Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

KVALITA,VÝHODNE,POCTIVO,FÉROVO
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
Podrobne info viz nižšie alebo klikni si na...
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B (AM,B1,B)
KLASICKÝ KURZ sk B
 • 1: B-KLASICKY
 • 500 € 485 €
Aktuálne Info o cene  na 0911 868341
V cene kurzu je
Kompletná príprava v autoškole podľa Zákona 93/2005,Vyhlášky 45/2016 a učebných osnov Ministerstva Dopravy a Výstavby SR na skúšky pre získanie Vodičského Preukazu na skupinu B.
Ďalej
"Prihlasovací čip"

 • zapožičanie zdarma
 • do vlastných rúk už pred kurzom
 • a neoberieme ťa ani o minútu či na teórii alebo na jazdách
 • každý trenažér, každú jazdu a teóriu si pípneš v autoškolskom systéme JISCD
 • prístup do JISCD
Bezplatné zapožičanie učebných pomôcok a to
Niekde v autoškole  dostaneš "Všetky učebné materiály"
Čo to je ??? Ale v našej autoškole
 • Prístup do ON-LINE UČEBŇA!
Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma !
 • Učebnica  "Pravidiel cestnej premávky" formát A 4, riešenie dopravných situácii

 • Papierové skúšobné testy , rovnaké aké má policajt na skúške

 • Za zapožičanie učebných pomôcok neberieme zálohu
 • Prístup do JISCD kde je e-learning z PCP,ZBJ,TVV.
Možnosť splátok
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na tri splátky bez navýšenia ceny do 3 mesiacov
Tlačivá
 • Samozrejmosťou sú všetky potrebné tlačivá,a pomôžeme vám ich správne aj vyplniť
Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle

Monitorovaný je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd
Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave

 • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.
 • Pre skupinu B vodičského oprávnenia (osobné vozidlá) z celkového počtu 32 – och predpísaných vyučovacích hodín, si tak môže účastník kurzu nahradiť 20 %, čo je v prepočte po zaokrúhlení 6 vyučovacích hodín
 • Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň vymeškanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Prvá skúška v cene kurzu
prvé prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu
Kompletná výuka
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
TEORETICKÁ PRÍPRAVA - TEÓRIA:

 • Teória v malej skupine dvakrát týždenne po 135 mi
 • Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor
 • Teória prebieha v pracovných dňoch,v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha dvakrát týždenne.V popoludňajších až podvečerných hodinách, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a pracujúci
 • Teória prebieha zvyčajne v čase od 18.00 hod /podľa dohody v kurze/
 • Autoškola disponuje modernou učebňou s projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta
 
 • Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
 • Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
 • Virtuálne modely konštrukcie vozidiel
Teória počet hodín:
v našej autoškole na kontrolu svojích hodín dostaneš čip

a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
Predmet a počet hodín
systém JISCD
PCPNVÚTVVZBJOPSpolu80%
20%
B2023433226
6
PRAKTICKÝ VÝCVIK
Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly.
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod

Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možnosť po dohode s autoškolou sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde jazdia policajti na skúške  
 • Neskracovanie jázd
 • Nešetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • Vo výcviku rozjazd s ručnou brzdou
 • Jazda mimo obce a diaľnici
 • 3 vyuč. hodiny jazdy s prívesným vozíkom do 750 kg
 • Výcvik bez stresu a v pohode
Počet hodín praktického výcviku:
v našej autoškole na kontrolu svojích hodín dostaneš čip
a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
B

Výcvik vo vedení vozidla
systém JISCD
Spolu
I.EtapaII.Etapa


ATNVPNVP
min
FlexiCP
min
počet
hod

422624139
alebo
v systéme JISCD je banka hodín vedená v min.
okrem AT a PÚ
počet
min
4
h
90
min
90
min
270
min
1080
min
1
h
5 h
a
1530
min
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Skúška
 • Prihlásenie žiaka, pristavenie cvičného vozidla a inštruktora na skúšku na prvú skúšku (prvé prihlásenie)
 • Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory
 • V cene kurzu sk B je že po absolvovaní výcviku naša autoškola podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 zabezpečí na skúšku osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytne výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory a to na prvú skúšku ( riadnu), nie opakovanú.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 2 krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Individuálny kurz
Cena kurzu bude určená autoškolou  na základe individuálných požiadaviek žiadateľa*
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je to kurz sk.B kde sa vyhovie individuálnym požiadavkám žiadateľa. Ako napríklad čas výuky teórie a praktického výcviku, čas jázd prispôsobíme požiadavkám žiaka kurzu. Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe.
Teória a prak. výcvik prebieha v dňoch a čase podľa vašich požiadaviek
 • Teória  individuálne na učebni a to len jeden žiak a jeden inštruktor
 • Individuálne dvakrát týždenne po 135 min
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Jazdy sú plánované podľa potrieb a požiadaviek frekventantov
 • Ostatné ako klasický kurz
*V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly

Sú určené len pre žiaka našej autoškoly ktorému praktické jazdy v kurze nestačili na zvládnutie potrebných zručností vodiča, ktoré musí preukázať na skúške a rozhodne sa pre ne. Alebo ak je žiak z niektorej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom neprospel pričom môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať a potrebuje sa zdokonaliť v praktickej jazde.

CENA DOPLNKOVEJ JAZDY - KONDIČNÝ VÝCVIK pre žiakov našej autoškoly

V cestnej premávke je
 • je 20 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 • je 30 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
Zakúpenú doplnkovú jazdu v premávke pred skúškou, alebo opravnou skúškou je potrebné naplánovať a zaplatiť v autoškole 10 dní vopred
Na autocvičisku je
 • je 25 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku
Zakúpenú doplnkovú jazdu na cvičisku, pred skúškou, alebo opravnou skúškou je potrebné naplánovať a zaplatiť v autoškole 10 dní vopred
Zvýhodnená cena kondičnej doplnkovej jazdy v premávke
 • cena platí pri kúpe v kurze pred ukončením kurzu a je to pokračovanie vo výcviku v premávke
Nie každý z budúcich vodičov v autoškole je šikovný, zručný a iné, a preto  komu nestačí minimálny počet hodín v kurze  zo zákona tak pred ukončením kurzu, ak sa rozhodne pre doplnkové jazdy, naša autoškola ponúka pred ukončením kurzu pred prihlásením na prvú skúšku doplnkové jazdy za zvýhodnenú cenu
Zvýhodnená cena kondičnej doplnkovej jazdy v cestnej premávke je
 • je 25 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 • je 20 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku
 • Zakúpené doplnkové jazdy vo výcviku plánujeme priebežne
Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
Kondičné jazdy jazdíme v čase od 8.00 do 12.00 hod.
V iný čas jazdíme výcvik žiadateľov o VP sk B.
 • Cena jednej kondičnej jazdy je 25 € za 45 min
 • Pri zakúpení 6 kondičných jázd, cena jednej je 20 € za 45 min
Doškoľovací kurz vodičov
Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
je 250 €
V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
V cene nie je správny poplatok
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
Správny poplatok za vykonanie skúšky, kolok v hodnote
 • 33 € kolok za skúšku a
 • 8 € kolok za 1 a 2 opravnú skúšku
platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike
Skúšky v autoškole rieši Zákon 8/2009 a Vyhláška 9/2009. Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí prihlásením na riadnu skúšku (prvú, prvé prihlásenie).Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku po ukončení kurzu. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE.
Prihlásenie žiaka po ukončení kurzu na prvu skúšku je
 • Zdarma v cene kurzu
Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis , zabezpečenie učebne ,autocvičiska na skúšku a iné náklady s tým spojené.
Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 opravnú skúšku nie je v cene kurzu
Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta ,  a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) .
Cena,náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2 opravnú skúšku pre žiadateľa
 • Cena 10 € za opakovanú skúšku jazda
 • Cena 20 € za opakovanú skúšku kuželky + jazda
 • Cena 30 € za opakovanú skúšku testy + kuželky + jazda
Autoškola DLD VIKTÓRIA pred začiatkom kurzu zapožičia svojím žiakom zdarma farebné papierové testy A 4 a učebnicu Pravidiel Cestnej Premávky  A 4 , venuje sa počas kurzu žiakom nadštandardne, robí zdarma preskúšanie z testov a preto len ten kto sa neučí alebo to fláka tak ide na opravnú skúšku kde treba písať testy :) :) :)
Opätovné prihlásenie na skúšku
 • Cena 20 € za prihlásenie a podanie čestného vyhlásenia za žiaka kurzu na ďalšiu skúšku. Pre nezúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom termíne
Individuálne prihlásenie
 • Cena 50 € za individuálne prihlásenie. Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE
 • v cene nie je správny poplatok.
Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
Teória - individuálne pre žiakov v kurze
Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
 • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
 • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
 • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
 • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
 • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň 3 vyuč. hodiny
 • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
  • Max. pri vymeškaní 6 vyuč. hodín z 32 vyuč. hodín
Alebo
2: - V autoškole s inštruktorom autoškoly
 • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 10 €

Prestoj
Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
   • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 za prestoj inštruktora, trenažéra a  vozidla
   • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
   • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
   • Cena je 20 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 30 € na autocvičisku
Nový tokén (kľúč)
Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
   • Cena 10 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
Presun žiaka do nového kurzu
Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
   • 200 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
   • 500 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
Balíčky
 • Flexi + 50 € ku kurzu Klasik
  • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
Skúška
pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
Cena 100 €
 • Prihlásenie na skúšku
 • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
 • skúšobné testy
 • V cene nie je správny poplatok za skúšku
Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
Pretože absolvujete skúšku a to
 • Testy
 • Autocvičisko
 • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
Copyright 2018, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah