Doklady na jazdu - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Vodičák B(AM,B1,B) s autoškolou ktorej môžete dôverovať
Autoškola
DLD VIKTÓRIA
Prejsť na obsah

Doklady na jazdu

Pre žiaka autoškoly
Vodič motorového vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady predpísané  zákonom alebo osobitným predpisom.
vodičský preukaz
osvedčenie o evidencii vozidla
doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
doklad o vykonaní technickej kontroly,ak takejto kontrole vozidlo podlieha
doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Vodič musí mať aj doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha, poprípade iné doklady ustanovené osobitným predpisom.
Poslednú dobu poniektorý "IQ" na internete riešia či môže policajt od vodiča pri bežnej kontrole vyžadovať alebo nie občiansky preukaz. Pri bežnej kontrole ho zvyčajne policajt odo mňa nevyžaduje. Ale keď ťa bude riešiť za nejaký priestupok tak na objasnenie spáchaného priestupku ťa môže vyzvať na predloženie občianskeho preukazu. Ja ho mám bežne pri sebe, viem ako jazdím, dodržiavam pravidla cp a nemám na ceste problém s políciou. Ak policajt chce odo mňa občiansky preukaz   nemám s tým problém.
Copyright 2019, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah