Doškoľovací kurz vodičov - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola v Košiciach700 € sk. B+4 jazdy naviacKvalitná príprava700 € sk. B+4 jazdy naviacPoctivý, plný a fér výcvik700 € sk. B+4 jazdy naviacTesty?, u nás v pohode a :)700 € sk. B+4 jazdy naviacÚspešnosť na skúške700 € sk. B+4 jazdy naviacKvalitná autoškola v Košiciach700 € sk. B+4 jazdy naviacAbsolvuješ všetky hodiny700 € sk. B+4 jazdy naviacAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v Košiciach700 € kurz B+4 jazdy naviacMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Doškoľovací kurz vodičov

Autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B
Zaradenie do doškoľovacieho kurzu
Kto neurobí chybu v živote? Môže sa to stať každému z nás, také zadržanie vodičského preukazu je však chybou, nad ktorou uvažujeme až po a nie pred každou jazdou! To sa učí už v kurze autoškoly ale čas letí a akosi vodič ... Je to chyba ktorá môže vám poriadne skomplikovať život mať aj vážne následky, napríklad strata pracovného miesta a aj ...

Doškoľovací kurz vodičov, v autoškole Košice.
 • O absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. Ak ste v skúšobnej dobe a podľa Zákona 8/2009 ste urobili nejakú tu chybu :) , alebo ste možno prišli o vodičský preukaz pretože polícia ho vám odobrala alebo zadržala a chcete ho vrátiť tak...
 • Treba mať platné rozhodnutie ľudský povedané papier od orgánu polície
 • Kde v rozhodnutí polícia rozhodne o vašich rôznych povinnostiach, čo a ako a podmienkach za akých vám vráti vodičský preukaz. Orgán Policajného zboru v rozhodnutí určí rozsah a rôzne podmienky za akých vám vráti vodičák ako napríklad povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, sedenie na dopravnom poradenstve u psychológa a aj preskúšanie odbornej spôsobilosti  čiže ľudovo povedané skúška podľa zákona 8/2009.
 • Ak máte všetky "procedúry" v rozhodnutí polície už absolvované a máte potvrdenia tak potom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu v autoškole vás autoškola prihlási na skúšku z odbornej spôsobilosti na polícii a polícia vám určí termín skúšky.

Ono to všetko u lekárov , psychológov niečo stojí a potom žiadateľ na tom doškoľovacom kurze v autoškole už šetrí, ľudovo povedané kde je najlacnejší ?
Takže treba mať na pamäti že polícia už to vám tak ľahko na tej skúške nedá! nie testy ale jazde  ... :) :) :)  už to nebude ako keď ste začínali ako zelené ucho a policajt zažmúril obe oči! ... a máte len jeden pokus a potom až o 3 mesiace a zase ... :) :) :)

Obsah doškoľovacieho kurzu
Doškoľovací kurz vodičov sa skladá
 • z výučby teórie
 • a praktického výcviku.
Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku doškoľovacieho výcviku pre skupinu B

Skupina vodičského oprávnenia

    Výučba teórie


Praktický výcvik

PCP

TVV

ZBJ

 PDN

      B

6

 2

2

  2

    6

Vysvetlivky:
PCP
- Predpisy o Cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV
- Teória Vedenia Vozidla
ZBJ
- Zásady Bezpečnej Jazdy
PDN
- Problematika Dopravnej Nehodovosti
Tento kurz
 • Vykonávame v súlade s učebnými osnovami
 • A v náležitom a plnom rozsahu
 • Kurz sa vedie v JISCD
 • Obsah a rozsah učiva pre skupinu vodičského oprávnenia B určuje učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
 • Termín kurzu sa dohodne v čase ktorý vyhovuje účastníkovi kurzu.


Ak máte všetky "procedúry" v rozhodnutí polície už absolvované a máte potvrdenia tak potom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu v autoškole vás autoškola prihlási na skúšku z odbornej spôsobilosti na polícii a polícia vám určí termín skúšky do 30 dní od prihlásenia na skúšky

Viac info individuálne

0911868341

info@dldviktoria.sk

Skúška z odbornej spôsobilosti
Ak neprospejete na skúške , čiže nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti, tak vám vaše vodičské oprávnenie správny orgán odoberie
Ak sa rozhodnete že doškoľovací kurz a celú procedúru podľa rozhodnutia polície neabsolvujete bude vám vaše vodičské oprávnenie odobraté
Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
0911868341, info@dldviktoria.sk
Návrat na obsah