Autoškola v Košiciach, vodičák B (AM, B1, B) - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Učíme,vysvetľujeme,nekričíme a Záruka je Čip do tvojej ruky
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah
Autoškola DLD Viktória Košice, autoškola v Košiciach pre kurz skupiny B. Po absolvovaní autoškoly v Košiciach a skúške dostaneš vodičák sk AM,B1,B. O kvalite, záruke absolvovania hodín a serióznosti našej autoškoly svedčí aj fakt že naša autoškola na rozdiel od iných autoškôl v Košiciach dáva povinný čip žiakom do vlastných rúk a aj umožňujeme prístup do štát. syst. JISCD kde žiak vidí svoje reálne absolvované hodiny.
 • Prezradíme :) :) :) že v každej autoškole má kurz B rovnaký obsah, rozsah, tematický plán a počet hodín, všade sa musí používať čip ale nemusí sa dať žiakovi :) a každý kurz v autoškolách je vedený v štátnom systéme JISCD ale cena kurzu je v každej autoškole iná pretože
V kurze sk. B  Autoškola  DLD VIKTÓRIA ponúka:   v autoškole
 • Najnižšia cena za plný a kvalitný kurz B v Košickej autoškole je 640* 580 *
 • Kvalita a garancia absolvovania všetkých hodín sa u nás = čip do tvojej ruky Sme kvalitná autoškola
 • V kurze je už možná až 50% elektronická náhrada vynechaných hodín výučby teórie na učebni v autoškole - ak vynecháš, si chorý,práca a pod. tak ak neprídeš na teóriu môžeš si to nahradiť zdarma doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD,
 • Vybavenosť = veľké cvičisko aj trenažér, učebňa s audiovizuálnou technikou, učebné pomôcky
 • Dostaneš učebnicu PCP pravidelne aktualizovaná, najnovšie testy a to do mobilu (aj do PC, tablet,notebook) zdarma v cene kurzu
 • Férovo = prístup do štátneho systému JISCD kde si overíš svoje jazdy, dĺžka, čas atď...
 • + Elearning v štát. sys. JISCD zdarma
 • V kurze jazda s prívesom, jazda po diaľnici KE - PO
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
Klikni...
AKTUÁLNA PONUKA,CENA A OTVORENIE KURZOV sk. B
1: B - KLASICKY  640 €* v akcii 580platba v celku
 • Klasický kurz VO podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B.
 • Rozsah a počet hodín je vo všetkých autoškolách podľa zákona rovnaký. To znamená že každý žiak zo zákona má rovnaký počet hodín v kurze sk. B v každej autoškole. Preto štát nariadil že každá autoškola musí používať čip na počítanie absolvovaných hodín teórie a jázd žiaka v štátnom autoškolskom systéme JISCD. Ale žiak vo väčšine autoškôl do svojich rúk čip nedostane, a účasť hlavne na jazdách ti pípa inštruktor :) :) Čip ti nemusí dať autoškola zo Zákona o Autoškolách akosi na to štát pozabudol :). Na svojich weboch potom autoškoly básnia o garanciách, dávajú záruky ale reálne... :) :) :)
 • *počet hodín v autoškolách je zo zákona rovnaký, ale nie ceny kurzov sk. B ... ((ak by sme boli platcami DPH(nemáme povinnosť zo zákona a ani ty neplatíš))  cena by bola 696 €, DPH sa platí od obratu napríklad veľké autoškoly :) )
OTVORENIE KURZU A ZARADENIE DO KURZU
 • Na otvorenie kurzu nečakáš! pretože ...
 • Kurzy otvárame každý týždeň spravidla v utorok , je potrebné mať potvrdené tlačivo od lekára a platba
 • Zaradenie do kurzu - Ak si stiahneš na našej web stránke tlačivo "Žiadosť o udelenie VO" (viz info nižšie), vytlačíš, vyplníš, dáš si ju potvrdiť u svojho lekára a následne prinesieš lekárom potvrdené tlačivo "Žiadosť o udelenie VO" do autoškoly, tak autoškola zaznamená tvoje údaje do štátneho systému JISCD  a budeš ihneď zaradený do vyučovacieho procesu v autoškole a môžeš začať výuku, dostaneš učebné pomôcky, prístup do JISCD a do Dobrý vodič.sk  a tď...
  • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) )
  Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
  My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
 • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v cestnom informačnom systéme JISCD pre autoškoly a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér, cvičisko, jazdy v premávke a prihlásenie na skúšku.
 • Časť teórie až 50% v autoškolách už môžeš vynechať ak sa nemôžeš zúčastňovať napríklad pre brigádu, prácu ! V každom kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebniach autoškôl  (ak vynecháš z akéhokoľvek dôvodu tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
Počas mimoriadnej situácie CIVID 19 a núdzového stavu ak je nutné (a nariadené vládou) výuka teórie prebieha Dištančnou formou výučby teórie


Dištančná forma výučby teórie v kurzoch
sa realizuje
- „on-line audio a video prenosom“ medzi inštruktorom a účastníkom kurzu alebo
- e-learningom v JISCD v rozsahu 100 %.
Do kurzu sa môžeš prihlásiť kedykoľvek

INÉ KURZY:
2: B -
KLASICKY Plus +
730 € v akcii 690 platba v celku
Kurz Klasicky Plus + nad rámec učebnou osnovou stanovené
napríklad
 
 • viac cúvania
 • konzultácie o učive počas celého kurzu aj po teórii, konzultácie o jazde a prejdenej trase s inštruktorom cez video aplikáciu
 • a ... viac o kurze len osobne v kancelárii autoškoly aby ostatné autoškoly neopisovali na svoj web ...
3: B - ZRÝCHLENÝ 800
 • Kurz ukončený do 3 mesiacov
4: B - INDIVIDUÁLNY od 1500 €
  • Ak chceš teóriu individuálne
  • info na 0911868341
  5: B-INDIVIDUÁLNY dopoludnia 900 €
  • Teória len dopoludnia
  • Info na 0911868341
  6: RÝCHLOKURZ- 2000 €
  • do 30 dní
  AKTUÁLNE INFO
  • TLAČIVO K LEKÁROVI
  Stiahni si ho z našej webstránky a vytlač, tlačivo a vzor vyplnenia je aj nižšie


  E PRIHLÁŠKA DO KURZU
  KEDY JE ZÁPIS


  *O CENÁCH V AUTOŠKOLÁCH
  Autoškoly si nemôžu robiť čo chcú alebo inak pretože...
   • Chod autoškôl, výuka teórie, počet hodín a ... sa riadi Zákonom o autoškolách ...
   • Každá autoškola musí mať kanceláriu, učebňu, cvičisko, môže mať trenažér, musí mať cvičné auto, príves, inštruktora
   • Počet hodín pre kurz B  je v každej rovnaký, to znamená že rozsah výuky, tematický plán, obsah hodín - čo sa má učiť, je v kurzoch sk B zo zákona a učebnej osnovy rovnaký...
   • Všetky autoškoly musia používať čip (nemusia ti dať do vlastných rúk!!!) - slúži na zaznamenanie dochádzky žiaka na výuku
   • Každá autoškola musí viesť všetku dokumentáciu v štátnom systéme digitálna autoškola JISCD
   • Ale Cena je v každej autoškole samozrejme iná, pretože sa odvíja napríklad aj od platu inštruktorom, výšky ceny aut používaných v kurzoch, cena za leasing auta trenažéra, cena za prenájom kancelárie a učebne, cvičiska, autoškola je (večšia) alebo nie je (malá) platca DPH ( a zhruba 116 € ide štátu) - podľa toho aký má obrat a ak vykonáva aj iné kurzy ako C, D mala by byť po čase aj platcom DPH a i.....
   PREČO SME LACNEJŠÍ
   • V našej autoškole v Košiciach ponúkame nižšiu cenu ale nie nižšiu kvalitu pretože naša autoškola nie je platcom DPH zo Zákona (a ani ty neplatíš!). Ak by bola platcom DPH cena kurzu by bola *696. ( potom je cca 116 € účet štátu, platia väčšie autoškoly) Vyššia cena kurzu je aj automatický vyššia kvalita? Nie, sme autoškola ktorá vykonáva výcvik len na skupinu B (vodičák AM, B1, B) a nevykonáva výcvik na iné skupiny ako je motorka sk. A1,A, nákladné vozidla sk. C1,C, autobusy sk. D1,D, prívesy sk. E,B 96. Preto aj obrat autoškoly je menší a nemusíme byť platcom DPH zo zákona a ani žiaci neplatia viac za kurz.
   O KVALITE V AUTOŠKOLÁCH
   • niekde som videl "Nie cena ale kvalita"...
   • Čo k tomu povedať, u nás cena kurzu B je viz hore uvedené v € + papierová učebnica a testy + učebnica do mobilu + elearning JISCD, prístup do JISCD + čip na kontrolu absolvovania hodín + predpísaný počet hodín = teória 32h vysvetlené na PC a obrazovke, trenažér 4h + min. 2h veľké cvičisko na nácvik zákl. zručností + 24h hodín v premávke + 2h nácvik kuželiek + 270 minút flexi na premávku alebo cvičisko + a jazda s prívesom 3h *Každý v kurze odjazdí príves do 750 kg ak má záujem. * od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná
   • V autoškole je dôležité v prvom rade absolvovať neukrátený predpísaný počet hodín teórie, trenažéra, cvičiska a jázd v premávke. Na to slúži štátny systém JISCD a pípanie účasti na hodinách teórie, trenažéra, cvičiska a jázd v premávke. Autoškoly čip žiakom nedávajú ani prístup do JISCD, nemusia je to nepovinné.
   OSTATNÉ Kurzy a PODROBNE v cenníku autoškoly
   ZÁRUKA KVALITY V AUTOŠKOLE
   Namiesto sľubov o kvalite,úspechu, a garancií .... ti autoškola DLD VIKTÓRIA ponúka
   Na nič sa nehráme, nepodvádzame, nešidíme, u nás v kurze v autoškole v Košiciach žiak dostane úplný výcvik podľa Zákona, Vyhlášky a Učeb. osnov o autoškolách a to pretože...
   • povinný "prihlasovací čip" u nás dostaneš do vlastných rúk už pred kurzom a účasť na každej hodine teórie, trenažéri, cvičisku a jazde si pípaš sám, naša autoškola ťa neukráti (neoberie, neošidí ) ani o minútu či na teórii alebo na jazdách. 37 hod. alebo 1530 minút výuky v JISCD podľa Zákona o autoškolách máš zaručených. Niekde v autoškolách ho nedávajú, je to nepovinné, vravia aby ste ho náhodou nestratili, nepoškodili, nemeškali, nevynechali alebo .... :) :)
   • Učebné pomôcky /uvádzamé ktoré :) /
   Zapožičanie zdarma a bez zálohy v cene kurzu. Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma!
   Samozrejme aj aktualizované testy od 4/2020, vždy aktualizované Pravidlá Cestnej Premávky, dopravné značky, križovatky. Aktuálne skušobné testy, rovnaké aké má policajt na skúške v mobile a zdarma v cene kurzu. Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.

   + stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc,tabletu spolu s testami

   Už aj vo vašom smartfóne navyše zdarma prístup do aplikácie „Dobrý vodič“ . Je to vlastne komplet učebnica do mobilu. Je tam ako zvládnuť kuželky na skúšku - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách

   • Dostaneš prístup do systému JISCD -
   Povinný JISCD - Jednotný informačný systém v cestnej doprave. Spravuje štát. U nás dostaneš prístup do JISCD kde si môžeš si skontrolovať autoškolu a svojho inštruktora, tvoje reálne absolvované hodiny... V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)  Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % to jest 16. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
   -niekde v autoškolách ho nedávajú, je to nepovinné
   • Monitorovanie počtu hodín v systéme JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle a to podľa Zákona
   • Výuka podľa Zákona a vyhlášky o autoškolách 32 h. teórie , 4 h. trenažér, 2 h. cvičisko, 2 h. kuželky, 30 h.cestná premávka a 1 h. údržba. Spolu 37 h. to je 1530 minút v JISCD podľa Zákona o autoškolách
   • Trenažér a veľké cvičisko
   • Kvalitne vybavená učebňa
   zobrazovacia technika,PC,WiFi,učebný material,videá,prezentácie
   • Teória v malej skupine,tak aby sme sa venovali každému,nie len to prísť odsedieť
   • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci u subjektu s akreditáciou Ministerstva Zdravotníctva SR.
   • Jazda s prívesom *, každý v kurze odjazdí príves do 750 kg ak má záujem. * od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná
   • Jazda po diaľnici Košice Prešov, každý v kurze
   • Vysoký prejazd km vo výcviku
   • Najlacnejšia autoškola podľa platnej legislatívy pre autoškoly a daných možností  sa snažíme aby naša ponuka pre kurz vodičského preukazu B bola aj čo najlacnejšia a najlepšia v Košiciach,pri zachovaní kvality výcviku
   • U nás sú pravidlá dané pred kurzom v autoškole, a nemenia sa
   • Viac info nájdeš v cenníku autoškoly DLD VIKTÓRIA         
   ZÁPIS DO KURZU V AUTOŠKOLE
   Vek min. 16 rokov na kurz sk B, vodičák AM,B1,B  
   Zapísať sa do kurzu môžete
   Osobne:
   • Kancelária STROJÁR, Južna trieda 93, Košice. 7 poschodie, kedy sme v autoškole Info na 0911868341
    • Pozor !!! : (aby si nedal(a) prihlášku  inam :) )
    Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
    My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
   • Stretnutie v dohodnutý čas a to po telefonickej objednávke aspoň deň vopred na t.č. 0911 868341,
   • Keď prebieha teoretická výuka utorok od 17.00   ale over si či budeme v autoškole  na t.č. 0911 868341
   • Objednať sa môžete aj na iný konkrétny termín telefonicky a elektronicky
   Elektronická  prihláška:


   ČO MUSÍŠ UROBIŤ PRED ZARADENÍM DO KURZU  V AUTOŠKOLE V KOŠICIACH PODĽA ZÁKONA ?
   Autoškoly postupujú podľa Zákona o autoškolách, Zákona 8 a Vyhlášky 9
   1: Potrebuješ tlačivo
   • "Žiadosť o udelenie Vodičského oprávnenia", aktuálny vzor je vo vyhláške 9/2009
   • Tlačivo si môžeš vyzdvihnúť v autoškole , tlačivo je v schránke na dverách autoškoly, non-stop prístup
   • Stiahni si ho z našej webstránky a vytlač, tlačivo a vzor vyplnenia je nižšie

   2: Tlačivo musíš
   • Vytlačiť obojstranne na jednom liste formátu A4
   • Tlačivo správne vyplň podľa vzoru uvedeného vyššie
   3: Lekár...
   • Navštív svojho obvodného lekára a daj si potvrdiť tlačivo
   4: Tlačivo prines do kancelárie autoškoly
   • STROJÁR, 7 poschodie, Južná Trieda 93 Košice
   • Podľa Zákona o autoškolách zaznamená autoškola z "Žiadosti o udelenie VO" tvoje osobné údaje,záver lekárskej prehliadky do systému JISCD
   • Autoškola ťa zaradí do kurzu B
   STIAHNI SI TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
   Klikni a stiahni si
   AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVO ŽIADOSŤ O UDELENIE VO
   Klikni a stiahni si
   Tlačivo si stiahni (klikni vyššie na obrázok) a vytlač obojstranne na jeden list papiera A4!
   INFORMÁCIE O KURZOCH A KONTAKT NA AUTOŠKOLU
   Klikni...
   Ak sa chceš prísť zapísať osobne do autoškoly, pre informácie v aké dni a hodiny sme v autoškole klikni na...
   Na otvorenie kurzu nečakáš!
   • Kurzy otvárame každý týždeň spravidla v utorok
   • Treba doniesť do autoškoly tlačivo potvrdené od lekára
     • Autoškola zaznamená tvoje údaje do štátneho systému JISCD
      • Budeš zaradený do vyučovacieho procesu v autoškole
      • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška. V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
      Informácie podávame telefonicky v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod,
      Na t.č 0911 868341
      Ak potrebuješ súrne info, tak skús aj inokedy :) :) :)
      ALEBO ONLINE
      KONTAKT
      AKO K NÁM
      Po absolvovaní našej autoškoly Vám vodičák skupiny B umožňuje riadiť vozidlá skupiny AM,B1,B a tieto druhy vozidiel

      • Všetky osobné automobily
        (a to s manuálnou i automatickou prevodovkou)
      • Ľahké nákladné autá do 3500 kg
      • Príves smie byť pripojený a to do 750 kg
      • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3
      • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia sk. B oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW ) s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky

      • Skupina T , od 1.1.2016 vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.
      Ďalej ako autoškola ponúkame

      • Kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B
      • Vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny B
      • Doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B
      • Dopravnú výchovu obyvateľstva

      Na našej stránke nájdeš aj ...
      SKÚŠOBNÉ TESTY
      Klikni...
      KUŽELKY V AUTOŠKOLE
      Klikni...
      ČASTÉ
      Klikni...
      Kruháč v Košiciach
      Klikni...
      ZÁKON
      Klikni...
      VYHLÁŠKA
      Klikni...
      Kužele v autoškole, autocvičisko,na skúšku
      AUTOŠKOLA NA FACEBOOKU
      Profil, filozofia našej autoškoly
      Ahoj,
      v Košiciach je veľa autoškôl, ale v našej autoškole sa nesnažíme nejako oblafnúť žiaka, alebo skracovať výcvik!
      Všetky autoškoly to samozrejme deklarujú :), ale ako príklad - je fakt žiak 6 hodín na cvičisku a motor beží a auto ide? choď sa pozrieť na ulicu a ... :) : :) Ako je to možné? Čip ma v rukách inštruktor a nie žiak!
      Preto u nás v autoškole žiak dostáva  už pred kurzom prihlasovací čip kde si sám pípa účasť na hodinách, jazdách. Ma kontrolu nad časom stráveným na výuke, jazdách. Dostane aj  prístup do štátneho systému JISCD-Jednotný informačný systém v cestnej doprave kde si skontroluje autoškolu.
      Na našej  webstránke nelákame žiaka do kurzu ... sme najlepšia autoškola v Košiciach, zaručujeme úspech, u nás všetci urobia skúšky v autoškole na prvý pokus, recenzie úspešných žiakov, že je to také ľahké, príďte si pre vodičák k nám do autoškoly, a iné marketingové chytáky na žiaka... :) :) :).
      Ale snažíme sa ponúkať kurzy
      • Za čo najlepšiu a najnižšiu cenu v meste Košice
      • A to bez straty kvality výcviku a podmienok v kurze aby žiak absolvoval to čo mu predpisuje Zákon o autoškolách, vyhláška a učebná osnova Ministerstva Dopravy a Výstavby SR.
      • Samozrejmosťou je zdarma zapožičanie učebných pomôcok, ako učebnica pravidiel cestnej premávky s pravidlami cestnej premávky, papierové skúšobné testy a to rovnaké ako má skúšajúci na skúške. Ďalej dávame aplikáciu do mobilu alebo počítača aby ste sa  mohli pripravovať aj doma.
      • V kurze ponúkame kvalitnú prípravu  na teórii v malej skupine vo vybavenej učebni
      • a zodpovedne na jazdách.Samozrejme že praktické jazdy v našej autoškole neskracujeme,nešetríme spotrebu auta a jazdíme hlavne v centre mesta Košice.Jazdu skúsime aj rýchlejšie mimo mesta a aj po diaľnici smerom na Prešov.Vo výcviku jazdíme aj s prívesným vozíkom.Praktické jazdy sú bez obmedzenia kilometrov. Dôraz kladieme na praktické pochopenie riešenia križovatiek v meste Košice.
      • Nebudeme Vás trápiť a stresovať na autocvičisku v skutočnom aute,ale vaše prvé metre v aute budú najazdené na autotrenažéri a to s úsmevom,bez stresu a v pohode.
      • V autoškole pozornosť venujeme nácviku cúvania na skúšku z „kuželiek“.
      • Ku každému žiakovi sa počas výcviku venujeme individuálne.
      • To všetko ponúkame na kvalitný autoškolský výcvik v malej skupine aby každému sa venovalo.
      A to poctivo,s ľudským prístupom,bez kriku,výhodne a na jednom mieste v autoškole. Tak aby sme vás pripravili  na skúšku pre získanie vodičáku skupiny B.V doterajšej histórii Autoškoly Daniel Demjan - DLD VIKTÓRIA sme sa presvedčili, že naše postupy pri výuke vieme žiakom správne vysvetliť a predať naše skúsenosti. Tento fakt nám potvrdzuje nielen ich úspešnosť na skúškach ale hlavne fakt že hneď po získaní vodičského oprávnenia väčšina našich absolventov jazdí samostatne.A sme radi že ich stretávame na cestách v meste Košice a okolí.Administrátor web stránky a majiteľ autoškoly Daniel Demjan webstránku pre Vás aktualizuje a dopĺňa takmer denne :)
      Kontakt:
      Daniel Demjan - DLD VIKTÓRIA
      Vojenská 10 Košice Staré mesto IČO: 40117782
      Prevádzka, učebňa a kancelária autoškoly DLD Viktória
      Autoškola DLD Viktória Podnikateľské centrum STROJÁR,
      Južná Trieda 93 ,04001 Košice,
      7 poschodie,číslo dverí 707-708
      Tel:
      • 0911 868341
      E-mail:
      • info@dldviktoria.sk
      Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
      Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
      Návrat na obsah