Doškoľovací kurz vodičov - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Doškoľovací kurz vodičov

Autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B
Zaradenie do doškoľovacieho kurzu
Doškoľovací kurz Košice.
O absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru.  Ak ste prišli o vodičský preukaz pretože polícia ho vám odobrala alebo zadržala a chcete ho vrátiť treba mať rozhodnutie (papier od ) orgánu polície. V rozhodnutí polícia rozhodne o rôznych povinnostiach a podmienkach za akých vám vráti vodičský preukaz.  Orgán Policajného zboru v rozhodnutí určí rozsah a rôzne podmienky za akých vám vráti vodičák ako napríklad povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, sedenie na dopravnom poradenstve u psychológa a aj preskúšanie odbornej spôsobilosti (ľudovo povedané skúška) podľa zákona 8/2009.
Ak máte všetky "procedúry" v rozhodnutí polície už absolvované a máte potvrdenia tak potom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu v autoškole vás autoškola prihlási na skúšku z odbornej spôsobilosti na polícii a polícia vám určí termín skúšky

Obsah doškoľovacieho kurzu
Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.
Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku doškoľovacieho výcviku pre skupinu B

Skupina vodičského oprávnenia

    Výučba teórie


Praktický výcvik

PCP

TVV

ZBJ

 PDN

      B

6

 2

2

  2

    6

Vysvetlivky:
PCP
- predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV
- teória vedenia vozidla
ZBJ
- zásady bezpečnej jazdy
PDN
- problematika dopravnej nehodovosti
Teto kurz vykonávame v súlade s učebnými osnovami, a v náležitom a plnom rozsahu.
Obsah a rozsah učiva pre skupinu vodičského oprávnenia B určuje učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov ktorú vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Termín kurzu sa dohodne v čase ktorý vyhovuje účastníkovi kurzu.

Ak máte všetky "procedúry" v rozhodnutí polície už absolvované a máte potvrdenia tak potom po absolvovaní doškoľovacieho kurzu v autoškole vás autoškola prihlási na skúšku z odbornej spôsobilosti na polícii a polícia vám určí termín skúšky
Všetko o skúške
Skúška z odbornej sôsobilosti
Ak neprospejete na skúške , čiže nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti, tak vám vaše vodičské oprávnenie správny orgán odoberie.
Ak sa rozhodnete že doškoľovací kurz a celú procedúru podľa rozhodnutia polície neabsolvujete bude vám vaše vodičské oprávnenie odobraté.
Copyright 2023, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah