Autoškola v Košiciach - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kurz B 750 €Zápis utorky o 15.30 h

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Autoškola v Košiciach

Autoškola DLD VIKTÓRIA prevádzkovateľ

Autoškola v Košiciach
 • O CENÁCH KURZOV v autoškolách - My neponúkame lacný kurz len nie sme autoškola ako povinný platca DPH štátu, čiže nemusím platiť štátu 20% DPH a ty na kurze 20% ušetríš !, ale nie na kvalite ale na DPH. A ešte neplatíme zbytočnú sekretárku a ... Ľudsky vysvetlené - podnikáme do určitého hrubého obratu, mikrodaňovník, zo zákona asi 49 tis. € a preto nemusíme platiť štátu DPH, a nemáme ani dve autoškoly ale na webe by sme vystupovali ako jedná autoškola (s.r.o ako ...), nemôžem ich tu menovať . Samozrejme musíme spĺňať podmienky podľa zákona o autoškolách ako všetky autoškoly na Slovensku. V Košiciach v kurze autoškoly ponúkame odborne, kvalitne, poctivo , slušne, ľudsky prístup a BEZ KRIKU !
 • Autoškola kde sa NEKLAME na výcviku
 • Autoškola kde dostaneš Navyše jazdy
a absolvuješ všetky hodín výuky
Daniel Demjan - DLD VIKTÓRIA
 • IČO: 40117782
Sídlo autoškoly - prevádzka:
 • Podnikateľské centrum STROJÁR,
 • Južná Trieda 93 ,04001 Košice,
 • 7 poschodie, číslo 707-708
 • Tel:        0911 868341  
 • E-mail:   info@dldviktoria.sk
 • Mapy Google kde sme
 • 48°42'13.6"N 21°15'41.1"E

Upozornenie :
 • aby si nedal(a) prihlášku  inam :)
 • Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola!
 • Nie prízemie! Tam ťa môže poslať informátor! Ani prízemie pri Kávomate!
 • My sme na 7 poschodí ! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez vrátnika, recepciu a do výťahu na 7 poschodie č 707, 708 v podnikateľskom centre.

Autoškola DLD VIKTÓRIA v Košiciach ponúka v kurze B
 • Výhodnú cenu kurzu B v Košiciach
 • PLNÝ výcvik, neklameme na výcviku
 • 4 jazdy nad limit v autoškolách
 • Kvalitná výuka v kurze v autoškole v Košiciach
 • Kvalitná príprava už na teórii, prednášky s prezentáciami, videa z Košickej premávky
 • Najlepšia cesta v Vášmu vodičáku. A to lacno, kvalitne, rýchlo, profesionálne a s ľudským prístupom. Sme autoškola kde absolvuješ neukráteny a plný výcvik a to férovo, odborne, kvalitne, poctivo, slušne, ľudský prístup a BEZ KRIKU! Krátka doba kurzov.
 • Namiesto neaktuálnej knihy, v našom kurze v autoškole Zdarma (autoškola platí) VŽDY aktualizovaná APLIKÁCIA s prístupom a heslom (autoškola platí) , kde sú testy rovnaké ako má policajt na skúške!
Apka je v jazykoch   ... aj testy a aj na skúška
 • Autoškola je držiteľom osvedčenia o registrácii autoškoly podľa zákona 93/2005 ktorú vydal Obvodný úrad dopravy v Košiciach. V kurzoch je Monitoring dochádzky na výuku a jazdy prebieha v systéme JISCD prevádzkovanom Ministerstvom dopravy SR.
Podľa osvedčenia o registrácii autoškoly, autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva
 • Výučbu,výcvik účastníkov prípravy v autoškole na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre vodičák skupiny B. Polícia ti vydá po skúške vodičák sk B+B1 a AM
 • Vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny B. A to Doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B, ak ti vodičák zoberú Policajti
 • Dopravnú výchovu obyvateľstva. Doplnkové a Kondičné jazdy pre skupinu B v meste Košice
Po absolvovaní kurzu B v našej autoškole  Vám Polícia po skúške udelí vodičák sk. B + B1 a AM a to vám umožňuje riadiť tieto druhy vozidiel
 • Všetky osobné automobily
-s manuálnou prevodovkou
-i aickou prevodovkou (a)
 • Ľahké nákladné autá do 3500 kg.
 • Príves smie byť pripojený a to do 750 kg.
 • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3.
 • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia sk. B oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW) s aickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

 • Skupina T , vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM,B1,B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1. Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Výcvik v našej autoškole
Teoretická príprava
 • Ľudovo TEÓRIA
Počet hodín v kurze sk. B

Obsahová náplň
 • Pravidlá Cestnej Premávky
 • Náuka o Vozidlách a ich Údržbe
 • Teória Vedenia Vozidla
 • Zásady Bezpečnej Jazdy
 • OPakovanie
Inštruktor začiatok a koniec výuky teórie pípne na GPS zariadenie v učebni a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
Počas výcviku musíš mať pri sebe občiansky preukaz (pre prípadnú kontrolu úradníkom)

Výuka v Autoškole DLD Viktória prebieha v modernej učebni ktorá je vybavená projekčnou a zobrazovacou technikou, data projektorom, veľkou projekčnou plochou,LED TV, PC, WIFI. Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby sa mohol inštruktor každému jednotlivcovi venovať a mal na to dostatočný priestor
Na teórii Inštruktor autoškoly pomocou prezentácii, aplikácii, videa, premietaných projekčnou technikou na veľkej projekčnej ploche vysvetlí jednotlivé § Zákonov a Vyhlášok, vysvetlí Pravidlá Cestnej Premávky, riešenie križovatiek, uplatňovanie predností v jazde, význam jednotlivých dopravných značiek, zásady bezpečnej jazdy, teóriu bezpečnej jazdy, konštrukciu.
Teória prebieha na učebni vybavenej audiovizuálnou technikou, PC, Wifi
Teória prebieha raz týždenne, v utorok od 17.00 hod. Tak aby ste sa mohli zúčastniť či študenti denného štúdia tak aj pracujúci ... Máme radosť že  takmer všetci  žiaci skúšku z testov zvládnu na prvý pokús.
V kurze autoškoly môžeš
Až 50% teórie môžeš vynechať z hoc akého dôvodu a nahradiť si ju doma v systéme JISCD.
V našom kurze je možná 50% elektronická náhrada chýbajúceho (nebol na teórii) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % doma samo štúdiom v JISCD. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Učebné pomôcky autoškoly na tvoju prípravu na skúšky a na doma
Vždy aktuálna a ZDARMA (autoškola platí) Apka Dobrý Vodič ! Každý náš žiak dostane k štúdiu bezplatne zdarma prístup (autoškola platí) do App  Dobrý vodič !
Nie neaktualnú knihu ale Dostaneš ZDARMA (autoškola platí) komplet výuku do mobilu, pc . Prístup (autoškola platí) cez tvoje heslo do vždy aktualizovanej apky kde je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly a skúšok
Zdarma (autoškola platí) v kurze Apka v tvojom mobile
 • Apka je v jazykoch ... aj testy

 • Samozrejmosťou je vždy aktuálna a pravidelne podľa zmien v Zákonoch vždy aktualizovaná. Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky, Teória vedenia vozidla, Zásady bezpečnej jazdy, Konštrukcia  motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Kvalitná, pravidelne aktualizovaná aplikácia ON LINE UČEBŇA Dobrý vodič plne nahrádza papierovú učebnicu a vo veľa aspektoch ju prekonáva. Nie každá autoškola ti dá takúto možnosť ale aby ušetrili používajú autoškoly neaktuálne knihy!
 • + od 2024 papierové testy v kurze zdarma
 • Praktický výcvik v autoškole
POČET HODÍN pre sk. B
OBSAHOVÁ NÁPLŇ
 • Praktická Údržba (virtuálne modely)
 • ATotrenažér
 • ACvičisko
 • Cestná Premávka
 • FLexi
Inštruktor začiatok a koniec výuky pípne na GPS zariadenie v aute a trenažéri a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
Počas výcviku musíš mať pri sebe občiansky preukaz (pre prípadnú kontrolu úradníkom)
 • Praktický výcvik autotrenažér
Praktický výcvik na trenažéry autoškoly. Pomocou virtuálnej grafiky verne simuluje jazdu vedenia motorového vozidla s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla a nacvičovanie rizikových situácií. Je koncipovaný tak, aby zvládol simuláciu dynamiky skutočného motorového vozidla. Naučíte sa, precvičíte si a vyskúšate si základné úkony potrebné pre ovládanie automobilu. To všetko bez stresu, nervózneho inštruktora, a nejakých komplikácii.
Praktický výcvik cvičisko
Do vozidla usadneš až keď si to v pokoji vyskúšaš na autotrenažéri , potom pokračuješ na autocvičisku. Potom keď budeš vedieť základné vodičské úkony ako je rozbeh, zastavenie, spomalenie vozidla, radenie rýchlosti, otáčanie, kontrola vozidla pôjdeš pripravený do cestnej premávky. Počas výuky sa Vám venujeme. Cvičisko v pohode a ide to aj bez KRIKU ! Vždy férové, poctivé a slušné jednanie bez kriku. Po chybe žiaka nekričíme ale vždy vysvetľujeme a vysvetľujeme tak aby pochopil kde urobil chybu. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod.
Jazdili sme a jazdíme na vozidlách značky PEUGEOT, v každom vozidle sme mali a máme cúvaciu kameru, senzory. Jazdíme na "Nafte" a aj  "Benzíne". Servis vozidiel pravidelný v autorizovanom servise, pneumatiky a brzdy vždy v perfektnom stave a vždy pripravení
Praktický výcvik v cestnej premávke
Ľudovo povedané jazdy
Po cvičisku prebieha výcvik v premávke.
Jazdy v pohode a ide to aj bez KRIKU ! Vždy férové, poctivé a slušné jednanie bez kriku. Po chybe žiaka nekričíme ale vždy vysvetľujeme a vysvetľujeme tak aby pochopil kde urobil chybu. Jazdíme po "uličkách", hlavných ťahoch aj po najrušnejších križovatkách v meste Košice. Jazdíme zvýšenou rýchlosťou mimo obce a aj po diaľnici. Pri výcviku nešetríme prejazdené kilometre ani spotrebu auta. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod. Aj v sobotu a nedeľu. V individuálnom kurze podľa potrieb frekventantov.

Autoškola má aj prívesný vozík 750 kg
V autoškole je možnosť odjazdiť 3 vyučovacie hodiny s prívesom do 750 kg
Po kurze a skúške dostaneš Vodičské Oprávnenie a Vodičák sk B, AM, B1
Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah