Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola
DLD VIKTÓRIA

Autoškola v KošiciachVodičák sk. B+B1,AM Osobné auta do 3,5tNákladné vozidlá do 3,5tKvalitne,zodpovedne,fér Vždy aktuálna apka s PCPMáš kontrolu nad hodinami

Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
Podrobne info viz nižšie alebo klikni si na...
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B (AM,B1,B)
KURZ sk B
1: B - KLASICKY 750
Akcia Január 2022 600 € platba v celku
 • Vodičák sk. B,B1,AM
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1, B.
 • Rozsah a počet hodín je vo všetkých autoškolách podľa zákona rovnaký. To znamená že každý žiak zo zákona má rovnaký počet hodín v kurze sk. B v každej autoškole.
*počet hodín v autoškolách je zo zákona rovnaký, ale nie ceny kurzov sk. B
2: B - KLASICKY Plus plus 850
Akcia: 750
Kurz Klasicky a Plus + nad rámec učebnou osnovou stanovené
napríklad
 • viac cúvania
 • konzultácie o učive aj po teórii, konzultácie o jazde a prejdenej trase s inštruktorom cez video aplikáciu po vyžiadaní od žiaka
 • a ... viac o kurze len osobne v kancelárii autoškoly aby ostatné autoškoly neopisovali na svoj web ...
3: B - ZRÝCHLENÝ 1000
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B v skupine žiadateľov.
 • Kurz ukončený do 3 mesiacov
4: B - INDIVIDUÁLNY 1500 €
 • Ak chceš teóriu individuálne
 • Klasický - základný kurz Vodičského oprávnenia sk B podľa Zákona o autoškolách. Kurz vodičského oprávnenia skupiny B teória individualne v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.
 • info na 0911868341
5: B-INDIVIDUÁLNY 1000 €
 • Ak chceš teóriu individuálne ale teória len dopoludnia
 • Info na 0911868341
6: RÝCHLOKURZ 2000 €
 • Kurz ukončený do 1 mesiaca
 • Teória individuálne v čase vami požadovanom, jeden inštruktor jeden žiak.
*Naša autoškola nie je platcom DPH zo Zákona (ani žiak neplatí DPH! ). Ak by autoškola bola platcom DPH cena kurzu by bola o cca 140 € vyššia. Preto vyšia cena kurzu je aj kvalita? Nie, sme autoškola ktorá vykonáva výcvik len na skupinu B (vodičák AM, B1, B) a nevykonáva výcvik na iné skupiny ako je motorka sk. A1,A, nákladné vozidla sk. C1,C, autobusy sk. D1,D, prívesy sk. E,B 96, traktór sk.T. Preto aj obrat autoškoly je menší a nemusíme byť platcom DPH.
Dôležité v autoškole je absolvovať neukrátený predpísaný počet hodín teórie, trenažéra, cvičiska a jázd v premávke. Na teórii aby autoškola mala audiovizuálnu techniku na vysvelľovanie a nie tabuľu s kriedou :) Viac info nižšie...
Aktuálne Info o cene  na 0911 868341

V cene kurzu je
Kompletná príprava v autoškole podľa Zákona 93/2005,Vyhlášky 45/2016 a učebných osnov Ministerstva Dopravy a Výstavby SR na skúšky pre získanie Vodičského Preukazu na skupinu B.
Ďalej
"Prihlasovací čip" na kontrolu tvojích absolvovaných hodín a jázd v premávke

 • inštruktor pred tebou začne jazdu a ukončí jazdu čipom na predpísanom zariadenií
 • a neoberieme ťa ani o minútu či na teórii alebo na jazdách
 • každý trenažér, každú jazdu a teóriu si pípneš v autoškolskom systéme JISCD
 • prístup do JISCD
Bezplatné zapožičanie učebných pomôcok a to
Niekde v autoškole  dostaneš "Všetky učebné materiály"
Čo to je ??? Ale v našej autoškole
 • Učebnica Pravidiel Cestnej premávky
Prístup do ON-LINE UČEBŇA! Stále aktualizované zákony.

Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma ! Sú tam
skúšobne testy , rovnaké aké má policajt na skúške
Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma! Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.
 
+ stále dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc

 • Prístup do JISCD kde je e-learning z PCP,ZBJ,TVV.
Možnosť splátok
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na splátky. Info v autoškole
Tlačivá
 • Samozrejmosťou sú všetky potrebné tlačivá,a pomôžeme vám ich správne aj vyplniť
Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle

Monitorovaný je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd
Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave

 • V kurze je možná  elektronická náhrada chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada) prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % to jest 16. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Prvá skúška v cene kurzu
prvé prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu
Kompletná výuka
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
TEORETICKÁ PRÍPRAVA - TEÓRIA:
 • Výuka teórie prebieha na učebni autoškoly vybavenej audiovizuálnou technikou, podľa tematického plánu v autoškolskom cestnom informačnom systéme JISCD a to  spolu 32 vyučovacích hodín. Priebežne nasleduje trenažér a cvičisko, napokon jazdy v premávke a skúška.
 • V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme)
Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor
 • Teória prebieha v pracovných dňoch,v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha dvakrát týždenne.V popoludňajších až podvečerných hodinách, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a pracujúci
 • Teória prebieha zvyčajne v utorok čase po 16.30 hod
 • Autoškola disponuje modernou učebňou s prezenčnou a projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta

 • Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
 • Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
 • Virtuálne modely konštrukcie vozidiel
Teória počet hodín:
v autoškole na kontrolu hodín používane čip

a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
Predmet a počet hodín
systém JISCD
PCPNVÚTVVZBJOPSpolu80%
20%
B2023433226
6
PRAKTICKÝ VÝCVIK
Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly.
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod

Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možnosť po dohode s autoškolou sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Možná jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha aj po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde zvyčajne jazdia policajti na skúške  
 • Neskracovanie jázd
 • Nešetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Možnosť v kurze nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • 3 vyuč. hodiny jazdy s prívesným vozíkom do 750 kg*
* od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná
 • Výcvik bez stresu a v pohode
Počet hodín praktického výcviku:
v autoškole na kontrolu hodín používane čip, začiatok a koniec jazdy sa pípne vo vozidle na GPS zariadenie
a autoškola ťa už neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
B

Výcvik vo vedení vozidla
systém JISCD
Spolu
I.EtapaII.Etapa


ATACAC
min
FlexiCP
min
počet
hod

422624139
alebo
v systéme JISCD je banka hodín vedená v min.
okrem AT a PÚ
počet
min
4
h
90
min
90
min
270
min
1080
min
1
h
5 h
a
1530
min
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Skúška
 • Prihlásenie žiaka, pristavenie cvičného vozidla a inštruktora na skúšku na prvú skúšku (prvé prihlásenie)
 • Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory
 • V cene kurzu sk B je že po absolvovaní výcviku naša autoškola podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 zabezpečí na skúšku osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytne výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory a to na prvú skúšku ( riadnu), nie opakovanú.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Priemerná je asi 4 - 4,5 mesiaca a závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik - jazdy chce poobede, dopoludnia
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 1  krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Individuálny kurz
Cena kurzu - konečná cena  bude určená autoškolou  na základe individuálných požiadaviek žiadateľa*
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je to kurz sk.B kde sa vyhovie individuálnym požiadavkám žiadateľa. Ako napríklad čas výuky teórie a praktického výcviku, čas výuky teórie a jázd prispôsobíme požiadavkám žiaka kurzu. Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe ak nejde o rýchlokurz.
Teória a prak. výcvik prebieha v dňoch a čase podľa vašich požiadaviek
 • Teória  individuálne na učebni a to len jeden žiak a jeden inštruktor
 • Individuálne dvakrát týždenne po 135 min,može aj viackrát pri rýchlokurze
 • Kurz môže prebiehať v zrýchlenom tempe-Rýchlokurz
 • Jazdy sú plánované podľa potrieb a požiadaviek frekventantov aj Sobota a Nedeľa
 • Ostatné ako klasický kurz
*V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Ponúkame aj
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly
Ak potrebuješ kondičnú jazdu z dôvodu opravnej skúšky tak zakúpenú doplnkovú jazdu je potrebné najprv ZAPLATIŤ a až potom naplánovať v autoškole. Kurz v autoškole je ukončený prihlásením na skúšku. Zmluvný vzťah prvou skúškou sa skončil. Nič už nemáš zaplatené, nie sme hej počkaj ako si poniekto myslí alebo kedy si zmyslíš zavoláš naplánuješ, a potom zrušíš... a autoškola má voľno ! Po skončení kurzu už nič nemáš zaplatené ! Ak chceš najakú jazdu tak včas sa ozvy a jednaj rozumne a fér.
Autoškola má naplánovaný výcvik zhruba na 2 týždne dopredu podľa požiadaviek čo chodia do kurzov , a nenechávame si voľný čas na niekoho kto si zmyslí na poslednú chvíľu pred skúškou že zaplatím si nejakú 1 jazdu 45 minút (max. 2) navyše tesne deň dva pred skúškou, možno to pomôže a inštruktor sa "roztrhne s vysvetľovaním" a však oni na to asi čakajú... Treba sa najprv naučiť, a keď to nejde tak po výcviku najprv nejaké kondičné jazdy a potom sa prihlásiť na skúšky a skúsim ja, skúsiš ty ....!
Sú dva druhy žiakov na skúške
 • čo to skúšajú na skúške a dúfajú že .... napr. policajt prižmúri oko, alebo sa to ... a ... a ....
 • a čo to vedia a na skúšku idú pripravený, trebars aj pretože si dal aj nejaké jazdy navyše. Nikoho nenútime, skúšaj s policajtom ... Je veľa žiakov v Košických autoškolách čo musia ešte raz a druhýktát a ...
Žiak nerád počúva inštruktora že je nepripravený ak to nejde tak treba ešte pojazdiť. Ale nie , však on píše testy na 55 b! a otec poradí však skús možno ... však ja som tiež ... a mama ... ale ono sa toho za posledné roky zmenilo z prístupu polície ku skúškam. Už to tak nie je že vaša mamička urobila skúšky a otecko potom ju doučoval a nadával na autoškolu ako mohla urobiť autoškolu. Dnes polícia skúša a preveruje nie autoškola! A nie že si začiatočník a časom sa naučíš, polícia skúša a preveruje! Napríklad len za rok 2020 sme mali pár žiakov čo už boli predtým pár krát vo výcviku v iných autoškolách a tam na skúškach pohoreli, aj 9x, a potom prišla k nám a u nás žiačka urobila, lebo som nekričal, vysvetlil, nakreslil, a otec po skúške volal a poďakoval.
1: CENA DOPLNKOVEJ JAZDY  pre - už prihlásených na skúšky, alebo už majú termín skúšky, ak si ich objednám pred skúškou alebo opravnou skúškou pretože policajt ... kúpa na poslednú chvíľu
Zakúpenú doplnkovú jazdu je potrebné najprv ZAPLATIŤ a až potom naplánovať v autoškole.
 • V cestnej premávke je
 1. 25 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 2. 40 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 • Na autocvičisku je
 1. 30 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku
Pri kúpe 10 x a viac môže dať autoškola zľavu na kondičné jazdy.
2: ZVÝHODNENÁ CENA kondičnej doplnkovej jazdy je pred ukončením kurzu (a nie až keď mu povie policajt na skúške že nič nevie ...)
Cena je pre žiakov čo pokračujú vo výcviku po odjazdení minimálneho počtu hodín z učebnej osnovy v premávke v JISCD, pretože nie každý z budúcich vodičov v autoškole je šikovný, zručný a preto komu nestačí minimálny počet hodín v kurze zo zákona pred ukončením kurzu (nie až keď mu to povie policajt na skúške :) ) a rozhodne sa pre doplnkové jazdy, naša autoškola ponúka pred ukončením kurzu doplnkové jazdy za zvýhodnenú cenu.
Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
Kondičné jazdy jazdíme v čase od 6.00 do 20.00 hod.
V iný čas jazdíme výcvik žiadateľov o VP sk B.
 • Cena jednej kondičnej jazdy je 60 € za 60 min
 • Pri zakúpení 10 kondičných jázd, cena jednej je 50 € za 60 min
Doškoľovací kurz vodičov
Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
je 450 €
V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
V cene nie je správny poplatok
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
Poplatky za SKÚŠKU, a 1_2_3 OPRAVNÁ SKÚŠKA
Platí sa 2 x, a to správny poplatok  kolok štátu za vykonanie skúšky a poplatok autoškole za náklady autoškoly za vaše skúšky.
Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí prihlásením na riadnu skúšku (prvú skúšku , prvé prihlásenie). Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku po ukončení kurzu. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Raz mesačne plánujeme ukončenie kurzu a prihlásenie na skúšku, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE (hnevajú sa ak tam autoškoly behajú s jedným ...). Ak sa ponáhľaš dá sa aj "Individuálne prihlásenie".
 • Správny poplatok:
kolok v hodnote 33 € kolok za skúšku a 8 € kolok za 1 a 2 opravnú skúšku platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike že príde a vás vyskúša policajt (príde možno vysmiaty ale náklady zo skúškou znáša autoškola, a to učebňa, auto, cvičisko, pat inštruktora a ...)
 • Náklady autoškoly, poplatok autoškole za skúšky
1: Prihlásenie žiaka po ukončení kurzu na prvú skúšku
bolo Zdarma v cene kurzu. Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané už v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis, prenájom učebne, autocvičiska na skúšku  pre políciu a iné náklady s tým spojené.
2: Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 opravnú skúšku  a 3 opravnú od 1.9.2021 1.1.2023 nie je v cene kurzu pretože
Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta ,  a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) od autoškoly
Cena,náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2  poprípade 3 opravnú skúšku pre žiadateľa
 • Cena 30 € za opakovanú skúšku jazda
 • Cena 35 € za opakovanú skúšku kuželky + jazda
 • Cena 45 € za opakovanú skúšku testy + kuželky + jazda
Testy málo kedy "niekto nenapíše", pretože Autoškola DLD VIKTÓRIA pred začiatkom kurzu zapožičia svojím žiakom zdarma učebné pomôcky, dá prístup do aplikácie Dobrý Vodič kde sú testy, venuje sa počas kurzu žiakom nadštandardne, robí zdarma preskúšanie z testov a preto len ten kto sa neučí alebo to fláka tak ide na opravnú skúšku kde treba písať testy :) :) :)
Opätovné prihlásenie na skúšku
 • Cena 25 € za prihlásenie a podanie čestného vyhlásenia za žiaka kurzu na ďalšiu skúšku. Pre nezúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom termíne
Individuálne prihlásenie
 • Cena 70 € za individuálne prihlásenie. Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE
 • v cene nie je správny poplatok.
Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
Teória - individuálne pre žiakov v kurze
Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
 • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
 • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
 • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
 • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
 • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň maximálne 6 vyuč. hodiny
 • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
 • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % v JISCD to jest 16 hodín. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky. Z celkového počtu predpísaných 32 vyučovacích hodín pre skupinu B si tak môže účastník kurzu nahradiť 50 % výučby v autoškole doma samoštúdiom, to jest 16 hodín. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
2: - V autoškole s inštruktorom autoškoly
 • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 10 €

Prestoj
Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
   • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 € za 45´ hod. a to za prestoj inštruktora, trenažéra a vozidla
   • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
   • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
   • Cena je 30 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 40 € na autocvičisku
Nový tokén (kľúč)
Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
   • Cena 10 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
Presun žiaka do nového kurzu
Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
   • 300 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
   • 600 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
Balíčky
 • Flexi + 110 € ku kurzu Klasik
  • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla, cvičiska a priestorov na skúšku podľa § 80  8/2009
Skúška
pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
Cena 200 €
 • Prihlásenie na skúšku
 • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
 • skúšobné testy
 • V cene nie je správny poplatok za skúšku
Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
Pretože absolvujete skúšku a to
 • Testy
 • Autocvičisko
 • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
Cenník platný od 1.1.2019
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah