Prihláška do autoškoly - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Kvalita=Záruka absolvovania všetkých hodín v kurze
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Prihláška do autoškoly

Všetka dokumentácia autoškoly podľa Zákona 93/2005, Vyhlášky 45/20016 sa vedie od roku 2016 elektronicky v štátnom systéme JISCD. Systém spravuje Ministerstvo Dopravy a Výstavby SR. Vaše údaje sme povinný zaznamenať v systéme JISCD.Do Vaša otázka nám zdeľte napríklad

  • prihlasujem sa na klasický kurz, dopoludňajší kurz,individuálny kurz, rýchlokurz,
  • alebo ak požadujete nejaké info ohľadom kurzu alebo autoškoly
Autoškola DLD VIKTÓRIA po obdŕžaní vyplneného online formulára  prihlášky vás môže kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
  • Elektronická prihláška jen predbežná prihláška
  • Slúži na zadanie prihlášky do systému JISCD
  • Pretože počet miest v kurze je obmedzený
  • Podľa Zákona o autoškolách do kurzu v autoškole v systéme JISCD môžeš byť zaradený až keď predložíš autoškole správne vyplnené a lekárom potvrdené papierové tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah