Vaše časté otázky - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Vaše časté otázky

Ak tu nenájdete potrebné informácie ohľadom našej autoškoly, naších kurzov,  radi Vám odpovieme na Vaše otázky
Radi Vám odpovieme na otázky ohľadom výcviku v autoškolách ,počtu hodín v autoškolách,  aj keď  ste žiak inej autoškoly
Pošlite otázku na
Časté otázky
  • ktoré prišli nám na náš e-mail
Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
  • Do autoškôl a autoškoly DLD VIKTÓRIA sa musíš podľa Zákona prihlásiť osobne a musíte priniesť lekárom potvrdené tlačivo Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia" Preto ešte pred zaradením do kurzu v každej autoškole si musíte stiahnuť a vytlačiť alebo vyzdvihnúť v autoškole tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky". Uvedené tlačivo si musíte dať potvrdiť u svojho lekára. Týmto preukazujete že ste spôsobilí riadiť motorové vozidlo. Až po predložení vyššie uvedeného  tlačiva, ktoré máte potvrdené od svojho lekára vás autoškola môže zaradiť do výcviku. Tlačivo "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky" je vo formáte A 4 a môžete si ho stiahnuť z našej web stránky. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musíš vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4 !!! Alebo si tlačivo bezplatne vyzdvihni v autoškole DLD VIKTÓRIA. Potom autoškola Vaše údaje zaznamená do autoškolského systému JISCD. A ste v kurze. Zápis do autoškoly DLD Viktória prebieha v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
  • Informácie o kurze v autoškole DLD Viktória dostaneš
- mailom na info@dldviktoria.sk
- telefonicky na tel. č.  0911 868341
- osobne v priestoroch autoškoly v Podnikateľskom centre STROJÁR, Južná Trieda 93, 04001 Košice, 7 poschodie, číslo 707-708.
  • Pozor:
Na prízemí v samostatnom vchode je iná autoškola.
My sme na 7 poschodí. Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika v podnikateľskom centre .
Nemôžem sa zúčastňovať na teórii. Môžem v autoškole vynechať teóriu ?
Áno ale si ju musíš nahradiť doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD ...viz nižšie
  • V autoškole podľa Zákona musíte absolvovať teóriu v predpísanom počte. Každá autoškola na Slovensku má stanovený rovnaký minimálny počet hodín v kurze, a preto v učebni musí mať namontované zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly a o čase strávenom v učebni. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave - JISCD. Jednotný informačný systém v cestnej doprave prevádzkuje štát, čiže Ministerstvo dopravy, takže GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu je  v autoškolách povinný a je rovnaký aj minimálny počet hodín teórie . Jednoducho povedané je to sledované prostredníctvom GPS monitoringu žiakov zo strany štátu.
  • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % v JISCD. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny v JISCD a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.

Koľko hodín teórie je v autoškole ?

Naša autoškola tu uvádza kompletný počet hodín teórie v autoškolách
Koľko je v autoškole jázd?
Naša autoškola tu uvádza kompletný  počet hodín praxe v autoškole.
Aká je dĺžka kurzu v autoškole?
Zo zákona o autoškolách je to maximálne 1 rok. Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od vášho aktívneho prístupu, takže závisí od vašich možností - voľného času žiaka a pod. Teória prebieha zvyčajne 1 x do týždňa, zvyčajne v poobedňajších hodinách, pretože študenti  denného štúdia   môžu hodiny teórie navštevovať  zvyčajne až po 16.00 hod. S
pravidla vždy v Utorky od 17.00 do 20.00. Ak je záujem zo strany žiakov a v kurze nie sú žiaci denného štúdia, napríklad sú len študenti vysokých škôl  a pracujúci na zmeny  tak teória môže prebiehať  aj v dopoludňajších hodinách. Všetko je na  vzájomnej dohode. Na čase a dňoch  vyučovania teórie sa dohodnú účastníci kurzu pred otvorením  kurzu v autoškole. Po absolvovaní teórie je na vás ako často si budete dávať  hodiny autotrenažéra a praktických jázd. Napríklad ak nemáte ešte potrebný  vek 17 rokov na absolvovanie skúšky, chodíte do školy, pracujete a pod.  Maximálne  však môže kurz trvať do jedného roka. Samozrejme termín a čas jázd si určujete vy. Naša autoškola nemá záujem na nejakom naťahovaní kurzu.  Maximálne kurz môže však  trvať do jedného roka, je to stanovené zo zákona.
Som študent,pracujúci,Viete mi  prispôsobiť čas a termín jázd?
Áno, deň a čas praktickej jazdy si dohodnete vopred podľa vašich časových možností. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod.
Jazdíme denné od rána od 6.00 hod do 22.00 hod.  Ak potrebujete budeme jazdiť aj cez víkendy.
Aké učebné pomôcky dostanem?
Výuka je aj v systéme JISCD a to TVV, ZBJ, NVU, PVC.
Ale každý žiak v kurze našej autoškoly dostane prístup do ON-LINE učebne zdarma, je to ON-LINE UČEBŇA s komplet výukou! Už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma  výuka! Je tam ako zvládnuť kuželky na skúšku - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách.

V našej autoškole ostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc

Môžem získať vodičský preukaz sk. B  od 17-tich rokov ?
Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný. Skúšku môžete absolvovať už ako 17-ročný v deň dovŕšenia 17 r. Po úspešnom zložení  skúšky vám bude udelené vodičské oprávnenie na sk. B.  Do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace  môžete viesť vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorého schválil zákonný zástupca, má vodičák skupiny B najmenej 10 rokov a bol zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru.
Môžem sa prihlásiť do autoškoly na  sk. B  od 16-tich rokov ?
Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný.
Aké testy sú na skúškach ?
Otázky v testoch na skúškach o vodičské oprávnenie sú zhodné s otázkami v testoch ktoré používame v autoškole. Je ich 35 kusov. Veľa otázok sa opakuje. Testy na skúškach  sú  označené bodkami a nie číslami ako v autoškole. V autoškole DLD VIKTÓRIA dostanete papierové testy, preto takmer všetci naši žiaci testy urobia na plný počet bodov.
Chcela by som doma robiť si testy z autoškoly. Zapožičiavate v autoškole testy ?
V kurze v našej autoškole dostanete aj skušobné testy . Testy sú  v ON-LINE učebni do ktorej dostanete prístup zdarma.Takže skúška z teórie by pre vás mala byť formalita pokiaľ sa budete aktívne pripravovať.
Ako dlho trvá jedna jazda?
Autoškola zaznamenáva jazdy do systému JISCD prostredníctvom čipu. Pípne sa začiatok a koniec jazdy a hotovo. Skontroluješ si to v JISCD. Celkovo v autoškole je spolu minimálne  4 hod. trenažér alebo cvičisko, 2 hod cvičisko, 24 hod. jazdy, 6 hod. flexi a 2 hod kuželky. V systéme JISCD sú jazdy vedené v minútach. Aby bola započítaná musí trvať minimálne 30 minút a maximálne 135 minút. Od 2017 r každá autoškola na Slovensku už má rovnaký minimálny počet hodín v kurze. Vo vozidle má namontované zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o zúčastnení sa  na jazde a trvaní dĺžky jazdy. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave JISCD digitálna autoškola. Čiže je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách povinný a je rovnaký minimálny počet hodín.
Počas jázd najazdíme potrebné kilometre  v Košiciach ako  aj mimo obce, jazdu si vyskúšate aj na diaľnici.
Samozrejme že jazdíme  po najrušnejších križovatkách  v meste Košice . Samozrejmosťou sú aj jazdy cez víkendy. Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, neskracovanie jázd ,nešetrenie pohonných hmôt.A samozrejme aj jazda s prívesom.
Autoškola používa počas jázd čiernu skrinku. Od 14.12.2016 používa naša autoškola GPS Monitoring žiaka - JISCD systém. Všetka dokumentácia autoškoly sa vedie elektronicky.
Ako prebieha teória?
V kurze je už možná 50 % elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaných hodín teórie, bez udania dôvodu) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole Ak vynecháš teóriu tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD. Teória prebieha len v popoludňajšom  čase, až po 16.00 hod. Pretože študenti denného štúdia môžu na hodiny teórie zvyčajne až po 15.00 hod. Ak je záujem zo strany žiakov tak teória môže prebiehať  aj v dopoludňajších hodinách. Vyučovanie prebieha v malom kolektíve kde inštruktor autoškoly DLD VIKTÓRIA pomocou najmodernejšej audiovizuálnej techniky ako veľkoplošná obrazovka prepojená s počítačom a za pomoci výkladu vám vysvetlí jednotlivé ustanovenia Pravidiel Cestnej Premávky, teórie jazdy a zásad bezpečnej jazdy. Hlavný dôraz kladieme na pochopenie križovatiek. Pred skúškou v cene kurzu je preskúšanie žiaka z pravidiel cestnej premávky a konštrukcie  zdarma.Každá autoškola na Slovensku už má v učebni zariadenie ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom  v učebni. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS  monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému  v doprave JISCD digitálna autoškola. Čiže od 2018  je GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách povinný a je rovnaký minimálny počet hodín.
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah