Doškoľovací kurz vodičov - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Doškoľovací kurz vodičov

Autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B
Zaradenie do doškoľovacieho kurzu
O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru vtedy ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac.
Orgán Policajného zboru rozhodne a nariadi
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole
preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
  • preskúmaní psychickej spôsobilosti
  • a aj preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa zákona 8/2009
Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu vás autoškola prihlási na skúšku z odbornej spôsobilosti

Obsah doškoľovacieho kurzu
Všetko o skúške
Skúška z odbornej sôsobilosti
Ak neprospejete na skúške , čiže nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti, tak vám vaše vodičské oprávnenie správny orgán odoberie.
Ak sa rozhodnete že doškoľovací kurz a celú procedúru podľa rozhodnutia polície neabsolvujete bude vám vaše vodičské oprávnenie odobraté.
Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.
Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku doškoľovacieho výcviku pre skupinu B

Skupina vodičského oprávnenia

    Výučba teórie


Praktický výcvik

PCP

TVV

ZBJ

 PDN

      B

6

 2

2

  2

    6

Vysvetlivky:
PCP
- predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV
- teória vedenia vozidla
ZBJ
- zásady bezpečnej jazdy
PDN
- problematika dopravnej nehodovosti
Teto kurz vykonávame v súlade s učebnými osnovami, a v náležitom a plnom rozsahu.
Obsah a rozsah učiva pre skupinu vodičského oprávnenia B určuje učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Termín kurzu sa dohodne v čase ktorý vyhovuje účastníkovy kurzu.
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah