Autoškola v Košiciach - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Autoškola v Košiciach

Autoškola DLD VIKTÓRIA
je držiteľom osvedčenia o registrácii autoškoly podľa zákona 93/2005 ktorú vydal obvodný úrad dopravy v Košiciach. Monitoring dochádzky na výuku a jazdy prebieha v systéme JISCD prevádzkovanom Ministerstvom dopravy SR.
Podľa osvedčenia o registrácii autoškoly, autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva
 • Výučbu,výcvik účastníkov prípravy v autoškole na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre vodičák skupiny B. Polícia ti vydá po skúške vodičák sk B+B1 a AM
 • Vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny B. Doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B.
 • Dopravnú výchovu obyvateľstva. Kondičné jazdy pre skupinu B v meste Košice
Autoškola DLD VIKTÓRIA prevádzkovateľ

Daniel Demjan - DLD VIKTÓRIA
IČO: 40117782
Sídlo autoškoly - prevádzka:
Sme autoškola v Košiciach.
Podnikateľské centrum STROJÁR,
Južná Trieda 93 ,04001 Košice,
7 poschodie,číslo dverí 707-708
Tel:

 • 0911 868341
E-mail:
 • info@dldviktoria.sk
Mapy Google kde sme

 • Upozornenie : aby si nedal(a) prihlášku  inam :) pretože na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola! My sme na 7 poschodí ! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika, recepciu a do výťahu na 7 poschodie v podnikateľskom centre
 • Nie prízemie autoškola kam ťa môže poslať informátor! ale 7 poschodie! Daniel Demjan - DLD Viktória
Po absolvovaní kurzu B v našej autoškole  Vám Polícia po skúške udelí vodičák sk. B + B1 a AM a to vám umožňuje riadiť tieto druhy vozidiel
 • Všetky osobné automobily
(s manuálnou i automatickou prevodovkou).
 • Ľahké nákladné autá do 3500 kg.
 • Príves smie byť pripojený a to do 750 kg.
 • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3.
 • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia sk. B oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW) s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

 • Skupina T , vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM,B1,B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1. Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Výcvik v našej autoškole
 • Teoretická príprava
Nie sme autoškola s drevenou tabuľou a kriedou, púšťaním starých DVD na malom televízore, alebo že počas teórie na každej hodine sa robia len testy ako v autoškole...
Výuka v Autoškole DLD Viktória prebieha v modernej učebni ktorá je vybavená projekčnou a zobrazovacou technikou, dataprojektorom, veľkou projekčnou plochou,LED TV, PC, WIFI. Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor.
Inštruktor autoškoly pomocou prezentácii, aplikácii, premietaných projekčnou technikou na veľkej projekčnej ploche vysvetlí jednotlivé § Zákonov a Vyhlášok, vysvetlí Pravidlá Cestnej Premávky, riešenie križovatiek, uplatňovanie predností v jazde, význam jednotlivých dopravných značiek, zásady bezpečnej jazdy, teóriu bezpečnej jazdy, konštrukciu.
Ak žiak nezvládne danú problematiku napríklad teoretické riešenie križovatiek tak mu poskytneme doučovanie.
Teória prebieha na učebni vybavenej audiovizuálnou technikou. Nie krieda a drevená tabuľa
Teória prebieha spravidla jedenkrát týždenne, v utorok v poobedňajšom čase aby sa mohli zúčastniť či študenti denného štúdia tak aj pracujúci do ... Máme radosť že  takmer všetci  žiaci skúšku z testov zvládnu na prvý pokús.
Až 50% teórie môžeš vynechať z hoc akého dôvodu a nahradiť si ju doma v systéme JISCD.
Počet hodín v kurze, obsahová náplň
V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % doma samoštúdiom v JISCD. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Učebné pomôcky autoškoly
Vždy aktuálna a zdarma Apka! Každý náš žiak dostane k štúdiu bezplatne zdarma prístup do ON-LINE UČEBŇA - Dobrý vodič !
Nie neaktualnú knihu ale Dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc . Prístup cez tvoje heslo do vždy aktualizovanej apky kde je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly!
Zdarma v kurze Apka v tvojom mobile. Samozrejmosťou je vždy aktuálna a pravidelne podľa zmien v Zákonoch vždy aktualizovaná. Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky, Teória vedenia vozidla, Zásady bezpečnej jazdy, Konštrukcia  motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Kvalitná, pravidelne aktualizovaná aplikácia ON LINE UČEBŇA Dobrý vodič plne nahrádza papierovú učebnicu a vo veľa aspektoch ju prekonáva. Nie každá autoškola ti dá takúto možnosť ale aby ušetrili používajú neaktuálne knihy!
 • Praktický výcvik  najprv autotrenažér
  Začína na trenažéry autoškoly. Pomocou virtuálnej grafiky verne simuluje jazdu vedenia motorového vozidla s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla a nacvičovanie rizikových situácií. Je koncipovaný tak, aby zvládol simuláciu dynamiky skutočného motorového vozidla. Naučíte sa, precvičíte si a vyskúšate si základné úkony potrebné pre ovládanie automobilu. To všetko bez stresu, nervózneho inštruktora, a nejakých komplikácii.
Praktický výcvik cvičisko
Do vozidla usadneš až keď si to v pokoji vyskúšaš na autotrenažéri , potom pokračuješ na autocvičisku. Potom keď budeš vedieť základné vodičské úkony ako je rozbeh, zastavenie, spomalenie vozidla, radenie rýchlosti, otáčanie, kontrola vozidla pôjdeš pripravený do cestnej premávky. Počas výuky sa Vám venujeme. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod. V individuálnom kurze podľa potrieb frekventantov.
Praktický výcvik jazdy
Po cvičisku prebieha výcvik v premávke. Jazdy prebieha aj po najrušnejších križovatkách v Košiciach. Jazdíme po "uličkách" a hlavných ťahoch v meste Košice. Nacvičíme aj jazdu zvýšenou rýchlosťou mimo obce a aj po diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Pri výcviku nešetríme prejazdené kilometre ani spotrebu auta.
Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod. Aj v sobotu a nedeľu. V individuálnom kurze podľa potrieb frekventantov. Jazdíme na "Nafte", "Benzíne" a vozidlách značky
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah