Autoškola v Košiciach - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola
DLD VIKTÓRIA

Autoškola v KošiciachVodičák sk. B+B1,AM Osobné auta do 3,5tNákladné vozidlá do 3,5tKvalitne,zodpovedne,fér Vždy aktuálna apka s PCPMáš kontrolu nad hodinami

Prejsť na obsah

Autoškola v Košiciach

Autoškola DLD VIKTÓRIA
je držiteľom osvedčenia o registrácii autoškoly podľa zákona 93/2005 ktorú vydal obvodný úrad dopravy v Košiciach. Monitoring dochádzky na výuku a jazdy prebieha v systéme JISCD prevádzkovanom Ministerstvom dopravy SR.
Podľa osvedčenia o registrácii autoškoly, autoškola DLD VIKTÓRIA vykonáva
 • Výučbu,výcvik účastníkov prípravy v autoškole na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá pre vodičák skupiny B. Polícia ti vydá po skúške vodičák sk B+B1 a AM
 • Vykonávanie osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny B. Doškoľovací kurz vodičov pre skupinu B.
 • Dopravnú výchovu obyvateľstva. Kondičné jazdy pre skupinu B v meste Košice
Autoškola DLD VIKTÓRIA prevádzkovateľ

Daniel Demjan - DLD VIKTÓRIA
IČO: 40117782
Sídlo autoškoly - prevádzka:
Sme autoškola v Košiciach.
Podnikateľské centrum STROJÁR,
Južná Trieda 93 ,04001 Košice,
7 poschodie,číslo dverí 707-708
Tel:

 • 0911 868341
E-mail:
 • info@dldviktoria.sk

 • Pozor !!!
aby si nedal(a) prihlášku  inam  do autoškoly lebo ...
Na prízemí  je ešte  aj  iná autoškola !!!
My sme na 7 poschodí !!! Do autoškoly DLD VIKTÓRIA sa dostanete cez hlavný vchod do budovy , cez vrátnika do výťahu a na 7 poschodie v podnikateľskom centre
Po absolvovaní kurzu B v našej autoškole  Vám Polícia po skúške udelí vodičák sk. B + B1 a AM a to vám umožňuje riadiť tieto druhy vozidiel
 • Všetky osobné automobily
(s manuálnou i automatickou prevodovkou).
 • Ľahké nákladné autá do 3500 kg.
 • Príves smie byť pripojený a to do 750 kg.
 • Motocykle a skútre s rýchlosťou do 45 km.h s objem motora do 50 cm3.
 • +2 roky, Skupina A1 po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia sk. B oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1(objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW) s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

 • Skupina T , vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území SR aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.
Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny AM,B1,B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1. Po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motocykle a skútre skupiny A1. Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Výcvik v našej autoškole
 • Teoretická príprava
Nie sme autoškola s drevenou tabuľou a kriedou a púšťaním starých DVD na malom televízore! Výuka v Autoškole DLD Viktória prebieha v modernej učebni ktorá je vybavená projekčnou a zobrazovacou technikou, dataprojektorom, veľkou projekčnou plochou,LED TV, PC, WIFI. Teoretická príprava prebieha v malých skupinách, aby bol každému jednotlivcovi venovaný dostatočný priestor. Inštruktor autoškoly pomocou prezentácie premietanou projekčnou technikou na veľkej projekčnej ploche vysvetlí jednotlivé § Zákonov a Vyhlášok, vysvetlí Pravidlá Cestnej Premávky. Ak žiak nezvládne danú problematiku napríklad teoretické riešenie križovatiek tak mu poskytneme doučovanie.
Teória prebieha spravidla jedenkrát týždenne, spravidla v utorok v poobedňajšom čase aby sa mohli zúčastniť či študenti denného štúdia tak aj pracujúci do ... Máme radosť že  takmer všetci  žiaci skúšku z testov zvládnu na prvý pokús.
Počet hodín v kurze, obsahová náplň
V kurze je možná elektronická náhrada chýbajúceho (vymeškaného) počtu vyučovacích hodín výučby teórie na učebni v autoškole (ak vynecháš tak náhrada prebieha doma samoštúdiom v autoškolskom systéme JISCD) Ak účastník vodičského kurzu vymeškal naplánovanú hodinu výučby teórie v autoškole, bez ohľadu na dôvod má možnosť si ju nahradiť elektronicky v JISCD.  Z celkového počtu predpísaných vyučovacích hodín si tak môže účastník kurzu nahradiť až 50 % doma samoštúdiom v JISCD . Počas Covid 19 je možná až 100 % náhrada. Elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie prebieha doma samoštúdiom a následne úspešným zodpovedaním kontrolných otázok po identifikácii účastníka kurzu v cestnom informačnom systéme - JISCD. Na to, aby elektronicky nahradená vyučovacia hodina bola platná, je potrebné si naštudovať konkrétnu obsahovú náplň nahradzovanej hodiny a úspešne (na 90%) zodpovedať test pozostávajúci z 10-ich kontrolných otázok.

 • Učebné pomôcky autoškoly
  Žiak v kurze dostáva aj Samozrejmosťou sú učebné pomôcky vždy aktualizované. Na výuke používame aktuálne texty zákonov, najnovšie testy a prezentácie. Každý náš žiak dostane k štúdiu bezplatne
  zdarma prístup do ON-LINE UČEBŇA! Je tam ako zvládnuť autocvičisko - teória a video, všetky potrebné zákony, značky, vysvetlených 50 animovaných  dopravných situácií v 3D s podrobným výkladom, Pravidlá cestnej premávky,Teória vedenia vozidla,Zásady bezpečnej jazdy,Konštrukcia  motorového vozidla, je to základ úspechu na záverečných skúškach v autoškolách, teraz už aj vo vašom smartfóne v  kurze našej autoškoly zdarma !
V autoškole DLD Viktória  máme aj originálne skúšobné testy z PCP v papierovej forme.
Takže sme autoškola v Košiciach  kde
 takmer všetci  naši žiaci skúšku z testov zvládnu na prvý pokús.
Nové učebné pomôcky
 
Vždy aktuálne učebne pomôcky a zdarma!
 
Od 1 apríla 2020 sa menili predpisy s pravidlami cestnej premávky. Menil sa Zákon 8/2009, je nová vyhláška kde je úplne nové vyobrazenie dopravných značiek. Preto naša autoškola pripravila a dostaneš v kurze stále aktuálne učebné pomôcky. Skriptá autoškoly a to papierové formát A4: Riešenie Križovatiek, Zákon 8/2009 - Pravidlá Cestnej Premávky, Vyhláška 30/2020- Dopravné Značky, Teória Vedenia Vozidlá - Zásady Bezpečnej Jazdy a Konštrukcia a Návod na kuželky.

Nie neaktualnú knihu ale Dostaneš zdarma komplet výuku do mobilu, pc . Prístup cez tvoje heslo do vždy aktualizovanej apky kde je komplet výuka potrebná pre zvládnutie autoškoly!


 • Praktický výcvik (najprv autotrenažér)
  Začína na trenažéry autoškoly. Pomocou virtuálnej grafiky verne simuluje jazdu vedenia motorového vozidla s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla a nacvičovanie rizikových situácií. Je koncipovaný tak, aby zvládol simuláciu dynamiky skutočného motorového vozidla. Naučíte sa, precvičíte si a vyskúšate si základné úkony potrebné pre ovládanie automobilu. To všetko bez stresu, nervózneho inštruktora, a nejakých komplikácii.
Praktický výcvik (cvičisko)
Do vozidla usadneš až keď si to v pokoji vyskúšaš na autotrenažéri , potom pokračuješ na autocvičisku. Potom keď budeš vedieť základné vodičské úkony ako je rozbeh, zastavenie, spomalenie vozidla, radenie rýchlosti, otáčanie, kontrola vozidla pôjdeš pripravený do cestnej premávky. Počas výuky sa Vám venujeme. Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod. V individuálnom kurze podľa potrieb frekventantov.
Praktický výcvik (jazdy)
Prebieha po najrušnejších križovatkách v Košiciach. Jazdíme po "uličkách" a hlavných ťahoch v meste Košice. Nacvičíme aj jazdu zvýšenou rýchlosťou mimo obce a aj po diaľnici a rýchlostnej ceste.
Robíme nácvik rozjazdu s ručnou brzdou v stúpaní. Pri výcviku nešetríme prejazdené kilometre ani spotrebu auta.
Jazdy sú plánované podľa plánu a harmonogramu autoškoly od 6.00 do 21.30 hod. V individuálnom kurze podľa potrieb frekventantov.
 • Príprava na skúšku z kuželiek
Žiakov na skúšku z kuželie pripravíme tak aby ju spravili na prvý pokús. Ak ti to nepôjde  dostaneš hodiny navyše bezplatne. Teší nás že takmer všetci žiaci ju zvládnu na prvý pokus.
Samozrejmosťou *
V autoškole možu byť 3 vyučovacie hodiny jazdy aj s prívesom do 750 kg*
*Každý v kurze odjazdí príves do 750 kg ak má záujem. * od 29.12.2020  je v autoškolách jazda s prívesom už nepovinná
Copyright 2020, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah