Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý a plný výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachNajkvalitnejšia výuka v KEAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B (AM,B1,B)  
Doškoľovací kurz, preskúšanie pre vodičák sk B


DRUHY KURZOV sk B, dostaneš vodičák AM, B1, B
CENA KURZOV sk B - Klasicky, Viac, Rýchlo, individuálne a ...
KLASICKY, je to základný kurz Vodičského oprávnenia sk B, podľa učebných osnov Ministerstva Dopravy, v počte 71 hodín, absolvovaný podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B je v skupine žiadateľov. Kvalitná výuka v Košiciach. Výcvik si vieš skontrolovať. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B.
  
800 na 4 splátky
 • skupinová zľava
alebo využi zľavu
AKCIA 700 € pre Február
 • cena pri platbe v celku, hotovosť, prevod na účet
 • skupinová zľava 680 € pre zápis 2 och a + viac
Napíšte nám prostredníctvom vášho emailu na
info@dldviktoria.sk,
a Autoškola vám elektronicky pošle "Žiadosť o VO" a pokyny ku kurzu
 • V kurze voľné miesta - 6, info 0911868341
 • Otvorenie - otvorenie kurzu nečakáš! Kurzy otvárame v UTOROK o 17.00.
 • Teória len 1x do týždňa, utorky od 17.00 h
 • Dĺžka kurzu predpokladané 3 - 4 mesiace
 • Neponúkame lacný kurz (teraz od 700 €) len nie sme platca DPH štátu, čiže nemusím platiť štátu DPH a ty na kurze 140 € ušetríš !, ale nie na kvalite ale na DPH,  a ešte neplatíme zbytočnú sekretárku. Ľudsky vysvetlené - sme malá autoškola do určitého hrubého obratu, zo zákona asi 49 tis. € a preto nemusíme platiť štátu DPH, a nemáme ani dve autoškoly ale na webe by sme vystupovali ako jedná, nemôžem ich tu menovať . Samozrejme musíme spĺňať podmienky podľa zákona o autoškolách. V Košiciach v kurze autoškoly ponúkame odborne, kvalitne, poctivo , slušne, ľudsky prístup a BEZ KRIKU !
 • Kurz nenaťahujeme, kvalitne a poctivo, záruka absolvovania všetkých hodín!
 • Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B.

KLASICKY základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách + nad rámec učebnou osnovou stanovené. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B
 • CENA: 900
 • Kurz Klasicky a Plus + nad rámec učebnou osnovou stanovené
 • viac uč pomôcok, pdf učebné materiáli, skripta, náučné videa,  materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne Cool autoškoly
 • viac cúvania (kuželiek na skúšku) ako v základnom kurze. Kým to nejde a autoškola prerába :) :) :)
 • konzultácie o učive aj po teórii, konzultácie o jazde a prejdenej trase s inštruktorom cez video aplikáciu po vyžiadaní od žiaka
 • časy jázd podľa vašich požiadaviek,  napríklad niekto požaduje len Soboty a Nedele o 8.00 hod alebo len v Utorok a Stredu o 5.30 hod a podobne ...
 • a ... viac o kurze len osobne v kancelárii autoškoly aby ostatné autoškoly neopisovali na svoj web ... aké sú dobré

 • CENA: 1000
 • Klasický  základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov.
 • Kurz ukončený do 2 mesiacov, viac sa dozvieš v autoškole osobne. Aby sa neopisovalo od nás

 • CENA: 1500 €
 • KLASICKY základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách
 • Kurz ukončený do 31 dní a rýchle prihlásenie na skúšky
 • Teória individuálne v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.

 • CENA: 1600
 • KLASICKY základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách
 • Ak chceš teóriu a jazdy v požadovanom čase - čiže individuálne
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B teória individuálne a jazdy v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.
 • info na 0911868341
V cene kurzu B - Klasického je
Na tvoju prípravu na skúšky
Na Slovensku až 25% žiadateľov nenapíše testy ale TY NIE lebo...
Každý žiak našej autoškoly dostane namiesto neaktuálnej knihy predplatený 7 mes. prístup do vždy aktuálnej aplikácie Dobrý vodič.
Môže si ju spustiť v smartfóne, PC, notebook, tablete. V apke je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly , sú tam PCP, ZBJ, TVV, Konštrukcia  a testy na skúšku aké má policajt.
od 2024 aj papierové testy

Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle.  Kontrola tvojich hodín používaním čipu a systému JISCD a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku výcviku. Na učebni na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec hodiny inštruktor pípne na GPS zariadenie.
Monitorovaný je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd

Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave Ministerstva Dopravy SR
Môžeš až 50% hodín teórie vynechať a v JISCD si nahradiť 50 % vynechaných hodín teórie na učebni to jest 16 hodín nahradiť doma v mobile, PC, tablete.
Teoretická a praktická príprava
na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Teoretická príprava
 • Teória na učebni
Počet hodín teórie na učebni
Teória prebieha v pracovných dňoch, v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha 1x týždenne, v utorky od 17.00h, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a aj pracujúci. Až 50% teórie môžeš vynechať! Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín.


Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Autoškola disponuje modernou učebňou s prezenčnou a projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta

Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
Virtuálne modely konštrukcie vozidiel
PRAKTICKÝ VÝCVIK
Praktická časť
V autoškole na kontrolu hodín trenažéra a vo vozidle používane čip, začiatok a koniec jazdy inštruktor pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Trenažér
 • Autocvičisko
 • Praktické jazdy v premávke
 • Konštrukcia a údržba
Počet hodín praktického výcviku
Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • v autoškole na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec jazdy sa pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Nekričíme, kričia len hlupáci inštruktori v divných autoškolách
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možné sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha aj po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde zvyčajne jazdia policajti na skúške  
 • Ne skracovanie jázd
 • Ne šetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Možnosť v kurze nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • Výcvik bez stresu a v pohode
Učebné pomôcky v kurze zdarma
On line Učebnica Pravidiel Cestnej premávky. Prístup do ON-LINE UČEBŇA Dobrý Vodič ! Stále aktualizované zákony. Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky.
Od 2024 dostaneš aj papierové papierové testy.

Bezplatne stiahnutie Skriptá autoškoly, Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.
Materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne Cool autoškoly
Možnosť splátok
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na splátky. To neplatí pre akciovú cenu. Info v autoškole

Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Skúška
 • Prvá skúška v cene kurzu, administratívne prvé prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu, poskytnutie potrebných priestorov ako učebne, cvičiska, pristavenie vozidla s PHM, k dispozícii inštruktor na skúšku
 • Prihlásenie žiaka, pristavenie cvičného vozidla a inštruktora na prvú skúšku (prvé prihlásenie) nie na opakovanú čiže nie na opravnú skúšku
 • Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory
 • V cene kurzu sk B je že po absolvovaní výcviku naša autoškola podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 zabezpečí na skúšku osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytne výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory a to na prvú skúšku ( riadnu), nie opakovanú.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Priemerná je asi 4 - 4,5 mesiaca a závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik - jazdy chce poobede, dopoludnia
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 1  krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzu nie je
 • V cene kurzu nie je
  cena za kurz prvej pomoci u akreditovanej osoby
 • V cene kurzu nie je
  správny poplatok
  za skúšku v hodnote 33 € pre štát
 • a
  V cene kurzu nie je
  správny poplatok za opravné skúšky 8 € pre štát
 • V cene kurzu nie je c
  ena za tvoje prihlásenie na prípadné opravné, opakované skúšky
  - Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 a 3 opravnú skúšku nie je v cene kurzu a ani ďalšie náklady autoškoly s opravnou skúškou žiadateľa nie sú zarátané v cene kurzu ako administratívne prihlásenie na opakovanú čiže opravnú skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu, poskytnutie potrebných priestorov ako učebne, cvičiska, pristavenie vozidla s PHM, k ani nie je k dispozícii inštruktor na opravnú skúšku
 • V cene kurzu nie je cena za tvoje prihlásenie na skúšku za prípadné ne zúčastnenie sa skúšky
Individuálny kurz
Cena kurzu - konečná cena  bude určená autoškolou  na základe individuálných požiadaviek žiadateľa*
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je to kurz sk.B kde sa vyhovie individuálnym požiadavkám žiadateľa. Ako napríklad čas výuky teórie a praktického výcviku, čas výuky teórie a jázd prispôsobíme požiadavkám žiaka kurzu. Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe ak nejde o rýchlokurz.
Teória a prak. výcvik prebieha v dňoch a čase podľa vašich požiadaviek
 • Teória  individuálne na učebni a to len jeden žiak a jeden inštruktor
 • Individuálne dvakrát týždenne po 135 min,može aj viackrát pri rýchlokurze
 • Kurz môže prebiehať v zrýchlenom tempe-Rýchlokurz
 • Jazdy sú plánované podľa potrieb a požiadaviek frekventantov aj Sobota a Nedeľa
 • Ostatné ako klasický kurz
*V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Ponúkame aj
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly
z dôvodu opravnej skúšky
alebo
ak chceš jazdy nad rámec z minimálneho počtu v kurze
Na skúške, tu máš kľúče, ideš a policajt hodnotí vieš / nevieš
pozri si na skúške
.... sú dva druhy žiakov na skúške
1 - čo to skúšajú na skúške a majú najnovšie 4 pokusy a z toho srandu a dúfajú že na prvý krát skúsi a až potom uvidí ... a ... napr. policajt prižmúri oko a na posledný  pokus ho policajt nevyhodí a zľutuje sa ... a .... a lebo otec a mamka dakedy urobili a asi to bude podobné a  ...
a 2 - čo to vedia a na skúšku idú pripravený, trebárs aj pretože si dal aj nejaké jazdy navyše nad minimálny počet hodín v kurze , a policajt vyhadzuje nepripravených Nikoho nenútime, skúšaj s policajtom :)  ... Je veľa žiakov v Košických autoškolách čo musia ešte raz a druhý krát a ... nový kurz a zase rok chodí do autoškoly

CENY DOPLNKOVÝCH JÁZD v našej autoškole,
máme naplánovaný výcvik a ty termín skúšky vieš 3 až 4 týždne pred skúškou, a ak chceš nejakú jazdu tak včas zavolaj ... viz nižšie
Zakúpenú doplnkovú jazdu je potrebné najprv ZAPLATIŤ a až potom a to v čas pred skúškou naplánovať v autoškole, nie volať 2 až 4 dni  pred skúškou. V jeden deň môžeš odjazdiť max. 3 x 45´ čiže 135 minút v premávke a 2 x 45´ čiže 90 minút na autocvičisku.

Doplnkové  jazdy bez transparentu nejazdíme!
Inštruktor a žiak jazdí každu jazdu navyše pípnutí!
... nie ako vo väčšine autoškôl ! bez ...transparentu!

 • V CESTNEJ PREMÁVKE
je cena doplnkovej jazdy
vyber si sám typ výcviku ... vyberaj s rozumom a nie podľa €

a) Rozsah jazdy je ...
je podľa učebnej osnovy pre autoškoly, (nie skúšobné trasy) napríklad v kurze je žiakom málo tak chce ísť adept pripravený na skúšky, nie je predpísané pre autoškolu jazdiť kadiaľ jazdí nejaký policajt ! ale ... viz učebná osnova
 1. 30 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly
 2. 45 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke v našej autoškole, ak ti to nejde, koľko si ich dáš je na tebe, rob tak aby si nemusel opakovať kurz ešte raz po poslednej skúške a potom chodiť zase rok do nejakej autoškoly, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly, treba naplánovať aspoň 10 dní pred jazdou (asi skúškou že :) ) inak nebude možno čas, viz nižšie
alebo pouvažuj a máš výhodu

blik...blik

b) Rozsah jazdy
je ...
najčastejšie jazdia policajti na skúške, je že si všímame za tie roky ... kalkulujeme ... čo a ako a kade... a spotreba PHM stúpa ... aj cena...
 1. 50 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškou, možno pôjdeš takú trasu alebo časť trasy aj na skúške. Odporúčam aspoň 3 - 4 - 5 x jazdu a Inteligent máš výhodu oproti ... :) :) :)
 2. alebo balíček za 500 za 10 x 90´ + 1 x 90´ zdarma  doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky ..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškou

  • NA AUTOCVIČISKU
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 40 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach)
  2. 60 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku + 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly)

  • NÁCVIK "SPOJKY"
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 60 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke niekde na "kopečku" , intenzívny nácvik rozjazdu!, inštruktor má dovolené "trošku viac Ku... :) ! spojku auta  ako vo výcviku.

  • PARKOVANIE MEDZI AUTA v premávke
  je cena doplnkovej jazdy
  1. 60 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, parkovanie medzi autá na parkovisku, kolmé a pozdĺžne

  A... POZOR, policajti už ten nejaký piatok aj skúšajú nie len zjedia chlebíčky :) a nepustia každého ako za čias vašich dedkov, oteckov a mamičiek... Skúša vás Štát a má z toho peniaze do pokladnice Ministerstva financií a to prostredníctvom Policajtov, skúša Policajt skúšobný komisár a neskúšajú a nedávajú autoškoly.
  Vodičák sk B má dnes na pracovnom trhu uplatnenie viac ako maturita a tak to berie aj policajt skúšobný komisár na vašej skúške, skúma či reálne aj chcete vodičák,  nie je to už ako niekedy že skúška hlavne jazda bola len formalita, zjedli sa chlebíčky (autoškola už ich nerobí) , niečo sa vypilo (som abstinent :) :)  a každý na 18. r dostal vodičák hoc nevedel šoférovať a po skúške dedkovia a rodičia doškoľovali a nadávali načo ste chodil do autoškoly! Žiak nerád počúva inštruktora že je nepripravený ak to nejde tak treba ešte pojazdiť. Ale nie , však on píše testy na 90 b ! a otec poradí však skús možno ... však ja som tiež ... a mama
  ... ale ono sa toho za posledné roky zmenilo z prístupu polície ku skúškam. Už to tak nie je že vaša mamička urobila skúšky a otecko potom ju doučoval a nadával na autoškolu ako mohla urobiť autoškolu. Dnes polícia skúša a preveruje nie autoškola! A nie že si začiatočník a časom sa naučíš, polícia skúša a preveruje! Napríklad len za rok 2021 sme mali pár žiakov čo už boli predtým pár krát vo výcviku v iných autoškolách a tam na skúškach pohoreli, aj 9x, a potom prišla k nám a u nás žiačka urobila, lebo som nekričal, vysvetlil, nakreslil, a otec po skúške volal a poďakoval.
  Ak chceš nejakú jazdu tak včas zavolaj ...
  pretože inštruktor môže odjazdiť len určitý čas denne a nejazdíme bez transparentu "AUTOŠKOLA" ako poniektoré autoškoly v Košiciach napríklad autoškola ....nesmiem napísať :) ale vieme, lebo ...
  Autoškola má naplánovaný výcvik zhruba na 2 týždne dopredu podľa požiadaviek žiakov čo chodia do kurzov , a nenechávame si voľný čas na niekoho kto si zmyslí na poslednú chvíľu pred skúškou že zaplatím si nejakú 1 jazdu 45 minút (max. 2) navyše tesne deň dva pred skúškou, možno to pomôže a inštruktor sa "roztrhne s vysvetľovaním" a však oni na to asi čakajú... Treba sa najprv naučiť, a keď to nejde tak po výcviku najprv nejaké kondičné jazdy a potom sa prihlásiť na skúšky a skúsim ja, skúsiš ty ....!

  Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
  Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
  Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
  • Cena jednej kondičnej jazdy je 50 € za 45 min
  • Balíček jázd:
  • Pri zakúpení 10 kondičných jázd, cena jednej je 45 € za 45 min

  • Kondičné jazdy realizujeme v čase  Po-Pia od 6.00 hod
  • Pre absolventov našej autoškoly:
  • (absolvent našej autoškoly spätne aj niekoľko rokov dozadu)
   Pre absolventov Autoškoly DLD VIKTÓRIA cena jednej kondičnej jazdy je 40 € za 45 min
  Doškoľovací kurz vodičov
  Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
  je 450 €
  V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
  V cene nie je správny poplatok
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Inak povedané poplatok autoškole, jej náklady za vašu 1, 2 opravnú - opakovanú skúšku a od 1.4.2023 aj 3 OPAKOVANÁ SKÚŠKA
  Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí vydaním Osvedčenia o absolvovaní kurzu a prihlásením na riadnu skúšku číže prvú skúšku, prvé prihlásenie ktoré bolo započítaná v cene kurzu , podľa Zákona o autoškolách. Viz nižšie ...
  Opakovaná skúška, tu je treba požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky autoškolou zo Zákona, je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku
  Pred skúškou (prvá, riadna nie opravná) sa kurz v autoškole UKONČUJE a vydá sa z JISCD OSVEDČENIE o ukončení kurzu. Potom ťa autoškola prihlási na prvú (riadnu) skúšku a po skúške (prvej, riadnej) už nemáš zaplatené nič v autoškole, v cene vášho kurzu neboli započítané náklady autoškoly za tvoje prípadné opravné skúšky do 1.4.2023 2 opravné a od 1.4.2023 3 opravné, čo sme spísali aj v tvojej prihláške do kurzu.
  Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na riadnu skúšku po ukončení kurzu. Nezdržujeme a naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Raz mesačne plánujeme ukončenie kurzu a prihlásenie na skúšku, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE. Ak je to potrebné aj viackrát organizujeme skúšky.

  1:  SKÚŠKA po ukončení kurzu
  Náklady boli započítané v cene kurzu!
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA po ukončení kurzu na prvú skúšku (nie opravné) po ukončení kurzu, autoškola vydá certifikát z JISCD o ukončení kurzu.
  Správny poplatok kolok v hodnote 33 € kolok za skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ...) a preto prihlásenie na skúšku po ukončení kurzu , prvá skúška , riadna skúška (ale nie opravná skúška) čiže náklady autoškoly za prvú skúšku po ukončení kurzu sú už zarátané v cene kurzu. Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané už v cene kurzu pretože je logické že po kurze chcem ísť na skúšku. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis, prenájom učebne, autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.

  2:  OPAKOVANÁ SKÚŠKA  - OPRAVNÁ SKÚŠKA
  Náklady neboli započítané v cene kurzu! A ak ju potrebuješ tak treba požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky autoškolou zo Zákona, je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA na 1 alebo 2 opravnú skúšku a od 1.4.2023 aj na 3 opravnú, viz ceny nižšie...
  Pred skúškou sa kurz v autoškole ukončuje a vydá sa z JISCD osvedčenie o ukončení kurzu. Autoškola ťa prihlási na prvú (riadnu) skúšku a po skúške (prvej, riadnej) už nemáš zaplatené nič v autoškole, v cene vášho kurzu neboli započítané náklady autoškoly za tvoje prípadné opravné skúšky, čo sme spísali aj v tvojej prihláške do kurzu.
  A zadarmo nikto nepracuje, ani autoškola t.j a = sú to náklady navyše a nebolo v cene tvojho kurzu - napríklad náklady na administratívne úkony pracovníka autoškoly s prihlásením na opravnú skúšku, plat inštruktora počas opravnej skúšky, spotrebované PHM autom, prenájom auta pre žiadateľa , prenájom učebne kde policajt začína skúšku, prenájom autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.
  Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach alebo na Slovensku nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj cenu v € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta , a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) od autoškoly
  Žiadateľ o 1,2,3 opravnú skúšku platí dva krát a to:
  najpr cena, náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2  poprípade 3 opravnú skúšku od 1.4.2023  pre žiadateľa o opravné skúšky
  Poplatok autoškole v hodnote - musíš požiadať autoškolu zo Zákona o opakovanú skúšku, je to podnikateľský subjekt, žiadaš autoškolu o poskytnutie služby nad rámec služieb započítaných v cene kurzu ktorý ti už skončil prihlásením na 1 skúšku, a to o administratívne úkony súvisiace s prihlásením na tvoje opravné skúšky, administratívne náklady na prihlásenie, ďalšie náklady na poskytnutie priestorov potrebných na tvoju skúšku a to učebňa, cvičisko, vozidla, inštruktora (plat jeho) za účinkovanie na tvojej na opravnej skúške, PHM vozidla,  a preto platíš poplatok autoškole za vaše náklady navyše mimo ceny kurzu v autoškole za vašu prípadnú a navyše 1,2 a 3 (od 1.4.2023) opravnú skúšku.

  Poplatok autoškole za náklady na opravné skúšky v hodnote
  • Cena 45 € za opakovanú, opravnú skúšku len jazda
  • Cena 50 € za opakovanú, opravnú skúšku kuželky + jazda
  • Cena 50 € za opakovanú, opravnú skúšku testy + kuželky + jazda
  Autoškola DLD VIKTÓRIA pred začiatkom kurzu zapožičia svojím žiakom zdarma učebné pomôcky ako prístup do aplikácie Dobrý Vodič kde sú testy rovnaké ako ma policajt na skúške, venuje sa počas kurzu žiakom nadštandartne, ak chceš tak robí zdarma preskúšanie z testov a preto len ten kto sa neučí alebo to fláka tak ide na opravnú skúšku kde treba písať testy :) :) :)

  KOLOK Poplatok štátu - polícii a nie autoškole!  Ide to pre štát a to správny poplatok kolok v hodnote za opravnú skúšku 8 € kolok za 1 a 2 a od 1.1.2023 aj 3 opravnú skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , policajt príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ... a platíš to ty viz vyššie...

  3:
  PRIHLÁSENIE ŽIAKA - Opätovné prihlásenie na skúšku pre neúčasť z dôvodu...

  Pre ne zúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom 1,2,3 termíne pre nejaký dôvod, neúčasť,  choroba, nemohol som lebo...
  Polícia postupuje podľa Vyhlášky 9/2009 a uzná alebo neuzná váš dôvod neúčasti.
  Opakovaná skúška treba požiadať písomne autoškolu o prihlásenie a zabezpečenie vašej opakovanej, opravnej skúšky pre neúčasť a zaplatiť náklady za administratívne náklady spojené s vašou skúškou, za opätovné prenájmy cvičiska, priestorov atď
  cena
  • 45 € za služby a náklady autoškoly opätovne spojené s vašim opätovným prihlásením na skúšku, opravnú 1,2,3 skúšku, administratívne náklady spojené s podaním čestného vyhlásenia na polícii za žiaka kurzu na skúšku, opravnú skúšku, prenájom priestorov, cvičiska, zabezpečenie inštruktora a jeho plat, vozidlo, PHM, a ..... viz opravná skúška a hoc si nebol zase treba niekomu zaplatiť, to nie je škola kde všetko platí štát a tebe mamka dá ospravedlnenku že si bol ....
  • Polícia uzná alebo neuzná vaše dôvody, pokiaľ uzná tak kolok štátu sa už neplatí, pokiaľ neuzná tak 8 € kolok a jeden pokus dole.

  4: Individuálne prihlásenie
  • Cena 100 € za individuálne a expresné prihlásenie hneď po ukončení kurzu alebo na opakovanú skúšku,  jeden žiak na skúšku, expresné požiadanie o skúšku, opravnú skúšku na polícii hneď po ukončení kurzu.
  • Má to svoje výhody ... dosť často vieš odkiaľ pôjdeš ...
  • v cene nie je správny poplatok.
  Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
  Teória - individuálne pre žiakov v kurze
  Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
  • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
  • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
  • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
  • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
  • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň maximálne 6 vyuč. hodin
  • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
  1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
  2: - V autoškole individuálne s inštruktorom autoškoly
  • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 15 €

  Prestoj
  Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
  Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
    • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 € za 45´ hod. a to za prestoj inštruktora, trenažéra a vozidla
    • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
    • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
  Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
  Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
    • Cena je 30 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 40 € na autocvičisku
  Nový tokén (kľúč)
  Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
    • Cena 20 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
  Presun žiaka do nového kurzu
  Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
    • 400 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
    • 900 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
  Balíčky
  • Flexi + 110 € ku kurzu Klasik
   • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla, cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Skúška
  pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
  Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
  Cena 300 €
  • Prihlásenie na skúšku
  • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
  • skúšobné testy
  • V cene nie je správny poplatok za skúšku
  Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
  Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
  Pretože absolvujete skúšku a to
  • Testy
  • Autocvičisko
  • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
  Cenník platný od 1.1.2023
  Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
  0911868341, info@dldviktoria.sk
  Návrat na obsah