Autoškola kurz B - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachKvalitne, poctivo kurz BTeória kvalitne,poctivoVodičák sk. B+B1,AM Autoškola v KošiciachOsobné auta do 3,5tAutoškola v KošiciachNákladné vozidlá do 3,5tAutoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Autoškola kurz B

Prečo si vybrať kurz sk. B v autoškole DLD Viktória
Vždy férové, poctivé a slušné jednanie bez kriku a odučené a absolvované všetky hodiny a dáme ti to aj na papier ak chceš! A namiesto "planých" sľubov a akože nejakej garancie ako napríklad v autoškole ..., tak v našej autoškole máš TY vždy reálnu kontrolu nad svojím výcvikom pretože už od začiatku kurzu dostaneš prístup do autoškolského systému JISCD kde...
- v JISCD si kontroluješ svoj reálne absolvovaný výcvik a
- vidíš svoje všetky Zákonom predpísané hodiny teórie, trenažéra, cvičiska, jázd v premávke
- pozrieš si kedy si mal jazdu v premávke, jej dĺžku a reálny čas jazdy, koľko si najazdil km, s kým
- zistíš koľko ti ešte ostáva jázd v premávke
- Je to tvoja kontrola nad výcvikom, už ťa inštruktor "neošidi" napríklad nad počtom jázd, preto to nedávajú všade v kurze
- Možeš vynechať až 50% teórie bez ospravedlnenia
- a potom si doma v JISCD doštudovať a nahradiť vynechanú teóriu na učebni
Vybavená učebňa projekčnou technikov, projektor, veľká premietacia plocha, PC, Monitor, Wifi, samostatné sedenie.
Vo väčšine autoškôl používajú 1 alebo 2 typ CD na výuku (aj tie máme ), ale naša autoškola má k dispozícii učebné pomôcky ktoré iné autoškoly nemajú, prezentácie s výkladom na špecifiká Košickej premávky, fotky križovatiek, videa a ... skripta pre žiaka
Vždy aktuálne učebné materiály , nie starú knihu ako v autoškole ... :) , napálene CD,... ale
Vždy aktuálna Apka už aj vo vašom smartfóne. Dostaneš zdarma v kurze Apku - elektronickú učebnicu Pravidiel Cestnej Premávky s prístupom a heslom. Apka do mobilu, PC, notebook, tablet .

Namiesto neaktuálnej starej knihy, nejakého napáleného cd a pod.,  u nás dostaneš zdarma prístup = heslo do apky aplikácie On line učebňa Dobrý Vodič. Apka je kompletný sprievodca učebnými materiálmi v súlade s platnými osnovami.
Už vo vašom smartfóne, tablete, PC aktuálne dopravné značky,riešenie križovatiek, 50 animovaných dopravných situácií v 3D, riešenia s podrobným výkladom, ilustrované pravidlá cestnej premávky, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, konštrukcia motorového vozidla pre skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe, ako zvládnuť autocvičisko teória, ilustrácie, inštruktážne video. Je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách. Aplikáciu využiješ na tvoju prípravu na doma, ak vynecháš nejakú teóriu v apke je všetko čo potrebuješ v autoškole a na skúške. V apke sú kompletné otázky a odpovede pre všetky skupiny vodičských oprávnení, otázky potrebné na zvládnutie nových testov od 1.4.2023 !
Možeš vynechať až 50% teórie bez ospravedlnenia a doma si ju doštudovať. Ak vynecháš teóriu na učebni môžeš si ju nahradiť v systéme JISCD a to samoštúdiom doma na smartfóne pri kávičke. Férová autoškola ktorá ťa neukráti na tvojom výcviku a namiesto pekných sľubov ti dávame záruku absolvovania všetkých predpísaných hodín v autoškole podľa Zákona 93/2005, Vyhlášky 45/2016 a učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR pretože dostaneš už pred kurzom prístup do systému JISCD a tu si všetko skontroluješ, aj našu autoškolu, tvojho inštruktora a váš výcvik. V systéme JISCD je aj zdarma elearning pre náhradu vynechaných hodín teórie. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Po kurze v autoškole a úspešnej skúške dostaneš Vodičské oprávnenie skupiny B ktoré oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1.
S týmto vodičákom sa môžeš uplatniť hneď aj na trhu práce kde s vodičákom sk B si skôr nájdeš uplatnenie ako s maturitou ! Napríklad rôzne kuriérske, donáškové, zásobovacie služby, vodič taxi, sanitka, dopravná zdravotná služba a iné X služby, po krátkom kurze v DP vodič električky. S týmto VP môžeš šoférovať...
  • Všetky osobné automobily
(s manuálnou i aickou prevodovkou).
  • Ľahké nákladné autá do 3500 kg
  • k ním Príves do 750 kg (súprava do 3,5 t)
  • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3
  • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia sk. B oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW) s aickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky
  • Skupina T , vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg
V kurze našej autoškoly absolvuješ kvalitné prednášky na učebni s projekčnou a zobrazovacou technikou a nie sme ako autoškola(y)... len s tabuľou, kriedou a poprípade malým televízorom ako v autoškole... Máme vybavenú učebňu, veľká projekčná plocha a zobrazovacia technika, dataprojektor, PC, učebné pomôcky, WIFI. Dôraz kladieme nielen na vysvetlenie ale hlavne pochopenie Pravidiel Cestnej Premávky, § vyhlášok, zákonov ktoré potrebuješ na jazde.
  • Autotrenažér, v kľude, bez stresu nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,príprava na autocvičisko.
Potom autocvičisko
nácvik základných vodičských zručností, rozbeh, spomalenie, brzdenie, zastavenie na určenom mieste, radenie rýchlosti, jazda v osmičke, jazda pomedzi kužele, nácvik kuželov na skúšku
Jazdy neskracujeme  a hlavne neflákame, nešetríme palivo, jazdíme centrum mesta Košice, "uličky", mimo obce a skúsime aj diaľnicu. Nikdy to neflákame. Náš inštruktor je absolventom dopravy a NIE ako v autoškole(ách) ....  brigádnik, štátny vyslúžilec, čo je v autoškole len do počtu áut aby si privyrobil . Po chybe žiaka nekričíme ale vždy vysvetľujeme a vysvetľujeme tak aby pochopil kde urobil chybu. Náš inštruktor autoškoly sa vám bude vždy venovať a vysvetľovať počas celej jazdy. Náš inštruktor počas jazdy "nekuká" len do mobilu a vozí sa ....lebo "brigáduje"...
Počet jázd, dĺžku, km - záruka absolvovania hodín = umožňujeme prístup do autoškolského systému JISCD kde každý žiak našej autoškoly v Košiciach vidí svoje reálne absolvované hodiny teórie, čas začiatku, konca a dĺžku jazdy a ako sa hovorí aj na prsty autoškole
Dĺžku kurzu "nenaťahujeme", je individuálna a závisí od teba, u nás kurz netrvá 9-10 mesiacov ako vraj v autoškole ... viz Facebook
Vozidlá pravidelné servisované len v autorizovanom servise.
Jazda s prívesným vozíkom každý v kurze ak má záujem odjazdí príves do 750 kg *. V autoškole možu byť 3 vyučovacie hodiny jazdy aj s prívesom do 750 kg
* od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná.
Jazda po diaľnici. V kurze jazda po diaľnici smerom Prešov a späť, jazda vo vyšších rýchlostiach, rýchlosťou viac ako 80 km/h až 130 km/h. Orientácia podľa dopravných tabúľ výjazd tam a tam.
Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci u subjektu s akreditáciou Ministerstva Zdravotníctva SR. Vyberieš si termín kurzu prvej pomoci v priebehu kurzu v autoškole. Kurz prvej pomoci už môžeš mať pred kurzom alebo absolvovať aj u iného subjektu s akreditáciou Ministerstva Zdravotníctva SR, napríklad Slovenský Červený Kríž.
Po ukončení kurzu autoškola vydá účastníkovi kurzu z JISCD osvedčenie o ukončení kurzu. Po ukončení kurzu je žiadateľ prihlásený na skúšku podľa podmienok uvedených vo Vyhláške a nasleduje skúška s Policajtom z KRPZ Košice
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah