo prednosti sprava.
Ak ideš rovno neprehliadni ,prednosť sprava!
Križovatka prednosť sprava!
Neprehliadni , križovatka a prednosť sprava!
Neprehliadni , ešte pred "STOP" je križovatka a prednosť sprava!
Neprehliadni , síce nemôžeš v ľavo ale je to križovatka a prednosť sprava! Hoc ju zakrývajú auta!
Pozor na ostrovčeky kde za križovatkou je ostrovček a tam sa dáva prednosť s prava (ak nie je upravená značkou)
Treba otočiť hlavu do prava. Nie výhovorka však nič nešlo! A ak by išlo? Treba dať vodičák takému?

Neprehliadni , ešte pred značkami je ostrovček - križovatka a prednosť sprava!
Neprehliadni ,ostrovček - križovatka prednosť sprava!
Nedanie prednosti na križovatke
Prednosť po Hlavnej ceste a aj sprava!
po hlavnej ceste a aj sprava
Prednosť po Hlavnej ceste a aj sprava!
Alebo dáš prednosť niekomu kto nemá  prednosť na križovatke
Dávaš prednosť iba po"Hlavnej"!
Ak budeš púšťať vozidlo z ľava policajt ťa "vyhodí" že nevieš križovatky.
Dávaš prednosť iba po "Hlavnej"!
Ak budeš púšťať vozidlo z ľava, policajt ťa "vyhodí" že nevieš križovatky.
Nedanie prednosti pri odbočovaní vľavo
na križovatke pri odbočovaní vľavo protiidúcemu vozidlu.
Nezastavenie na stopke
Na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad!
Ale pozor na 3 x STOPKU na Kuzmányho ulici v Košiciach
Kuzmányho ulica v Košiciach 3 krát STOPKA! Nie je podstatné či zastavíš na STOPKE ale kde zastavíš na STOPKE !!!
A ak pri zastavovaní pozeráš či ide alebo nejde električka a nesústredíš sa kde zastavíš tak zastavuješ na slepo a poväčšine na koľaji a tým pádom nedáš prednosť električke aj keď nejde! Na skúške často jazdia policajti z ul. Moyzesova cez 3 x "STOPKA" na ul. Kuzmányho. Na týchto "STOPKÁCH" dávame prednosť v prvom rade električkám a až potom vozidlám na HC! Takže musím zastaviť pred električkovou koľajou! Nie na čiare a nie na koľaji!                                                                                                          
No a hlupák ktorý nevie PCP a nezastaví povie však električka nešla ! aj vo výcviku!
Vojdenie do zákazu
Musíš sa opýtať skúšobného komisára policajta : Kam ideme, v pravo alebo v ľavo ?
Ideš od značky v pravo. Je to ostrovček, ideš popri ostrovčeku v pravo. Obľúbene miesto určitých chytrákov!
Nesledovanie značiek
Napríklad vojdeš do zákazu.
Musíš odbočiť vpravo! Zapni smerovku.
Pri odbočovaní musíš ísť v pravo od značky "Zákaz"! V ľavo je protismer!
Musíš odbočiť vpravo! Zapni smerovku.
Nesprávne odbočenie
Napríklad cez autobusový pruh.
Pozor kde odbočíš

Tam kde sa dá odbočuj.
Policajt ti povie :
Na vhodnom mieste odbočte v ľavo/v pravo/. A ty odbočíš až na 2 možno 3 križovatke v ľavo / pravo/, pretože predtým ti to značky na prižovatke neumožňujú.


Vľavo sa dá, ale až na druhej odbočke!!!
Vpravo sa dá, ale až na druhej odbočke!!!
Nesprávna jazda v jazdných pruhoch
Napríklad vojdenie do autobusového pruhu.
Jazda do protismeru
Smer jazdy je v smere vyznačenom šípkami na značke "Kruhový objazd".
Nezabudni že pri odbočení v ľavo, nesmieš si to skracovať cez protismer ,či je čiara alebo nie je.
Smerovky - nedávanie smeroviek, nesprávne, pomýlenie niekoho smerovkou
Akosi je v móde a žiak to asi vidí u svojich blízkych a tiež nedáva smerovky, pritom znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v zákone 8/2009. Sú to tieto prípady: smerovka pri odbočovaní,smerovka pri predchádzaní ak vybočujete zo smeru svojej jazdy,smerovka pri prechádzaní v jazdných pruhoch,smerovka pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca ak vybočujete zo smeru svojej jazdy,smerovka ak chcete zastaviť alebo stáť alebo zachádzať na okraj cesty alebo chodníka,smerovka ak vozidlo zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka.Ďalej vždy aj pri zmene smeru jazdy vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.Vodič je povinný dávať "smerovky" včas a to pred začatím jazdného úkonu spomenutého vyššie. Ale pozor! Smerovky dávaš včas a pred začiatkom úkonu ale to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy. Pozor kde a kedy dáš smerovku! Tak aby si neuviedol do omylu iných účastníkov cestnej premávky. Pretože napríklad iný vodiť na tvoju smerovku do prava ti vojde do dráhy a pod.

Pokyn policajta "Ideme do prava na semafore" a žiak už dáva smerovku teraz a signalizuje odbočenie nie na semafore ale teraz v pravo, ak by išlo auto sprava vojde ti do dráhy a ...
Smerovka do ľava!
Obchádzam stojace auto, smerovka do ľava!
Čiary a zebry
Pri odbočení vľavo je za križovatkou nečakané pripájací JP- plná čiara, toč vľavo.
Pozor , odbočuješ vľavo ale nie cez zebru.
Jazda v BUS pruhu
Nesmieš vojsť do BUS pruhu.
Zoberu ťa do úzkych uličiek

Jazda v tesných uličkách.
Samozrejme že nikto tam  z parkujúcich vozidiel nedodržuje 3 a 3 m. Nikto to nekontroluje.

Keď tam vojdeš potom stretneš "inteligentného vodiča" a ....

Netlač sa medzi auta , keď nevieš či sa zmestíš, počkaj. Nezabudni dať smerovku v ľavo.
...chceš odtrhnúť zrkadlá.
Kde je tá súdnosť komisára?
Nesprávne radenie RS
Nezvládnutie auta, časté zhastnutie, neradenie rýchlostných stupňov.
Bezdôvodne pomalá jazda
Policajt na skúške napíše "Bezdôvodne pomalá jazda"
Zopakujem že nie autoškoly skúšajú ale policajti ...
Nikto ti nemôže povedať že na "skúške budeš jazdiť medzi 40 až 50 km/h pretože podľa Zákona 8/2009
 • Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad
 • Vodič  motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou  3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km.h-l. Na diaľnici smie jazdiť  vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km.h-l
 • Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1
 • Cestu pre motorové vozidlá môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km · h -1. Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť najmenej 60 km · h -1 , musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste
 • Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia
 • Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1
 • V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h -1
Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti patrí k najčastejším priestupkom proti pravidlám cestnej premávky. Preto ponáhľaj sa pomaly.
Nechávajte si dostatočnú brzdnú vzdialenosť od vozidla pred vami pre prípad reakcie na nečakanú situáciu.  Buďte pripravený kedykoľvek zastaviť. V mokrom počasí počas dažďa  je cesta klzká a cesty sa stávajú šmykľavými, viditeľnosť sa môže v daždi  znížiť  preto choďte pomaly. V hustej hmle jazdite pomalšie. Jazdite defenzívne ,spomaľte, kontrolujte si  situáciu v spätných zrkadlách, a vždy  sa sústreďte na jazdu. Reagujte  v predstihu, jazdite tak aby ste každú situáciu dokázali zvládnuť vlastnými silami a počítajte stále  s horšou možnosťou v danom okamihu. Buďte pripravený  na vyhýbací  manéver alebo núdzové brzdenie a to vždy a všade, nezávisle od toho, či ide o autá, chodcov alebo cyklistov. Vždy je to lepšie, ako mať na svedomí ľudský život alebo búračku.
Takže čo to tam ten  "básnik" napísal "Bezdôvodne pomalá jazda" ???
Sťažuj sa a spýtaj sa kompetentných - "Bezdôvodne pomalá jazda" - Čo to je? Kedy to bolo ? V akej situácii to bolo ? Kde to je uvedené v zápise zo skúšky ?
Rôzne - aktualizujeme priebežne...
ŽLTÁ....však stíham ?!...
...signál s plným žltým svetlom „Čakaj“ znamená pre vodiča
 • Povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou! ...;
 • Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko ,že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou ..., smie pokračovať v jazde;

Citujem 17 r. slečnu " Za takú pi.....u ma policajt vyhodil". Čo na to dodať??? Inák, že váš tatko alebo mamička tak jazdia že na žltú "ešte to stihnem"... Na skúške idete von...:)

Pozor tu ! A stále sa opakujúca situácia, stres a žiak  "zakiksuje" a letí!
3 x križovatky po sebe idúce smer na "Optimu" ...

Stalo sa už pár krát že na tejto križovatke žiak neodbočil do ľava! pretože...
 • Policajt povie do ľava odbočte a žiak neodbočí ale...
 • a tu sa dá !! odbočiť do ľava pretože...
 • Značka Zákaz odbočenia platí až za značkou a preto ...
 • Pred značkou sa dá odbočiť do ľava!!!
 • A ak odbočujem do ľava nezabudni že to je križovatka a dávaš prednosť oprotiidúcemu vozidlu!!! a ak ide vozidlo oproti tak zastav kde končí plná čiara!
a potom následuje...
Často - Kruhový objazd pri "OPTIME"
 • rýchly prejazd
 • nesprávne používanie smeroviek
 • pozor oproti auto nemusí ísť stále len k nám ale aj "zabočí" hlavne ak nemá smerovku tak ide po "kruhači"
a následne nasleduje po "Kruháči"...
POZOR!!!  často tu žiaci vedia prehliadnuť - NEVIDIA ČERVENÚUU!!!
... asi je to tu paranormálny jav ??? :) :) :)


Rýchly prejazd cez spomalovač - retardér
 • niektoré sú nepríjemné, rýchlosť tak do 10 km/h a podraď 1 RS

Kruhový Objazd na Moldavskej ul, často jazdí policajt !!!

Ako na to ? - :) tak ...,
pozri si stránku na našom webe - Žiaka autoškoly - Kruhový objazd

Odbočenie do ľava na Moldavskej ul pri SPP, umyvárka ...
Oproti idúce vozidlá a chodci majú prednosť ak ty máš "Voľno" a v rohu križovatky nesvieti šípka (naštuduj semafor) :) , ak svieti máš prednosť!
No a
... po skúške s policajtom ...
 • po teste - asi len ty a nie pero bolo zle ... :) testy si dostal, naučiť sa ich musíš sám ...
 • kuželky - vieš alebo nevieš s autom potom buď zaparkuješ - nezaparkuješ buchneš - nebuchneš ... Ak to nejde treba si zaplatiť jazdy nad rámec minimálneho výcviku a ide to a nie skúsim ...
 • Po skúške z vedenia motorových vozidiel
skúšobný komisár hodnotenie vašej skúšky - trebárs jazdy zapíše do protokolu o skúškach a oboznámi žiadateľa s celkovým výsledkom skúšky z odbornej spôsobilosti. Dá ti ho prečítať a ...
Žiadateľ - TY tento záznam potvrdzuje svojím podpisom.
V prípade, že nesúhlasíte alebo ak skúšobný komisár nedodržal zásady ... viac v časti SKÚŠKA ... nepodpisujte záznam o skúške alebo napíšte prečo nesúhlasíte. (hoc tam nie je kolónka, tak niekde pod svoj podpis)
Pretože ak 3 x neurobíte skúšku, polícia vám pošle rozhodnutie a môžete sa odvolať. Odvoláte sa a potom vám nadriadený skúšobných komisárov povie, "no pozrite sa tu ste to podpísali v deň skúšky a nemali ste vtedy žiadne námietky". A je vymaľované ! Áno, ... policajt je už "študovaný" ako politik ...  a ešte aj "školený" a s úsmevom :)
Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý bol na skúške z vedenia motorových vozidiel hodnotený skúšobným komisárom stupňom neprospel, môže požiadať o prešetrenie postupu skúšobného  komisára  a to  Sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva Vnútra SR alebo  oddelenie kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Treba to riešiť hneď po skúške, písomne alebo emailom . Nie v autoškole s majiteľom alebo inštruktorom a nie s komisárom ! Autoškola neskúša, skúša polícia!
... 2023...
policajt mal asi zlú náladu, aj on je len človek, ale to ti nepomôže :)

Slečna odbočuje v ľavo ale nešlo žiadne auto... :) a za križovatkou sa policajt opýtal ... slečna a komu dávame prednosť na tej to križovatke ??? Ale testy mala cez 90% a vedela aj kužele :) :) :)
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah