Autoškola cenník pre Košice - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Autoškola cenník pre Košice

V autoškole DLD VIKTÓRIA ponúkame
Podrobne info viz nižšie alebo klikni si na...
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Klikni pre info o
Kurzy pre získanie vodičského oprávnenia sk. B (AM,B1,B)
KLASICKÝ KURZ sk B
 • 1: B-KLASICKY
 • Kurz vodičského oprávnenia skupiny B. Po úspešnej skúške dostaneš vodičský preukaz sk. AM, B1,B
 • Aktuálna cena kurzu skupiny B (AM,B1,B) je 552 € 460 €
 • Počet hodín v autoškolách zo zákona je rovnaký ale ceny kurzov B nie... pretože Napríklad naša autoškola nie je platcom DPH zo Zákona. Ak by bola platcom DPH cena kurzu by bola 552 €. Vyšia cena kurzu je kvalita? Nie, sme autoškola ktorá vykonáva výcvik len na skupinu B (vodičák AM, B1, B) a nevykonáva výcvik na iné skupiny ako je motorka sk. A1,A, nákladné vozidla sk. C1,C, autobusy sk. D1,D, prívesy sk. E,B 96, traktór sk.T. Preto aj obrat autoškoly je menší a nemusíme byť platcom DPH.
 • Dôležité v autoškole je absolvovať neukrátený predpísaný počet hodín teórie, trenažéra, cvičiska a jázd v premávke. Na teórii aby autoškola mala audiovizuálnu techniku na vysvelľovanie a nie tabuľu s kriedou :) Viac info nižšie...
Aktuálne Info o cene  na 0911 868341
V cene kurzu je
Kompletná príprava v autoškole podľa Zákona 93/2005,Vyhlášky 45/2016 a učebných osnov Ministerstva Dopravy a Výstavby SR na skúšky pre získanie Vodičského Preukazu na skupinu B.
Ďalej
"Prihlasovací čip" na kontrolu tvojích absolvovaných hodín, jázd

 • zapožičanie zdarma
 • čip dostaneš do vlastných rúk už pred kurzom
 • a neoberieme ťa ani o minútu či na teórii alebo na jazdách
 • každý trenažér, každú jazdu a teóriu si pípneš v autoškolskom systéme JISCD
 • prístup do JISCD
 • V našej autoškole Férovo , nie sme ako iné autoškoly kde prihlasovací čip má inštruktor a tvoje hodiny, jazdy odpípne kto ...???

Bezplatné zapožičanie učebných pomôcok a to
Niekde v autoškole  dostaneš "Všetky učebné materiály"
Čo to je ??? Ale v našej autoškole
 • Učebnica Pravidiel Cestnej premávky
Prístup do ON-LINE UČEBŇA! Stále aktualizované zákony.
Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v kurze našej autoškoly zdarma !
 • Papierová učebnica "Pravidiel cestnej premávky" formát A 4, riešenie dopravných situácii

 • Papierové skúšobné testy , rovnaké aké má policajt na skúške

 • Za zapožičanie učebných pomôcok neberieme zálohu
 • Prístup do JISCD kde je e-learning z PCP,ZBJ,TVV.
Možnosť splátok
 • Splátky. Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu aj na splátky,info v autoškole
Tlačivá
 • Samozrejmosťou sú všetky potrebné tlačivá,a pomôžeme vám ich správne aj vyplniť
Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci
 • Sprostredkovanie kurzu prvej pomoci počas trvania kurzu v autoškole u spoločností s akreditáciou od Ministerstva zdravotníctva SR
Monitorovanie v JISCD modulom GPS na učebni, trenažéri a vozidle

Monitorovaný je
 • počet hodín teórie,
 • počet hodín konštrukcie
 • počet hodín trenažéra
 • minútové monitorovanie autocvičiska a praktických jázd
Prístup do JISCD- Jednotný informačný systém v cestnej doprave

 • Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky.
 • Pre skupinu B vodičského oprávnenia (osobné vozidlá) z celkového počtu 32 – och predpísaných vyučovacích hodín, si tak môže účastník kurzu nahradiť 20 %, čo je v prepočte po zaokrúhlení 6 vyučovacích hodín
 • Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň vymeškanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.
 • Prvá skúška v cene kurzu
prvé prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu v cene kurzu
Kompletná výuka
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy a Výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
TEORETICKÁ PRÍPRAVA - TEÓRIA:

 • Teória v malej skupine dvakrát týždenne po 135 mi
 • Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor
 • Teória prebieha v pracovných dňoch,v podvečernom čase, tak aby každý sa mohol zúčastniť teórie. Prebieha dvakrát týždenne.V popoludňajších až podvečerných hodinách, aby na hodiny teórie mohli chodiť študenti denného štúdia a pracujúci
 • Teória prebieha zvyčajne v čase od 18.00 hod /podľa dohody v kurze/
 • Autoškola disponuje modernou učebňou s projektovou technikou potrebnou na vysvetlenie jednotlivých ustanovení pravidiel cestnej premávky podľa Zákona 8/2009 a Vyhlášky 9/2009 potrebných na vedenia auta
 
 • Kvalitné prezentácie,nielen jedným vyučovacím DVD ako niektoré autoškoly
 • Videofilmy, videa so skúšobnými trasami v Košiciach
 • Virtuálne modely konštrukcie vozidiel
Teória počet hodín:
v našej autoškole na kontrolu svojích hodín dostaneš čip

a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
Predmet a počet hodín
systém JISCD
PCPNVÚTVVZBJOPSpolu80%
20%
B2023433226
6
PRAKTICKÝ VÝCVIK
Trenažér 3D simulátor jazdy
 • Vlastníme moderný 3D autotrenažér (nie každá autoškola ho má), nácvik rozjazdu, radenie rýchlosti, cúvanie v kľude,bez stresu,príprava na autocvičisko
 • Nemusíte chodiť na trenažér do inej autoškoly.
 • A až potom autocvičisko,cvičná plocha
 • Hodiny trenažéra sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod

Autocvičisko, cvičná plocha
 • Po absolvovaní trenažéra autocvičisko,cvičná plocha
 • K nácviku základných návykov vodiča ,kužele,rozbeh,spomalenie,brzdenie,radenie rýchlosti,jazda v pruhu,
 • Nácvik kuželiek na skúšku
 • Nácvik parkovania kolmé,pozdĺžne,šikmé
 • Nácvik cúvania
 • Slalom v pred
 • Jazdy na autocvičisku sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod alebo v sobotu
Jazdy v premávke
 • Minimálny počet jázd z učebnej osnovy Ministerstva Dopravy a Výstavby SR
 • Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod
 • Možnosť po dohode s autoškolou sú aj jazdy cez víkendy
 • Jazdy sú bez obmedzenia kilometrov, minimálne kilometre sú sledované v systéme JISCD
 • Jazda po diaľnici Košice Prešov
 • Praktický výcvik prebieha po trasách na akých sa jazdí na skúške
 • Počas jázd najazdíme potrebné kilometre nielen v Košiciach ale
 • Aj zvýšenou rýchlosťou mimo obce a na diaľnici ako aj mimo obce
 • Samozrejme že jazdíme po najrušnejších križovatkách v meste Košice, kde jazdia policajti na skúške  
 • Neskracovanie jázd
 • Nešetrenie pohonných hmôt
 • Počas výcviku najviac najazdíme v centre mesta Košice
 • Nácvik parkovania medzi vozidlami kolmé, pozdĺžne, šikmé
 • Vo výcviku rozjazd s ručnou brzdou
 • Jazda mimo obce a diaľnici
 • 3 vyuč. hodiny jazdy s prívesným vozíkom do 750 kg
 • Výcvik bez stresu a v pohode
Počet hodín praktického výcviku:
v našej autoškole na kontrolu svojích hodín dostaneš čip
a autoškola ťa neoberie ani o minútu výcviku
Skupina
VO
B

Výcvik vo vedení vozidla
systém JISCD
Spolu
I.EtapaII.Etapa


ATNVPNVP
min
FlexiCP
min
počet
hod

422624139
alebo
v systéme JISCD je banka hodín vedená v min.
okrem AT a PÚ
počet
min
4
h
90
min
90
min
270
min
1080
min
1
h
5 h
a
1530
min
V Klasickom kurze hodiny Flexi sú priradené do CP min.
Je možné si dokúpiť balíček Flexi a priradíme hodiny k NVPmin.
Preskúšanie
 • Preskúšanie z testov zdarma
 • Po absolvovaní teórie si pravidelné vieme pozvať žiaka (ak má záujem) aby sme naňho "dohliadli" ako sa pripravuje na skúšku z testov.
Skúška
 • Prihlásenie žiaka, pristavenie cvičného vozidla a inštruktora na skúšku na prvú skúšku (prvé prihlásenie)
 • Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory
 • V cene kurzu sk B je že po absolvovaní výcviku naša autoškola podľa § 80 odsek 9 zákona 8/2009 zabezpečí na skúšku osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytne výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu Policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory a to na prvú skúšku ( riadnu), nie opakovanú.
Dĺžka kurzu
 • Závisí od dochádzky žiaka na praktický výcvik
 • Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe
 • Dĺžka kurzu podľa Zákona o autoškolách je maximálne jeden rok od začiatku kurzu
 • Žiak musí absolvovať teoretickú a potom praktickú časť kurzu
 • Teória prebieha 2 krát týždenne v poobedňajšom čase
 • Jazdy sú plánované podľa vaších požiadaviek
V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Individuálny kurz
Cena kurzu od 900 €, konečná cena napríklad rýchlokurz bude určená autoškolou  na základe individuálných požiadaviek žiadateľa*
Výučba a výcvik účastníka prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre skupinu B podľa Zákona č. 93/2005 o autoškolách, Vyhlášky č. 45/2055 a podľa učebnej osnovy vydanej Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Je to kurz sk.B kde sa vyhovie individuálnym požiadavkám žiadateľa. Ako napríklad čas výuky teórie a praktického výcviku, čas výuky teórie a jázd prispôsobíme požiadavkám žiaka kurzu. Kurz neprebieha v zrýchlenom tempe ak nejde o rýchlokurz.
Teória a prak. výcvik prebieha v dňoch a čase podľa vašich požiadaviek
 • Teória  individuálne na učebni a to len jeden žiak a jeden inštruktor
 • Individuálne dvakrát týždenne po 135 min,može aj viackrát pri rýchlokurze
 • Kurz môže prebiehať v zrýchlenom tempe-Rýchlokurz
 • Jazdy sú plánované podľa potrieb a požiadaviek frekventantov aj Sobota a Nedeľa
 • Ostatné ako klasický kurz
B-Individuálny dopoludňajší
 • cena od 700 €
*V cene kurzu nie je správny poplatok za skúšku a opravnú skúšku
Ponúkame aj
Doplnkové jazdy pre žiaka autoškoly
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly

Sú určené len pre žiaka našej autoškoly pred skúškou alebo opravnou skúškou pričom môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať a potrebuje sa zdokonaliť a rozhodne sa pre ne

CENA DOPLNKOVEJ JAZDY - Kondičný výcvik po ukončení kurzu pred skúškou,opravnou skúškou
V cestnej premávke je
 • je 20 € za 45´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 • je 30 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
Na autocvičisku je
 • je 25 € za 45´doplnkovú jazdu na autocvičisku
 • je 40 € za 90´doplnkovú jazdu na autocvičisku
Zakúpenú doplnkovú jazdu pred skúškou, alebo opravnou skúškou na cvičisku a v premávke  je potrebné naplánovať a zaplatiť v autoškole 7 dní vopred
ZVÝHODNENÁ CENA kondičnej doplnkovej jazdy cena platí
 • pri kúpe v kurze pred ukončením kurzu ako pokračovanie vo výcviku po odjazdení minimálneho počtu hodín z učebnej osnovy v premávke pretože nie každý z budúcich vodičov v autoškole je šikovný, zručný a preto komu nestačí minimálny počet hodín v kurze zo zákona pred ukončením kurzu a rozhodne pre doplnkové jazdy, naša autoškola ponúka pred ukončením kurzu doplnkové jazdy za zvýhodnenú cenu
 • alebo po ukončením kurzu ale pred nahlásením na prvú skúšku ponúkame doplnkové jazdy za zvýhodnenu cenu
Zvýhodnená cena kondičnej doplnkovej jazdy v cestnej premávke je
 • je 25 € za 90´doplnkovú jazdu v cestnej premávke
 • je 35 € za 90´doplnkovú jazdu na autocvičisku
 • Zakúpené doplnkové jazdy vo výcviku plánujeme priebežne
Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia sk. B
Len pre držiteľov vodičského preukazu pre sk.B
Ak ste dlhšie nesedeli za volantom alebo ste vôbec po získaní vodičského oprávnenia nešoférovali a "bojíte sa" sú tieto jazdy určené práve Vám
Kondičné jazdy jazdíme v čase od 8.00 do 12.00 hod.
V iný čas jazdíme výcvik žiadateľov o VP sk B.
 • Cena jednej kondičnej jazdy je 30 € za 45 min
 • Pri zakúpení 10 kondičných jázd, cena jednej je 25 € za 45 min
Doškoľovací kurz vodičov
Cena doškoľovacieho kurzu vodiča pre sk B v počte 18 vyučovacích hodín
je 250 €
V cene je aj zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
V cene nie je správny poplatok
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
Správny poplatok za vykonanie skúšky, kolok v hodnote
 • 33 € kolok za skúšku a
 • 8 € kolok za 1 a 2 opravnú skúšku
platíte do štátneho rozpočtu Slovenskej Republike
Skúšky v autoškole rieši Zákon 8/2009 a Vyhláška 9/2009. Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí prihlásením na riadnu skúšku (prvú, prvé prihlásenie).Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku po ukončení kurzu. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE.
Prihlásenie žiaka po ukončení kurzu na prvu skúšku je
 • Zdarma v cene kurzu
Náklady autoškoly na vašu prvú skúšku (prvé prihlásenie na skúšku) sú zarátané v cene kurzu. Sú to napríklad náklady na administratívne úkony s prihlásením na skúšku, plat inštruktora, PHM, prenájom auta, servis , zabezpečenie učebne ,autocvičiska na skúšku a iné náklady s tým spojené.
Prihlásenie žiaka na 1 alebo 2 opravnú skúšku nie je v cene kurzu
Autoškola DLD VIKTÓRIA a ani žiadna iná autoškola v Košiciach nemôže dopredu pred vašim kurzom v autoškole do ceny samotného kurzu započítať aj € za služby spojené s vašou prípadnou opravnou skúškou. Pretože pred kurzom nevieme či opravnú skúšku aj reálne absolvujete. A už vonkoncom nikto  nechce mať opravnú skúšku započítanú pred kurzom pretože nikto pred kurzom s ňou nepočíta ,  a ak spraví skúšku na prvý krát tak by požadoval vrátenie časti kurzovného :) :) :) .
Cena,náklady autoškoly na vašu 1 alebo 2 opravnú skúšku pre žiadateľa
 • Cena 20 € za opakovanú skúšku jazda
 • Cena 25 € za opakovanú skúšku kuželky + jazda
 • Cena 35 € za opakovanú skúšku testy + kuželky + jazda
Autoškola DLD VIKTÓRIA pred začiatkom kurzu zapožičia svojím žiakom zdarma farebné papierové testy A 4 a učebnicu Pravidiel Cestnej Premávky  A 4 , venuje sa počas kurzu žiakom nadštandardne, robí zdarma preskúšanie z testov a preto len ten kto sa neučí alebo to fláka tak ide na opravnú skúšku kde treba písať testy :) :) :)
Opätovné prihlásenie na skúšku
 • Cena 20 € za prihlásenie a podanie čestného vyhlásenia za žiaka kurzu na ďalšiu skúšku. Pre nezúčastnenie sa na určenom prvom alebo opakovanom termíne
Individuálne prihlásenie
 • Cena 50 € za individuálne prihlásenie. Autoškola podľa zákona má 6 mesiacov zo Zákona aby vás prihlásila na skúšku. Naša autoškola prihlasuje na skúšku priebežne. Prihlasujeme na skúšku raz mesačne, čiže raz mesačne ideme požiadať o udelenie termínu na KRPZ KE
 • v cene nie je správny poplatok.
Iné poplatky v autoškole. Doplnkové balíčky ku kurzom
Teória - individuálne pre žiakov v kurze
Náhrada za vymeškané hodiny Teórie v kurze
 • Teória v kurzoch prebieha v skupinách a  je v systéme JISCD plánovaná dopredu
 • JISCD prevádzkuje Ministerstvo dopravy.
 • Účasť žiakov v autoškolách je monitorovaná GPS zo strany štátu
 • Žiak musí absolvovať 32 vyučovacích hodín v autoškole
 • V autoškole prebieha výuka v blokovej výuke, v jeden deň 3 vyuč. hodiny
 • V prípade neúčasti na plánovanej hodine (bloku) v autoškole, žiak je povinný nahradiť si vymeškané,neúčasť,choroba,meškanie a iné.
1: - A to bezplatne v elerningu v JISCD
  • Max. pri vymeškaní 6 vyuč. hodín z 32 vyuč. hodín
Alebo
2: - V autoškole s inštruktorom autoškoly
 • Cena jednej 45´ hodiny PCP,ZBJ,TVV,NVÚ,OP  s inštruktorom autoškoly je je 10 €

Prestoj
Zrušenie alebo presunutie plánovej jazdy,trenažéra,cvičiska je možné najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h
Pokiaľ účastník kurzu včas ( najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h) nezruší alebo presunie hodinu, a aj v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj
   • Prestoj (nedostavenie sa na jazdu,trenažér,cvičisko, včas nezrušenie alebo preplánovanie najneskôr 1 deň pred planovanou hodinou a to do 14.00 h pred plánovaným praktickým vyučovaním) cena je 10 za prestoj inštruktora, trenažéra a  vozidla
   • Pri predložení potvrdenia o chorobe  alebo PN od lekára sa prestoj neplatí
   • Pri iných nepredvídateľných vážnych dôvodoch ,a to individuálne telefonický s autoškolou (nie SMS),záleží aj na kredite žiaka a zvážení uvedených dôvodov na autoškole sa prestoj neplatí
Náhrada za nepípnutu jazdu(žiak sa nepípol ale odjazdil) v systéme JISCD ktorú autoškola odjazdila
Žiak je povinný sa identifikovať na začiatku a konci jazdy prideleným tokénom,kľúčom. Pokiaľ tak neurobí systém JISCD mu jazdu nezapočíta do banky odjazdených hodín, hoc s nim inštruktor jazdu  odjazdil. V takom prípade si žiak zaplatí odjazdené hodiny navyše
   • Cena je 20 € za nepípnutu odjazdenú jazdu (čas) v cestnej premávke a 30 € na autocvičisku
Nový tokén (kľúč)
Strata, poškodenie tokénu - prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD
   • Cena 10 € za vydanie nového tokénu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty,poškodenia a pod.
Presun žiaka do nového kurzu
Presunutie žiaka do iného kurzu v autoškole DLD VIKTÓRIA v systéme JISCD na žiadosť žiaka
   • 200 € - presunutie do nového kurzu  kde potrebuje žiak hodiny teórie
   • 500 € - presunutie žiaka z kurzu inej autoškoly kde bol nespokojný a pod., do autoškoly DLD VIKTÓRIA, žiak pokračuje v riadnom kurze
Balíčky
 • Flexi + 50 € ku kurzu Klasik
  • viac hodín kuželiek v kurze, je možné využiť na nácvik kuželiek až 6 hodín (270 min) z flexi hodín
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80  8/2009
Skúška
pre vodiča ktorý nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla a  musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti.
Pri preskúšaní vodiča nariadi Polícia skúšku z odbornej spôsobilosti. Náklady s tým znáša žiadateľ. Musí si na skúšku zabezpečiť autoškolu ktorá ho prihlási (administratívne úkony) na skúšky, na skúšku poskytne učebňu, autocvičisko, výcvikové vozidlo s PHM, inštruktora a iné.
Cena 100 €
 • Prihlásenie na skúšku
 • Na skúšky poskytneme,učebňa,autocvičisko,inštruktor,vozidlo
 • skúšobné testy
 • V cene nie je správny poplatok za skúšku
Preskúšanie sa vykonáva ak dĺžka zákazu viesť mot. vozidlo bola dva a viac rokov.
Preto odporúčame si doplatiť nejaké kondičné jazdy.
Pretože absolvujete skúšku a to
 • Testy
 • Autocvičisko
 • Jazda v premávke, min. 25 min v premávke v Košiciach
Cenník platný od 1.5.2019
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah