Semafór - Autoškola DLD VIKTÓRIA

Autoškola

Autoškola v KošiciachPoctivý výcvikVozidlá-nafta aj benzínTesty?, v pohode :)Výhodné ceny kurzovKvalitná autoškolaÚspešnosť na skúškeAutoškola v KošiciachKvalitná teóriaAbsolvuješ všetky hodinyVodičák skupiny B Autoškola v KošiciachKvalitne,zodpovedne,fér Autoškola v KošiciachVždy aktuálna apka s PCPAutoškola v KošiciachMáš kontrolu nad hodinami

DLD
VIKTÓRIA
DLD VIKTÓRIA
Daniel Demjan
Prejsť na obsah

Semafór

Pre žiaka autoškoly
Riadenie premávky semaforom a Pokyny policajta na križovatke
  • Riadenie premávky semaforom
Prednosť v jazde vyplývajúca zo svetelných signálov je nadradená prednosti v jazde určenej dopravnými značkami

  • Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby v tvare plného kruhu umiestnené pred križovatkou, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky alebo šípok nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.

Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti

ČERVENÁ

na signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,
ŽLTÁ + ČERVENÁ


na signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby „Stoj“ sa vodič musí pripraviť na jazdu
ZELENÁ


na signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.


ŽLTÁ


na signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,
Jazdné pruhy pre rôzne smery
Ak sú vodorovnými značkami vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy alebo skupiny smerov jazdy, môže byť cestná premávka v križovatke riadená samostatnými svetelnými signálmi so symbolom šípky alebo v tvare šípky pre každý z vyznačených smerov jazdy alebo skupín smerov jazdy osobitne. Ich význam platí len pre smer vyznačený šípkou alebo šípkami.Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti
Doplnkový signál zelenej farby
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.
Doplnkový signál v protiľahlom rohu
Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare
plného kruhu a vodič môže odbočiťvľavo
Signál žltej farby v tvare chodca
Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere
Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelné hosignálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný.
  • Pokyny Policajta na križovatke
Pokyny policajta sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení (semafor)
Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru - „policajt“  zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke.
Pri riadení cestnej premávky policajtom v križovatke

znamenajú pre účastníkov cestnej premávky  jeho pokyny
  • „Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj
  • „Čakaj“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“

Vodič ktorý mal pokyn „Stoj“ sa musí pripraviť na jazdu, vodič ktorý mal pokyn „Voľno“ musí zastaviť pred križovatkou pričom ak je pri tomto signále už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde
  • „Voľno“ pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj

Vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky
  • „Stoj“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „Voľno“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.
            
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených vyššie aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku. Pokyny sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste ako je križovatka a na riadenie cestnej premávky inou oprávnenou osobou
Copyright 2023, All rights reserved. KONTAKT NA AUTOŠKOLU: info@dldviktoria.sk, 0911868341
Kancelária autoškoly: Košice, Južná Trieda 93, Podnikateľské Centrum STROJÁR, 7 poschodie, č.d. 707-708
Návrat na obsah