Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
Podrobne info viz nižšie alebo klikni si na...
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B (AM,B1,B)
KURZY sk B
1: B - KLASICKY 900 € a to 3 x 300 €
Akcia September B - Klasik 750  , pri platbe v celku, kurz nenaťahujeme, kvalitne a poctivo, záruka absolvovania všetkých hodín!, v kurze voľné miesta - 5, info 0911868341 Na otvorenie kurzu nečakáš! Kurzy otvárame každý týždeň v UTOROK o 17.00
* V našej autoškole neplatíš  DPH pretože Autoškola nie platca DPH (nemusí byť) a ku cene za tvoj kurz neúčtujeme navyše ti daň z pridanej hodnoty DPH inak by cena tvojho kurzu bola o 20% vyššia. A nemáme ani dve autoškoly a fungujeme ako jedná :)
Klasický základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B.
Super učebné pomôcky apka do mobilu a skriptá, materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne žiaci Cool autoškôl Rozsah a počet hodín podľa učebnej osnovy MD SR. Krátka doba kurzu. Po skúške Vodičák sk. B,B1,AM
Čo je v cene kurzu podrobnejšie nižšie klik tu ...
2: B - KLASICKY Plus plus 1000
Kurz Klasicky a Plus + nad rámec učebnou osnovou stanovené
napríklad
 • viac uč pomôcok, pdf učebné materiáli, skripta, náučné videa,  materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne Cool autoškoly
 • viac cúvania (kuželiek na skúšku) ako v základnom kurze. Kým to nejde a autoškola prerába :) :) :)
 • konzultácie o učive aj po teórii, konzultácie o jazde a prejdenej trase s inštruktorom cez video aplikáciu po vyžiadaní od žiaka
 • časy jázd podľa vašich požiadaviek,  napríklad niekto požaduje len Soboty a Nedele o 8.00 hod alebo len v Utorok a Stredu o 5.30 hod a podobne ...
 • a ... viac o kurze len osobne v kancelárii autoškoly aby ostatné autoškoly neopisovali na svoj web ... aké sú dobré
3: B - ZRÝCHLENÝ  1100
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov.
 • Kurz ukončený do 3 mesiacov
4: B - INDIVIDUÁLNY 1800
 • Ak chceš teóriu a jazdy v požadovanom čase - čiže individuálne
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B teória individuálne a jazdy v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.
 • info na 0911868341
5: B-INDIVIDUÁLNY 1500
 • Ak chceš teóriu a jazdy v požadovanom čase - čiže individuálne ale teória len dopoludnia
 • Info na 0911868341
6: RÝCHLOKURZ 2200 €
 • Kurz ukončený do 1 mesiaca a rýchle prihlásenie na skúšky
 • Teória individuálne v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.
*Naša autoškola nie je platcom DPH zo Zákona, nemusí byť a ani žiak neplatí DPH! v cene kurzu. Ak by autoškola bola platcom DPH cena kurzu by bola o 20% vyššia. Preto vyššia cena kurzu je aj vyššia kvalita? Nie, sme autoškola ktorá vykonáva výcvik len na skupinu B (vodičák AM, B1, B) a nevykonáva výcvik na iné skupiny ako je motorka sk. A1,A, nákladné vozidla sk. C1,C, autobusy sk. D1,D, prívesy sk. E,B 96, traktór sk.T. Preto aj obrat autoškoly je menší a nemusíme byť platcom DPH.
Dôležité v autoškole je absolvovať neukrátený predpísaný počet hodín teórie, trenažéra, cvičiska a jázd v premávke. Na teórii aby autoškola mala audiovizuálnu techniku na vysvetľovanie a nie tabuľu s kriedou :) Viac info nižšie...
Aktuálne Info o cene  na 0911 868341

V cene kurzu - Klasického je
Každý žiak našej autoškoly dostane namiesto neaktuálnej knihy predplatený 6 m. prístup do vždy aktuálnej aplikácie Dobrý vodič.
Môže si ju spustiť v smartfóne, PC, notebook, tablete. V apke je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly , sú tam PCP, ZBJ, TVV, Konštrukcia  a testy na skúšku aké má policajt.
Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle. Kontrola tvojích hodín používaním čipu a systému JISCD a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku výcviku. Na učebni na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec hodiny inštruktor pípne na GPS zariadenie.
Monitorovaný je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd

Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej dopraveTeoretická a praktická príprava na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Teóretická príprava
 • Teória na učebni
Počet hodín teórie na učebni
Náhrada 50% vynechanej teórie, ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín.


 1. Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
 2. V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
 3. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.Teória prebieha v pracovných dňoch,v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha dvakrát týždenne.V popoludňajších až podvečerných hodinách, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a pracujúci
 4. Teória prebieha zvyčajne v utorok čase od 17.00 hod
 5. Autoškola disponuje modernou učebňou s prezenčnou a projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta

    6. Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
    7. Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
    8. Virtuálne modely konštrukcie vozidiel
PRAKTICKÝ VÝCVIK
Praktická časť
V autoškole na kontrolu hodín trenažéra a vo vozidle používane čip, začiatok a koniec jazdy inštruktor pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Trenažér
 • Autocvičisko
 • Praktické jazdy v premávke
 • Konštrukcia a údržba
Počet hodín praktického výcviku
Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • v autoškole na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec jazdy sa pípne vo vozidle na GPS zariadenie a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možné sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha aj po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde zvyčajne jazdia policajti na skúške  
 • Neskracovanie jázd
 • Nešetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Možnosť v kurze nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • 3 vyuč. hodiny jazdy s prívesným vozíkom do 750 kg*
* od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná
 • Výcvik bez stresu a v pohode
 • Nekričíme, kričia len hlupáci inštruktori v divných autoškolách
Učebné pomôcky v kurze zdarma
On line Učebnica Pravidiel Cestnej premávky. Prístup do ON-LINE UČEBŇA Dobrý Vodič ! Stále aktualizované zákony. Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky.
Skriptá autoškoly, Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.
Materiáli ktoré nemajú iné autoškoly a nezverejňujeme ich aby sa k tomu nedostali bezplatne Cool autoškoly
Možnosť splátok
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na splátky. To neplatí pre akciovú cenu. Info v autoškole

Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Skúška
 • Prvá skúška v cene kurzu, administratívne prvé prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu, poskytnutie potrebných priestorov ako učebne, cvičiska, pristavenie vozidla s PHM, k dispozícii inštruktor na skúšku
 • Prihlásenie žiaka, pristavenie cvičného vozidla a inštruktora na prvú skúšku (prvé prihlásenie) nie na opakovanú čiže nie na opravnú skúšku
 • Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory
 • V cene kurzu sk B je že po absolvovaní výcviku naša autoškola podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 zabezpečí na skúšku osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytne výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory a to na prvú skúšku ( riadnu), nie opakovanú.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Priemerná je asi 4 - 4,5 mesiaca a závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik - jazdy chce poobede, dopoludnia
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 1  krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzu nie je
 • V cene kurzu nie je
  cena za kurz prvej pomoci u akreditovanej osoby
 • V cene kurzu nie je
  správny poplatok
  za skúšku v hodnote 33 € pre štát
 • a
  V cene kurzu nie je
  správny poplatok za opravné skúšky 8 € pre štát
 • V cene kurzu nie je c
  ena za tvoje prípadné opravné skúšky
  - Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 a 3 opravnú skúšku nie je v cene kurzu a ani ďalšie náklady autoškoly s opravnou skúškou žiadateľa nie sú zaratané v cene kurzu ako administratívne prihlásenie na opakovanú čiže opravnú skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu, poskytnutie potrebných priestorov ako učebne, cvičiska, pristavenie vozidla s PHM, k ani nie je k dispozícii inštruktor na opravnú skúšku
Individuálny kurz
Cena kurzu - konečná cena  bude určená autoškolou  na základe individuálných požiadaviek žiadateľa*
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je to kurz sk.B kde sa vyhovie individuálnym požiadavkám žiadateľa. Ako napríklad čas výuky teórie a praktického výcviku, čas výuky teórie a jázd prispôsobíme požiadavkám žiaka kurzu. Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe ak nejde o rýchlokurz.
Teória a prak. výcvik prebieha v dňoch a čase podľa vašich požiadaviek
 • Teória  individuálne na učebni a to len jeden žiak a jeden inštruktor
 • Individuálne dvakrát týždenne po 135 min,može aj viackrát pri rýchlokurze
 • Kurz môže prebiehať v zrýchlenom tempe-Rýchlokurz
 • Jazdy sú plánované podľa potrieb a požiadaviek frekventantov aj Sobota a Nedeľa
 • Ostatné ako klasický kurz
*V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Ponúkame aj
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly
z dôvodu opravnej skúšky
alebo
ak chceš jazdy nad rámec z minimálneho počtu v kurze
.... sú dva druhy žiakov na skúške
 • 1 - čo to skúšajú na skúške a majú 4 pokusy a dúfajú že na prvý krát skúsi a až potom uvidí ... a ... napr. policajt prižmúri oko a na tretí pokus ho policajt nevyhodí a zľutuje sa ... a .... a lebo otec a mamka dakedy urobili a asi to bude podobné a  ...
 • a 2 - čo to vedia a na skúšku idú pripravený, trebárs aj pretože si dal aj nejaké jazdy navyše nad minimálny počet hodín v kurze , a policajt vyhadzuje nepripravených Nikoho nenútime, skúšaj s policajtom :)  ... Je veľa žiakov v Košických autoškolách čo musia ešte raz a druhý krát a ... nový kurz a zase rok chodí do autoškoly

Vodičák sk B má dnes na pracovnom trhu uplatnenie viac ako maturita a tak to berie aj policajt skúšobný komisár na vašej skúške, skúma či reálne aj chcete vodičák,  nie je to už ako niekedy že skúška hlavne jazda bola len formalita, zjedli sa chlebíčky (autoškola už ich nerobí) , niečo sa vypilo (som abstinent :) :)  a každý na 18. r dostal vodičák hoc nevedel šoférovať a po skúške dedkovia a rodičia doškoľovali a nadávali načo ste chodil do autoškoly! Žiak nerád počúva inštruktora že je nepripravený ak to nejde tak treba ešte pojazdiť. Ale nie , však on píše testy na 90 b ! a otec poradí však skús možno ... však ja som tiež ... a mama
... ale ono sa toho za posledné roky zmenilo z prístupu polície ku skúškam. Už to tak nie je že vaša mamička urobila skúšky a otecko potom ju doučoval a nadával na autoškolu ako mohla urobiť autoškolu. Dnes polícia skúša a preveruje nie autoškola! A nie že si začiatočník a časom sa naučíš, polícia skúša a preveruje! Napríklad len za rok 2021 sme mali pár žiakov čo už boli predtým pár krát vo výcviku v iných autoškolách a tam na skúškach pohoreli, aj 9x, a potom prišla k nám a u nás žiačka urobila, lebo som nekričal, vysvetlil, nakreslil, a otec po skúške volal a poďakoval.

CENY DOPLNKOVÝCH JÁZD v našej autoškole,
máme naplánovaný výcvik a ty termín skúšky vieš 3 až 4 týždne pred skúškou, a ak chceš nejakú jazdu tak včas zavolaj ... viz nižšie
Zakúpenú doplnkovú jazdu je potrebné najprv ZAPLATIŤ a až potom a to v čas pred skúškou naplánovať v autoškole, nie volať 2 až 4 dni  pred skúškou. V jeden deň môžeš odjazdiť max. 3 x 45´ čiže 135 minút v premávke a 2 x 45´ čiže 90 minút na autocvičisku.

V cestnej premávke je cena

 • Rozsah jazdy je podľa učebnej osnovy pre autoškoly (nie je predpísané pre autoškolu jazdiť kadiaľ jazdí nejaký policajt ! )
 1. 30 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly
 2. 40 € za 90´zvýhodnená doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly, treba naplánovať aspoň 10 dní pred jazdou (asi skúškou že :) ) inak nebude možno čas, viz nižšie
 3. 50 €  za 90´individuálne na deň a čas podľa tvojich požiadaviek za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, aj sviatky a so a ne  (rozsah jazdy podľa učebnej osnovy pre autoškoly)

 • Rozsah jazdy je ...čo najčastejšie jazdia policajti na skúške (a spotreba PHM stúpa ... aj cena... )

 1. 50 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškou, možno pôjdeš takú trasu alebo časť trasy aj na skúške. Odporúčam aspoň 3 - 4 - 5 x jazdu a máš výhodu oproti ... :) :) :)
 2. alebo balíček za 500 za 10 x 90´ + 1 x 90 zdarma  doplnkovú jazdu v cestnej premávke, rozsah jazdy po úsekoch čo najčastejšie jazdia policajti na skúške v Košiciach, alebo ty si chceš nacvičiť nejaké križovatky, úseky ..., vhodné pred 1 skúškou alebo opravnou skúškou

  Na autocvičisku je cena
  1. 40 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach)
  2. 50 € za 45´individuálne na deň a čas podľa tvojich požiadaviek za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku (rozsah nácvik kuželiek - dráha požadovaná políciou na skúškach)
  3. --
  A... pozor, policajti už ten nejaký piatok aj skúšajú nie len zjedia chlebíčky :) a nepustia každého ako za čias vašich dedkov, oteckov a mamičiek... Skúša vás Štát a má z toho peniaze do pokladnice Ministerstva financií a to prostredníctvom Policajtov, skúša Policajt skúšobný komisár a neskúšajú a nedávajú autoškoly.
  Vodičák sk B má dnes na pracovnom trhu uplatnenie viac ako maturita a tak to berie aj policajt skúšobný komisár na vašej skúške, skúma či reálne aj chcete vodičák,  nie je to už ako niekedy že skúška hlavne jazda bola len formalita, zjedli sa chlebíčky, niečo sa vypilo a každý na 18. r dostal vodičák hoc nevedel šoférovať a po skúške dedkovia a rodičia doškoľovali a nadávali načo ste chodil do autoškoly!

  Ak chceš nejakú jazdu tak včas zavolaj ...
  pretože inštruktor môže odjazdiť len určitý čas denne a nejazdíme bez transparentu "AUTOŠKOLA" ako poniektoré autoškoly v Košiciach napríklad autoškola ....nesmiem napísať :) ale vieme, lebo ...
  Autoškola má naplánovaný výcvik zhruba na 2 týždne dopredu podľa požiadaviek žiakov čo chodia do kurzov , a nenechávame si voľný čas na niekoho kto si zmyslí na poslednú chvíľu pred skúškou že zaplatím si nejakú 1 jazdu 45 minút (max. 2) navyše tesne deň dva pred skúškou, možno to pomôže a inštruktor sa "roztrhne s vysvetľovaním" a však oni na to asi čakajú... Treba sa najprv naučiť, a keď to nejde tak po výcviku najprv nejaké kondičné jazdy a potom sa prihlásiť na skúšky a skúsim ja, skúsiš ty ....!

  Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
  Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
  Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
  Kondičné jazdy jazdíme v čase od 6.00 do 20.00 hod.
  V iný čas jazdíme výcvik žiadateľov o VP sk B.
  • Cena jednej kondičnej jazdy je 60 € za 60 min
  • Pri zakúpení 10 kondičných jázd, cena jednej je 50 € za 60 min
  Doškoľovací kurz vodičov
  Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
  je 450 €
  V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
  V cene nie je správny poplatok
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Inak povedané poplatok autoškole, jej náklady za vašu skúšku a 1, 2 opravnú skúšku a od 1.1.2023 aj 3 OPRAVNÁ SKÚŠKA
  Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí prihlásením na riadnu skúšku , prvú skúšku , prvé prihlásenie. Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na riadnu skúšku po ukončení kurzu. Nezdržujeme a naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Raz mesačne plánujeme ukončenie kurzu a prihlásenie na skúšku, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE. Ak je to potrebné aj viackrát organizujeme skúšky.
  1: Prihlásenie žiaka po ukončení kurzu na prvú skúšku (nie opravné)
  Správny poplatok kolok v hodnote 33 € kolok za skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ...) a preto prihlásenie na skúšku po ukončení kurzu , prvá skúška , riadna skúška (ale nie opravná skúška) čiže náklady autoškoly za prvú skúšku po ukončení kurzu sú už zarátane v cene kurzu. Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané už v cene kurzu pretože je logické že po kurze chcem ísť na skúšku. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis, prenájom učebne, autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.

  2: Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 opravnú skúšku a od 1.4.2023 aj na 3 opravnú, viz ceny nižšie...
  Pred skúškou sa kurz v autoškole ukončuje a vydá sa z JISCD osvedčenie o ukončení kurzu. Autoškola ťa prihlási na prvú (riadnú) skúšku a po skúške (prvej, riadnej) už nemáš zaplatené nič v autoškole, v cene vášho kurzu neboli započítané náklady autoškoly za tvoje prípadné opravné skúšky, čo sme spísali aj v tvojej prihláške do kurzu.
  A zadarmo nikto nepracuje, ani autoškola t.j a = sú to náklady navyše a nebolo v cene tvojho kurzu - napríklad náklady na administratívne úkony pracovníka autoškoly s prihlásením na opravnú skúšku, plat inštruktora počas opravnej skúšky, spotrebované PHM autom, prenájom auta pre žiadateľa , prenájom učebne kde policajt začína skúšku, prenájom autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.
  Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach alebo na Slovensku nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj cenu v € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta , a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) od autoškoly
  Žiadateľ o 1,2,3 opravnú skúšku platí dva krát a to:
  najpr cena, náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2  poprípade 3 opravnú skúšku od 1.4.2023  pre žiadateľa o opravné skúšky
  1:  poplatok autoškole v hodnote - musíš požiadať autoškolu zo Zákona je to podnikateľský subjekt o poskytnutie služby nad rámec služieb v cene kurzu a to o ďalšie poskytnutie priestorov, vozidla, inštruktora na opravnú skúšku a preto platíš poplatok autoškole za vaše náklady navyše mimo ceny kurzu v autoškole za vašu prípadnú a navyše 1,2 a 3(od 1.1.2023) opravnú skúšku.
  Poplatok autoškole za náklady na opravné skúšky v hodnote
  • Cena 40 € za opakovanú, opravnú skúšku len jazda
  • Cena 45 € za opakovanú, opravnú skúšku kuželky + jazda
  • Cena 50 € za opakovanú, opravnú skúšku testy + kuželky + jazda
  Autoškola DLD VIKTÓRIA pred začiatkom kurzu zapožičia svojím žiakom zdarma učebné pomôcky ako prístup do aplikácie Dobrý Vodič kde sú testy rovnaké ako ma policajt na skúške, venuje sa počas kurzu žiakom nadštandardne, ak chceš tak robí zdarma preskúšanie z testov a preto len ten kto sa neučí alebo to fláka tak ide na opravnú skúšku kde treba písať testy :) :) :)

  2:  poplatok polícii, ide to pre štát a to správny poplatok kolok v hodnote za opravnú skúšku 8 € kolok za 1 a 2 a od 1.1.2023 aj 3 opravnú skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt , policajt príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to náklady na administratívne úkony ohľadom skúšky, prenájom učebne, auto, PHM, cvičisko, pat inštruktora a ... a platíš to ty viz vyššie...

  3: Opätovné prihlásenie na skúšku
  • Pre nezúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom termíne (neúčasť choroba, nemohol som lebo...) cena
  • 40 € za služby a náklady spojené s vašim opätovným uprihlásením na skúšku, opravnú skúšku a podaním čestného vyhlásenia na polícii za žiaka kurzu na skúšku, opravnú skúšku.

  4: Individuálne prihlásenie
  • Cena 100 € za individuálne expresné prihlásenie hneď po ukončení kurzu, jeden žiak na skúšku, expresné požiadanie o skúšku, opravnú skúšku na polícii hneď po ukončení kurzu. Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE
  • v cene nie je správny poplatok.
  Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
  Teória - individuálne pre žiakov v kurze
  Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
  • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
  • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
  • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
  • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
  • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň maximálne 6 vyuč. hodin
  • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
  1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
  2: - V autoškole individuálne s inštruktorom autoškoly
  • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 15 €

  Prestoj
  Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
  Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
    • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 € za 45´ hod. a to za prestoj inštruktora, trenažéra a vozidla
    • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
    • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
  Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
  Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
    • Cena je 30 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 40 € na autocvičisku
  Nový tokén (kľúč)
  Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
    • Cena 20 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
  Presun žiaka do nového kurzu
  Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
    • 400 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
    • 900 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
  Balíčky
  • Flexi + 110 € ku kurzu Klasik
   • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
  Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla, cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
  Skúška
  pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
  Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
  Cena 300 €
  • Prihlásenie na skúšku
  • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
  • skúšobné testy
  • V cene nie je správny poplatok za skúšku
  Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
  Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
  Pretože absolvujete skúšku a to
  • Testy
  • Autocvičisko
  • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
  Cenník platný od 1.1.2023
  Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Návrat na obsah