Výhľad z vozidla - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý a plný výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachNajkvalitnejšia výuka v KEAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Výhľad z vozidla

Pre žiaka autoškoly
Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča. Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené
schvaľovacou značkou. Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu okrem použitia bezpečnostných fólií podľa prísluišných predpisov. Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony aleborolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku.
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený, alebo je prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm.
V zornom poli vodiča neumiestňujem žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem
-schválených spätných zrkadiel,
-označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka,
perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly a emisnej kontroly
alebo kontroly originality,
-parkovací preukaz,
-navigácia - GPS.

Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah