Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kurz B 750 €Zápis utorky o 15.30 h

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
 • Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B vodičák AM,B1,B
 • Doškoľovací kurz
 • Preskúšanie pre vodičák sk B
 • Kondičné jazdy BDRUHY KURZOV / CENA KURZOV sk B
 • O CENÁCH KURZOV v autoškolách - My neponúkame lacný kurz len nie sme autoškola ako povinný platca DPH štátu, čiže nemusím platiť štátu 20% DPH a ty na kurze 20% ušetríš !, ale nie na kvalite ale na DPH. Ľudsky vysvetlené - podnikáme do určitého hrubého obratu, mikrodaňovník, zo zákona asi 49 tis. € a preto nemusíme platiť štátu DPH, a nemáme ani dve autoškoly ale na webe by sme vystupovali ako jedná autoškola (s.r.o ako ...), nemôžem ich tu menovať . A neplatí nám štát kurzy C, D, T cez úrad práce, to sa potom podniká! Samozrejme musíme spĺňať podmienky podľa zákona o autoškolách ako všetky autoškoly na Slovensku. V Košiciach v kurze autoškoly ponúkame odborne, kvalitne, poctivo , slušne, ľudsky prístup a BEZ KRIKU !

 • 750 €
 • zápis utorky od 15.30 do 20.00 hod
 • skupinová zľava možná
Využi ponuku a
 • + 4 jazdy navyše
 • + App Dobrý vodič, heslo, prístup (autoškola platí)
Namiesto neaktuálnej knihy v našom kurze VŽDY zdarma (autoškola platí) aktualizovaná APLIKÁCIA s prístupom a heslom
Appka je v jazykoch.... aj testy...
V App sú testy rovnaké ako má policajt na skúške! TESTY - na Slovensku ich v autoškolách nedá až 25% ľudí ale u nás TESTY dáš v pohode, pretože NEDOSTANEŠ NEAKTUÁLNU KNIHU ale v autoškole dostaneš ZDARMA APLIKÁCIU s prístupom (autoškola platí), heslom a v nej nájdeš vždy aktualizované TESTY, rovnaké aké používa polícia na skúške, otázky a odpovede, generátor
 • Je to základný kurz Vodičského oprávnenia sk B v autoškolách, podľa učebných osnov Ministerstva Dopravy, pre vodičské oprávnenie na skupinu Vodičského preukazu skupiny B
 • Po úspešnej skúške dostaneš vodičák skupiny B a aj B1, AM
 • Kurz sk. B je v počte 71 vyučovacích hodín, absolvovaný podľa Zákona o autoškolách
U nás aj po teórii sa môžeš obracať na inštruktora autoškoly keď pri študiu teórie doma niečo nevieš, napíš svojmu inštruktorovi
 • 71 vyučovacích hodín, teoretická a praktická časť výuky v autoškole
 • Rozsah a počet vyučovacích hodín v kurze je podľa učebnej osnovy Ministerstva Dopravy SR pre získanie vodičáku skupiny B
 • Počet hodín v kurze - spolu 71 vyuč. hod
a to
  1. Teória 32 vyuč. hod, Pravidlá Cestnej Premávky, Náuka o Vozidlách a ich Údržbe,Teória Vedenia Vozidla, Zásady Bezpečnej Jazdy, OPakovanie
  2. Praktická Údržba 1 vyuč. hod
  3. Trenažér 4 vyuč. hod
  4. Cvičisko prvá etapa 2 vyuč. hod
  5. Cvičisko druhá etapa 2 vyuč. hod
  6. Jazdy v premávke 24 vyuč. hod
  7. Flexi 6 vyuč. hod
  8. Spolu = 71 vyuč. hod výcviku pre sk.B
 • V cene kurzu komplet príprava na skúšky, autoškola vydá osvedčenie o ukončení kurzu
 • A to teória, konštrukcia, trenažér, autocvičisko prvá a druhá etapa, jazdy v premávke, prihlásenie na skúšku, App Dobrý vodič, papierové testy, sprostredkovanie kurzu prvej pomoci, jazda po diaľnici
 • V cenách kurzov prístup na web stránku autoškoly
 • Výuka, časté Top chyby na skúške, kužele návod ako ich nespackať na skúške, vysvetlenie križovatiek, cesty - Košické pomery atď

 • Po ukončení a autoškola vydá certifikát o ukončení kurzu
 • Kurz vodičského oprávnenia skupiny B je v skupine žiadateľov
 • Výcvik si vieš skontrolovať v App JISCD v mobile, pc
 • Teória len 1x do týždňa
 • Teória prebieha v utorky od 17.00 h
 • Dĺžka kurzu predpokladané 3 - 4 mesiace
 • Kurz nenaťahujeme
 • Kvalitne a poctivo, záruka absolvovania všetkých hodín!
 • Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B
 • Môžeš sa s ním uplatniť na pracovnom trhu • CENA: 1000
 • Kurz ukončený do 2 mesiacov
 • viac sa dozvieš v autoškole osobne
 • Aby sa neopisovalo od nás


 • CENA: 1650 €
 • Kurz ukončený do 31 dní a rýchle prihlásenie na skúšky
 • Teória individuálne jeden inštruktor jeden žiak


 • CENA: 1650 €
 • Ak chceš teóriu a jazdy v požadovanom čase - čiže individuálne
 • teória individuálne
 • jazdy v čase vami požadovanom,
 • Teória jeden inštruktor jeden žiak
 • info na 0911868341

V cene kurzov sk B je už započítané v cene
Na tvoju prípravu na skúšky
Na Slovensku až 25% žiadateľov nenapíše testy ale TY NIE lebo...
Každý žiak našej autoškoly dostane namiesto neaktuálnej knihy predplatený 7 mes. prístup do vždy aktuálnej aplikácie Dobrý vodič.
Môže si ju spustiť v smartfóne, PC, notebook, tablete. V apke je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly , sú tam PCP, ZBJ, TVV, Konštrukcia  a testy na skúšku aké má policajt.
od 2024 aj papierové testy

Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle.  Kontrola tvojich hodín používaním čipu a systému JISCD a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku výcviku. Na učebni na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec hodiny inštruktor pípne na GPS zariadenie.
Monitorovaní je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd

Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave Ministerstva Dopravy SR
Môžeš až 50% hodín teórie vynechať a v JISCD si nahradiť 50 % vynechaných hodín teórie na učebni to jest 16 hodín nahradiť doma v mobile, PC, tablete.
Teoretická a praktická príprava
na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Teoretická príprava
 • Teória na učebni
Počet hodín teórie na učebni
Teória prebieha v pracovných dňoch, v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha 1x týždenne, v utorky od 17.00h, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a aj pracujúci. Až 50% teórie môžeš vynechať! Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín.


Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Autoškola disponuje modernou učebňou s prezenčnou a projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta

Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
Virtuálne modely konštrukcie vozidiel

 • Prístup na web stránku autoškoly
 • Výuka, časté Top chyby na skúške, kužele návod ako ich nespackať na skúške, vysvetlenie križovatiek, cesty - Košické pomery

PRAKTICKÝ VÝCVIK
Praktická časť
V autoškole na kontrolu hodín trenažéra a vo vozidle používane čip, začiatok a koniec jazdy inštruktor pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Trenažér
 • Autocvičisko
 • Praktické jazdy v premávke
 • Konštrukcia a údržba
Počet hodín praktického výcviku

Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • v autoškole na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec jazdy sa pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Nekričíme, kričia len hlupáci inštruktori v divných autoškolách
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možné sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha aj po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde zvyčajne jazdia policajti na skúške  
 • Ne skracovanie jázd
 • Ne šetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Možnosť v kurze nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • Výcvik bez stresu a v pohode
Učebné pomôcky v kurze zdarma
On line Učebnica Pravidiel Cestnej premávky. Prístup do ON-LINE UČEBŇA Dobrý Vodič ! Stále aktualizované zákony. Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky.
Od 2024 dostaneš aj papierové papierové testy.

Bezplatne stiahnutie Skriptá autoškoly, Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.
Materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne Cool autoškoly
Možnosť splátok
 • Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na splátky
 • Info v autoškole

Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
 • Cena kurzu je 20 €, cena nie je v cene kurzu
 • Platíš u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Priemerná je asi 4 - 4,5 mesiaca a závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik - jazdy chce poobede, dopoludnia
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 1  krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzov sk B nie je započítané v cene kurzu

V cene kurzu nie je
 • V cene kurzu nie je
  cena za kurz prvej pomoci u akreditovanej osoby, cena kurzu je 20 €, Platíš u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
 • V cene kurzu nie je
  správny poplatok
  za skúšku v hodnote 50 € pre štát
 • a
  V cene kurzu nie je
  správny poplatok za opravné skúšky 12,5 € pre štát
 • V cene kurzu nie je c
  ena za tvoje prihlásenie na prípadné opravné, opakované skúšky
  - Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 a 3 opravnú skúšku nie je v cene kurzu a ani ďalšie náklady autoškoly s opravnou skúškou žiadateľa nie sú zarátané v cene kurzu ako administratívne prihlásenie na opakovanú čiže opravnú skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu, poskytnutie potrebných priestorov ako učebne, cvičiska, pristavenie vozidla s PHM, k ani nie je k dispozícii inštruktor na opravnú skúšku
 • V cene kurzu nie je cena za tvoje prihlásenie na skúšku za prípadné ne zúčastnenie sa skúšky
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly
z dôvodu opravnej skúšky
alebo
ak chceš jazdy nad rámec z minimálneho počtu v kurze
Na skúške, tu máš kľúče, ideš a policajt hodnotí vieš / nevieš
pozri si na skúške
 • máme naplánovaný výcvik a ty termín skúšky vieš 3 až 4 týždne pred skúškou, a ak chceš nejakú jazdu tak včas zavolaj
 • Zakúpenú doplnkovú jazdu je potrebné najprv ZAPLATIŤ a až potom a to v čas pred skúškou naplánovať v autoškole, nie volať 2 až 4 dni  pred skúškou.
 • V jeden deň môžeš odjazdiť max. 3 x 45´ čiže 135 minút v premávke a 2 x 45´ čiže 90 minút na autocvičisku.

 • Doplnkové  jazdy bez transparentu nejazdíme!
 • Inštruktor a žiak jazdí každu jazdu navyše pípnutí!
 • ... nie ako vo väčšine autoškôl ! bez ...transparentu!
pretože inštruktor môže odjazdiť len určitý čas denne a nejazdíme bez transparentu "AUTOŠKOLA" ako poniektoré autoškoly v Košiciach napríklad autoškola ....nesmiem napísať :) ale vieme, lebo ...
Autoškola má naplánovaný výcvik zhruba na 2 týždne dopredu podľa požiadaviek žiakov čo chodia do kurzov , a nenechávame si voľný čas na niekoho kto si zmyslí na poslednú chvíľu pred skúškou že zaplatím si nejakú 1 jazdu 45 minút (max. 2) navyše tesne deň dva pred skúškou, možno to pomôže a inštruktor sa "roztrhne s vysvetľovaním" a však oni na to asi čakajú... Treba sa najprv naučiť, a keď to nejde tak po výcviku najprv nejaké kondičné jazdy a potom sa prihlásiť na skúšky a skúsim ja, skúsiš ty ....!

CENY DOPLNKOVÝCH JÁZD v našej autoškole
 • Zaplať 3+1 zdarma (objednávka a platba na raz)
 • je cena doplnkovej jazdy

V CESTNEJ PREMÁVKE
 • Rozsah jazdy je podľa učebnej osnovy pre autoškoly
(nie skúšobné trasy) t. z napríklad v kurze je žiadateľovi málo jázd tak chce ísť adept pripravený na skúšky a jazdí aj po kurze, nie je predpísané pre autoškolu jazdiť kadiaľ jazdí nejaký policajt ! ale ... viz učebná osnova
 1. 30 za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly
 2. 45 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke v našej autoškole, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly, treba naplánovať včas aspoň 10 dní pred jazdou (asi skúškou že :) ) inak nebude možno čas
 3. blik...blik a
blik...blik, alebo pouvažuj a máš výhodu

Rozsah jazdy je príprava na konkrétnu skúšku (jazda, vždy policajt od niekiaľ...)
kadiaľ najčastejšie jazdia policajti na skúške, je že si všímame za tie roky policajtov, a na konkretnú skúšku sa snažíme ... možno od tadiaľ, čo a ako a kade možno ... a spotreba PHM stúpa ... aj cena...
 1. 50 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškou, možno pôjdeš takú trasu alebo časť trasy aj na skúške. Odporúčam aspoň 3 - 4 - 5 x jazdu a Inteligent máš výhodu oproti ... :) :) :)
 2. alebo balíček za 500 za 10 x 90´ + 1 x 90´ zdarma  doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky ..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškouň

  NA AUTOCVIČISKU
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 40 za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach)
  2. 60 za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku + 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly)

  NÁCVIK "SPOJKY"
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 60 za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke niekde na "kopečku" , intenzívny nácvik rozjazdu!, inštruktor má dovolené "trošku viac Ku... :) ! spojku auta  ako vo výcviku.

  PARKOVANIE MEDZI AUTA v premávke
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 60 za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, parkovanie medzi autá na parkovisku, kolmé a pozdĺžne
  Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
  Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
  Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
  • Cena jednej kondičnej jazdy je 50 € za 45 min
  • Balíček jázd:
  • Pri zakúpení 10 kondičných jázd, cena jednej je 45 € za 45 min

  • Kondičné jazdy realizujeme v čase  Po-Pia od 6.00 hod
  • Pre absolventov našej autoškoly:
  • (absolvent našej autoškoly spätne aj niekoľko rokov dozadu)
   Pre absolventov Autoškoly DLD VIKTÓRIA cena jednej kondičnej jazdy je 40 € za 45 min
  Doškoľovací kurz vodičov
  Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
  je 450 €
  V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
  V cene nie je správny poplatok
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Inak povedané poplatok autoškole, jej náklady za vašu 1, 2 opravnú - opakovanú skúšku a od 1.4.2023 aj 3 OPAKOVANÁ SKÚŠKA
  Kurz v každej autoškole na Slovensku
  • sa končí vydaním Osvedčenia o absolvovaní kurzu
  • a prihlásením na riadnu skúšku číže prvú skúšku,
  • prvé prihlásenie ktoré bolo započítaná v cene kurzu , podľa Zákona o autoškolách
  • Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na riadnu skúšku po ukončení kurzu. Nezdržujeme a naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Raz mesačne plánujeme ukončenie kurzu a prihlásenie na skúšku, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE. Ak je to potrebné aj viackrát organizujeme skúšky.
  • Pred skúškou (prvá, riadna nie opravná) sa kurz v autoškole UKONČUJE a vydá sa z JISCD OSVEDČENIE o ukončení kurzu. Potom ťa autoškola prihlási na prvú (riadnu) skúšku a po skúške (prvej, riadnej) už nemáš zaplatené nič v autoškole, v cene vášho kurzu neboli započítané náklady autoškoly za tvoje prípadné opravné skúšky do 1.4.2023 2 opravné a od 1.4.2023 3 opravné, čo sme spísali aj v tvojej prihláške do kurzu.

  1:  SKÚŠKA po ukončení kurzu
  Náklady boli započítané v cene kurzu!
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA po ukončení kurzu na prvú skúšku (nie opravné) po ukončení kurzu, autoškola vydá certifikát z JISCD o ukončení kurzu.
  Správny poplatok kolok v hodnote 50 € kolok za skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ...) a preto prihlásenie na skúšku po ukončení kurzu , prvá skúška , riadna skúška (ale nie opravná skúška) čiže náklady autoškoly za prvú skúšku po ukončení kurzu sú už zarátané v cene kurzu. Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané už v cene kurzu pretože je logické že po kurze chcem ísť na skúšku. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis, prenájom učebne, autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.

  2:  OPAKOVANÁ SKÚŠKA  - OPRAVNÁ SKÚŠKA
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA na 1 alebo 2 opravnú skúšku a od 1.4.2023 aj na 3 opravnú
  Opakovaná skúška tu je treba
  • požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky autoškolou zo Zákona,
  • je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku
  • Náklady neboli započítané v cene kurzu! A ak ju potrebuješ tak treba požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky autoškolou zo Zákona, je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku. A zadarmo nikto nepracuje, ani autoškola t.j a = sú to náklady navyše a nebolo v cene tvojho kurzu - napríklad náklady na administratívne úkony pracovníka autoškoly s prihlásením na opravnú skúšku, plat inštruktora počas opravnej skúšky, spotrebované PHM autom, prenájom auta pre žiadateľa , prenájom učebne kde policajt začína skúšku, prenájom autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené. Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach alebo na Slovensku nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj cenu v € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta , a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) od autoškoly Žiadateľ o 1,2,3 opravnú skúšku platí dva krát a to najprv cena, náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2  poprípade 3 opravnú skúšku od 1.4.2023  pre žiadateľa o opravné skúšky. Poplatok autoškole v hodnote - musíš požiadať autoškolu zo Zákona o opakovanú skúšku, je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku, a to o administratívne úkony súvisiace s prihlásením na tvoje opravné skúšky, administratívne náklady na prihlásenie, ďalšie náklady na poskytnutie priestorov potrebných na tvoju skúšku a to učebňa, cvičisko, vozidla, inštruktora (plat jeho) za účinkovanie na tvojej na opravnej skúške, PHM vozidla,  a preto platíš poplatok autoškole za vaše náklady navyše mimo ceny kurzu v autoškole za vašu prípadnú a navyše 1,2 a 3 (od 1.4.2023) opravnú skúšku.

  Poplatok autoškole za náklady na opravné - opakované skúšky v hodnote
  • Cena 45 € za opakovanú, opravnú skúšku len jazda
  • Cena 50 € za opakovanú, opravnú skúšku kuželky + jazda
  • Cena 50 € za opakovanú, opravnú skúšku testy + kuželky + jazda

  KOLOK
  Poplatok štátu - polícii a nie autoškole!  Ide to pre štát a to správny poplatok kolok v hodnote za opravnú skúšku 12,5 € kolok za 1 a 2 a od 1.1.2023 aj 3 opravnú skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , policajt príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ... a platíš to ty viz vyššie...

  3:
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA - Opätovné prihlásenie na skúšku pre neúčasť z dôvodu...

  Pre ne zúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom 1,2,3 termíne pre nejaký dôvod, neúčasť,  choroba, nemohol som lebo...
  Polícia postupuje podľa Vyhlášky 9/2009 a uzná alebo neuzná váš dôvod neúčasti.
  Opakovaná skúška treba požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky pre neúčasť a zaplatiť náklady za administratívne náklady spojené s vašou skúškou, za opätovné prenájmy cvičiska, priestorov atď
  cena
  • 45 € za služby a náklady autoškoly opätovne spojené s vašim opätovným prihlásením na skúšku, opravnú 1,2,3 skúšku, administratívne náklady spojené s podaním čestného vyhlásenia na polícii za žiaka kurzu na skúšku, opravnú skúšku, prenájom priestorov, cvičiska, zabezpečenie inštruktora a jeho plat, vozidlo, PHM, a ..... viz opravná skúška a hoc si nebol zase treba niekomu zaplatiť, to nie je škola kde všetko platí štát a tebe mamka dá ospravedlnenku že si bol ....
  • Polícia uzná alebo neuzná vaše dôvody, pokiaľ uzná tak kolok štátu sa už neplatí, pokiaľ neuzná tak 8 € kolok a jeden pokus dole.

  4: Individuálne prihlásenie
  • Cena 100 € za individuálne a expresné prihlásenie hneď po ukončení kurzu alebo na opakovanú skúšku,  jeden žiak na skúšku, expresné požiadanie o skúšku, opravnú skúšku na polícii hneď po ukončení kurzu.
  • Má to svoje výhody ... dosť často vieš odkiaľ pôjdeš ...
  • v cene nie je správny poplatok.
  Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
  Teória - individuálne pre žiakov v kurze
  Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
  • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
  • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
  • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
  • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
  • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň maximálne 6 vyuč. hodín
  • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
  1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
  2: - V autoškole individuálne s inštruktorom autoškoly
  • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 15 €

  Prestoj
  Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
  Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
    • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred plánovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 € za 45´ hod. a to za prestoj inštruktora, trenažéra a vozidla
    • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
    • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
  Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
  Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
    • Cena je 30 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 40 € na autocvičisku
  Nový tokén (kľúč)
  Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
    • Cena 20 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
  Presun žiaka do nového kurzu
  Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
    • 400 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
    • 900 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
  Balíčky
  • Flexi + 110 € ku kurzu Klasik
   • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla, cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Skúška
  pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
  Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
  Cena 300 €
  • Prihlásenie na skúšku
  • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
  • skúšobné testy
  • V cene nie je správny poplatok za skúšku
  Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
  Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
  Pretože absolvujete skúšku a to
  • Testy
  • Autocvičisko
  • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
  Cenník platný od 1.1.2023
  Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
  0911868341, info@dldviktoria.sk
  Návrat na obsah