Vaše časté otázky - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý a plný výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachNajkvalitnejšia výuka v KEAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
0911868341
0911868341
info@dldviktoria.sk
info@dldviktoria.sk
MENU
Prejsť na obsah

Vaše časté otázky

Ak tu nenájdete potrebné informácie ohľadom našej autoškoly, našich kurzov,  radi Vám odpovieme na Vaše otázky
Radi Vám odpovieme na otázky ohľadom výcviku v autoškolách ,počtu hodín v autoškolách,  aj keď  ste žiak inej autoškoly
0911 868341   
  info@dldviktoria.sk
Pošlite otázku na
Časté otázky
 • ktoré prišli nám na náš e-mail
Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
 • Do autoškôl a autoškoly DLD VIKTÓRIA sa musíš podľa Zákona prihlásiť osobne a musíte priniesť lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia" Preto ešte pred zaradením do kurzu v každej autoškole si musíte stiahnuť a vytlačiť alebo vyzdvihnúť v autoškole tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky". Uvedené tlačivo si musíte dať potvrdiť u svojho lekára. Týmto preukazujete že ste spôsobilí riadiť motorové vozidlo. Až po predložení vyššie uvedeného  tlačiva, ktoré máte potvrdené od svojho lekára vás autoškola môže zaradiť do výcviku. Tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" je vo formáte A 4 a môžete si ho stiahnuť z našej web stránky. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musíš vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4 !!! Alebo si tlačivo bezplatne vyzdvihni v autoškole DLD VIKTÓRIA. Potom autoškola Vaše údaje zaznamená do autoškolského systému JISCD. A ste v kurze. Zápis do autoškoly DLD Viktória prebieha v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
 • Informácie o kurze v autoškole DLD Viktória dostaneš
- mailom na info@dldviktoria.sk
- telefonicky na tel. č.  0911 868341
- osobne v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
 • Upozornenie:
Na prízemí v STROJÁR je aj iná autoškola.
My sme na 7 poschodí. Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika v podnikateľskom centre .
Kedy otvárate najbližší kurz ?
Na otvorenie kurzu nečakáš! Kurzy otvárame každý týždeň v UTOROK o 17.00
 • Na otvorenie kurzu v našej autoškole nečakáš! Donesieš potvrdené tlačivo "Žiadosť o udelenie VO", zaplatíš za kurz, hneď od autoškoly dostaneš učebné pomôcky, prístupový kód do apky "Dobrý vodič", inštrukcie k výuke ...kedy...ako...a..., zaradíme ťa do systému JISCD, následne ti prídu prístupové údaje do systému JISCD  a si vo vyučovacom procese pre autoškoly
 • Pre zaradenie do kurzu potrebuješ mať predpísané potvrdené lekárom tlačivo "Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia"
Zápis
  • Pravidelne v Utorky 15.30-20.00 hod a na čas od 17.00 do 20.00 je potrebné zavolať deň vopred na 0911 868341 (je vyučovanie , ale vybavíme ťa )
  • Over si či budeme v kancelárii na t.č. 0911 868341
  • alebo ak sa objednáš na konkretný dátum a čas, a to po telefonickej objednávke aspoň deň vopred na t.č. 0911 868341, dohodneme si stretnutie s nami v dohodnutom čase v kancelárii a učeni našej autoškoly
  • Objednať sa môžete aj elektronicky na info@dldviktoria.sk. a dohodnete stretnutie s nami v dohodnutom čase v priestoroch našej autoškoly
  Zápis osobne prebieha v priestoroch učebne a kancelárie autoškoly na 7 poschodí !!!
  • Podnikateľské centrum STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708
  Nemôžem sa zúčastňovať na teórii. Môžem v autoškole vynechať teóriu ?
  Áno ale 50% si ju musíš nahradiť doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD ...viz nižšie
  • V autoškole podľa Zákona musíte absolvovať teóriu v predpísanom počte. T.j 32 hodín, každá autoškola na Slovensku má stanovený rovnaký minimálny počet hodín v kurze, a preto v učebni musí mať namontované zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly a o čase strávenom v učebni. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu aicky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave - JISCD. Jednotný informačný systém v cestnej doprave prevádzkuje štát, čiže Ministerstvo dopravy, takže GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu je  v autoškolách povinný a je rovnaký aj minimálny počet hodín teórie . Jednoducho povedané je to sledované prostredníctvom GPS monitoringu žiakov zo strany štátu.
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % v JISCD. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny v JISCD a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.

  Koľko hodín teórie je v autoškole ?

  Naša autoškola tu uvádza kompletný počet hodín teórie v autoškolách
  Koľko je v autoškole jázd?
  Naša autoškola tu uvádza kompletný  počet hodín praxe v autoškole.
  Aká je dĺžka kurzu v autoškole?
  Zo zákona o autoškolách je to maximálne 1 rok. Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od vášho aktívneho prístupu, takže závisí od vašich možností - voľného času žiaka a pod. Teória prebieha LEN 1 x do týždňa, utorky od 17.00 hod , pretože študenti  denného štúdia   môžu hodiny teórie navštevovať  zvyčajne až po 16.00 hod.
  Po absolvovaní teórie je na vás ako často si budete dávať  hodiny autotrenažéra cvičiska a praktických jázd. Maximálne kurz môže však  trvať do jedného roka, je to stanovené zo zákona.
  Som študent, pracujúci, viete mi  prispôsobiť čas a termín jázd?
  Áno, deň a čas praktickej jazdy si dohodnete vopred podľa vašich časových možností. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 22.00 hod.
  Jazdíme denné od rána od 6.00 hod do 22.00 hod.  Jazdíme aj v sobotu a aj nedele
  Aké učebné pomôcky dostanem?
  Každý žiak v kurze našej autoškoly dostane prístup do ON-LINE učebne zdarma, je to ON-LINE UČEBŇA s komplet výukou! Už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma  výuka! Je tam ako zvládnuť kuželky na skúšku - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách.

  V našej autoškole ostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc

  Môžem získať vodičský preukaz sk. B  od 17-tich rokov ?
  Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný. Skúšku môžete absolvovať už ako 17-ročný v deň dovŕšenia 17 r. Po úspešnom zložení  skúšky vám bude udelené vodičské oprávnenie na sk. B.  Do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace  môžete viesť vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorého schválil zákonný zástupca, má vodičák skupiny B najmenej 10 rokov a bol zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru.
  Môžem sa prihlásiť do autoškoly na  sk. B  od 16-tich rokov ?
  Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný.
  Aké testy sú na skúškach ?
  Skúška z teórie by pre vás mala byť formalita pokiaľ sa budete aktívne pripravovať. Od 1.4.2023 sa Teoretická skúška vykoná elektronicky skúšobným testom na polícii a testy sú náhodne generované. Na Teoretickú skúšku máš 30 minút. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným bodom, dvoma, tromi alebo štyrmi bodmi. Skúšobný test obsahuje 40 náhodne vybraných otázok. Ak si žiak našej autoškoly zdarma v cene kurzu dostaneš zdarma prístup do On-line učebne aplikácie Dobrý vodič.
  V apke Dobrý Vodič a aj v JISCD máš kompletnú výuku potrebnú na zvládnutie testov na skupinu B. A to potrebné Zákony a Vyhlášky, na študovanie jednotlivých ustanovení a § Pravidiel Cestnej Premávky, jednotlivé Dopravné značky a Dopravné zariadenia, Riešenie dopravných situácii, Teória Vedenia Vozidiel, Zásady Bezpečnej jazdy, Konštrukcia vozidiel.
  V apke sú kompletné otázky a odpovede pre všetky skupiny vodičských oprávnení, otázky potrebné na zvládnutie nových testov

  Email: info@dldviktoria.sk Tel: 0911868341
  Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
  Tel: 0911868341 Email: info@dldviktoria.sk
  0911868341, info@dldviktoria.sk
  Návrat na obsah